Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМікроекономіка → Мікроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Відсутність ринку: вільне благо

У даній ситуації пропозиція завжди як би «випереджає» попит при будь-яку ціну товару (рис. 3.9). Коли запаси товару перевищують потребу в ньому, навіть при нульовій ціні, ми маємо справу з вільним благом. Тут ринку не існує, оскільки споживач не готовий оплачувати те, що є в наявності в надлишку.

Однак подібна картина зустрічається в окремих випадках, коли внаслідок певної технології виробники не можуть випускати меншу кількість товару (наприклад, доменні печі). Це означає, що в даних умовах платоспроможний попит недостатній для оплати витрат на виробництво. Продажі такого товару повинні починатися не з нульового рівня, а з позитивного обсягу, який поки недосяжний. Ринок як і раніше не буде існувати, хоча виробники можуть прийняти ряд заходів для підвищення інтересу до свого продукту (наприклад, за рахунок інтенсивної рекламної кампанії).

«Ринок» вільного блага

Мал. 3.9. «Ринок» вільного блага

Рівновага при відсутності товару

Подібна ситуація спостерігається тоді, коли витрати на виробництво занадто великі вже при мінімальному обсязі, так що резервна ціна попиту виявляється менше мінімальних витрат виробників (рис. 3.10). Формально ринок існує. Такий продукт не є вільним благом. Але товар ніхто не може купити в силу недостатності грошей по відношенню до витрат. Дане явище може мати місце, наприклад, у високотехнологічних галузях: ціна товару занадто висока, для того щоб деяка його кількість було продано на ринку, товар існує тільки у вигляді зразка. Держава може субсидувати виробництво цього товару для поліпшення рівня добробуту населення.

Рівновага при відсутності товару

Мал. 3.10. Рівновага при відсутності товару

Ні-єдиність рівноваги

Бувають галузі, в яких відбувається збіг кривих пропозиції і попиту на деякій ділянці. Графік, представлений на рис. 3.11, відображає ситуацію не-єдиності цін при єдиному рівноважному обсязі продажів. В даному випадку і продавці, і покупці досягають згоди щодо обсягу продажів, але готові торгуватися за ціну, правда, в певному діапазоні значень.

Ні-єдиність рівноважної ринкової ціни

Мал. 3.11. Ні-єдиність рівноважної ринкової ціни

Графік, назнавств на рис. 3.12, представляє картину не-едінст ності обсягу продажів при єдиною ринковою ціною. При збігу деякого відрізка кривих попиту і пропозиції по горизонталі рівновагу досягається в рамках діапазону обсягів.

 1. Чому вчить ця глава, контрольні питання, вправа для самостійної роботи
  Ця глава завершує економічний аналіз недосконалостей конкурентного ринкового механізму. Підіб'ємо підсумок: є області, в яких ринок не може сам по собі забезпечити досягнення економічної ефективності. У цих сферах потрібне втручання держави. Підсумкова класифікація видів неспроможності («провалів»)
 2. Чому вчить ця глава, контрольні питання, вправа для самостійної роботи
  У цьому розділі ми проаналізували загальну рівновагу в економіці з урахуванням обміну, виробництва, наявності грошей і функції колективного переваги. Було доведено, що економіка конкурентних ринків за певних умов породжує єдиний набір рівноважних цін, який є Парето-ефективним і стабільним.
 3. Чому вчить ця глава, контрольні питання, вправа для самостійної роботи
  Дана глава показує, що якщо в галузі діє кілька великих фірм, то їх поведінка виявляється стратегічним - фірми беруть до уваги очікувану реакцію конкурента на свої дії. Виникає взаємна залежність фірм друг від друга, яку вони добре усвідомлюють. Стратегічне поведінка може виражатися у вигляді
 4. Чому вчить ця глава, контрольні питання, вправа для самостійної роботи
  У цьому розділі ми познайомилися з базовим інструментарієм мікроекономіки - функціями попиту і пропозиції. В основі мікроекономічного аналізу лежить дослідження конкретних приватних ринків. Узагальнення досвіду функціонування різноманітних ринків дозволяє виділити загальні тенденції
 5. Чи є рівновага в навколишньому світі, як же упевнитися, що теорія вірна?
  Теоретичні моделі ринкової рівноваги мають один суттєвий недолік: їх складно, і навряд чи можливо, перевірити на практиці. На діяльність компаній і поведінку споживачів на будь-якому ринку одночасно впливає так багато факторів, що узгодити теорію з практикою стає справою досить проблематичним.
 6. Безперервність функцій індивідуального попиту і індивідуального
  пропозиції забезпечує їх дифференцируемость, що є умовою отримання оптимуму в методі множників Лагранжа. Зі змістовної точки зору, це означає, що малі зміни цін повинні призводити до малих змін в обсягах попиту і пропозиції. Не повинно бути різких коливань цін і обсягів продажів на ринках.
 7. Аналіз олігополії з використанням теорії ігор, базові поняття теорії ігор
  Олігопольна ринок зручний для аналізу з використанням особливого математичного інструментарію - теорії ігор. Гра в економіці - це будь-який інтерактивну взаємодію, в якій учасники (гравці) мають можливість вибирати свої дії з декількох варіантів. для Спершу розглянемо терміни, які застосовуються
 8. Знижки при покупках великих обсягів, раціонування споживання
  Бюджетне обмеження може являти собою ламану лінію і в разі, коли ціна одиниці товару змінюється в залежності від обсягу покупки. Дуже часто фірми використовують такий інструмент, як знижки на ціну, при збільшенні закупівель товару. Наприклад, деякі авіакомпанії продають квитки за нижчими цінами
© 2014-2022  epi.cc.ua