Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

позареалізаційні доходи

доходи підприємства, фірми, не пов'язані з виробництвом і реалізацією основної продукції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " позареалізаційні доходи "
 1. Порядок визначення доходів
  позареалізаційні доходи, які визначаються відповідно до статті 250 НК. При визначенні об'єкта оподаткування не враховуються доходи, передбачені статтею 251 НК. Не враховуються у складі доходів доходи у вигляді отриманих дивідендів, якщо їх оподаткування вироблено податковим
 2. 3.7.3. Порядок складання розрахунку податкової бази
  позареалізаційних доходів. 6. Сума позареалізаційних витрат. 7. Прибуток (збиток) від позареалізаційних операцій. Для визначення суми прибутку, що підлягає оподаткуванню, з податкової бази виключається сума збитку, що підлягає перенесенню на наступний звітний період. Питання для самоконтролю. 1. Перерахувати дані, що включаються в розрахунок податкової бази при формуванні податкового
 3. 3.7.4. Порядок податкового обліку доходів від реалізації
  позареалізаційних доходів (витрат) залежно від виниклої різниці. Якщо реалізація проводиться через комісіонера, то платник податку - комітент визначає суму виручки від реалізації на дату реалізації на підставі повідомлення комісіонера про реалізацію належного комітентові майна (майнових прав). При цьому комісіонер зобов'язаний протягом трьох днів з моменту закінчення
 4. 22.2. Аналіз оподатковуваного прибутку
  позареалізаційних операцій оподатковуваний податком за спеціальними ставками і утримуваний у джерела його виплати; прибуток, по якій встановлені податкові пільги в cooтветствіі з чинним податковим законодавством. Розрахунок оподатковуваного прибутку {foto730} Дані табл. 22.1 показують, що фактична сума оподатковуваного прибутку вище планової на 1220 млн руб. На зміну її суми
 5. Податкова база
  позареалізаційних операцій (без включення до них ПДВ, акцизу). При визначенні податкової бази прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається наростаючим підсумком з початку податкового періоду. Якщо у звітному (податковому) періоді платником податку отримано збиток - негативна різниця між доходами і витратами, що враховуються в цілях оподаткування, в даному звітному (податковому) періоді
 6. 20.6. Аналіз позареалізаційних фінансових результатів
  позареалізаційних фінансових результатів. Методика їх аналізу. Фактори зміни їх величини. Виконання плану прибутку значною мірою залежить від фінансових результатів діяльності, не пов'язаних з реалізацією продукції. Це прибуток або збитки минулих років, виявлені у звітному році; прибуток від здачі в оренду землі та основних засобів; отримані і виплачені пені, штрафи і неустойки;
 7. 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку
  позареалізаційних операцій, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток. Балансовий прибуток включає фінансові результати від реалізації продукції, від іншої реалізації (прибуток від продажу товарно матеріальних цінностей, реалізації продукції підсобних господарств, реалізації основних фондів і нематеріальних активів), прибуток або збиток від позареалізаційних операцій (прибуток від пайової участі в
 8. Позареалізаційні витрати
  позареалізаційних витрат включаються обгрунтовані витрати на здійснення діяльності, безпосередньо не пов'язаної з виробництвом і (або) реалізацією. До таких витрат належать, зокрема: 1) витрати на утримання переданого за договором оренди (лізингу) майна (включаючи амортизацію з цього майна), 2) витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями будь-якого виду, в тому
 9. 3.7.6. Особливості ведення податкового обліку медичними установами
  позареалізаційні доходи. Податкова база визначається як різниця між отриманою сумою доходу від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, сумою поза реалізаційних доходів (без урахування податку на додану вартість, податку з продажів і акцизів з підакцизних товарів) і сумою фактично здійснених витрат, пов'язаних з веденням комерційної діяльності. Сума
 10. § 14.11. Податкова відповідальність за відсутність обліку об'єктів оподаткування та ведення обліку об'єктів оподаткування з порушенням встановленого порядку, що потягли за собою приховування або заниження доходу за період
  позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях відповідно до чинного порядком обліку. За дебетом рахунка 80 відображаються збитки (втрата), а по кредиту - прибутки (доходи) підприємства. Співвідношення дебетового і кредитового оборотів за звітний період показує кінцевий фінансовий результат. Відсутність такого результату у звітності за певний період дає право
 11. Питання 66. Статистичне вивчення джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів
  позареалізаційних операцій. До складу позареалізаційних доходів входять наступні елементи: 1) дивіденди і доходи по акціях і інших цінних паперів, що належать підприємству (організації), 2) надходження від здачі майна в оренду; 3) доходи від пайової участі в діяльності інших підприємств, що знаходяться на території Росії і за її межами; 4) доходи за операціями в іноземній
 12. Витрати. Угруповання витрат
  позареалізаційні витрати. Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією (стаття 253 НК), включають в себе: 1) витрати, пов'язані з виготовленням (виробництвом), зберіганням і доставкою товарів, виконанням робіт, наданням послуг, придбанням або реалізацією товарів (робіт, послуг, майнових прав), 2) витрати на утримання та експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування основних
 13. 4.7. Доходи, витрати і прибуток страховика
  позареалізаційних доходів і доходів від страхової діяльності. До доходів від реалізації відноситься, наприклад, виручка від реалізації основних фондів, матеріальних цінностей та інших активів, включаючи цінні папери. Позареалізаційними доходами зізнаються, зокрема, доходи: від пайової участі в інших організаціях; від здачі майна в оренду; у вигляді відсотків, отриманих за договорами
 14. Визначення доходів і надходжень грошових коштів.
  Позареалізаційних операцій та операційної діяльності. Склавши розрахунки прибутку, приступають до складання плану розподілу прибутку. У цьому плані показується оподатковуваний прибуток за ставкою 24%, сума податку на прибуток, залишкова вартість основних виробничих фондів і податок на нерухомість, сума операційних доходів, ставка і сума податку на доходи. Визначивши суму платежів до
 15. Податок на прибуток організацій
  позареалізаційних витрат. 19. Витрати платника податку на придбання (виготовлення) призів, які вручаються переможцям розіграшів таких призів під час проведення масових рекламних кампаній, здійснені ним протягом звітного (податкового) періоду, для цілей оподаткування податком на прибуток визнаються в розмірі: 1) фактично зроблених витрат; 2) не більше 1% витрат на
 16. 9. Податок на прибуток організацій
  позареалізаційні доходи. При визначенні доходів з них виключаються суми податків, пред'явлені платником податку покупцю (набувачеві) товарів (робіт, послуг, майнових прав). Доходи визначаються на підставі первинних документів та інших документів, що підтверджують отримані платником податку доходи, та документів податкового обліку. Майно (роботи, послуги) або
© 2014-2022  epi.cc.ua