Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Валютний курс

На противагу валютному паритету, який встановлюється в законодавчому порядку, валютний курс визначається законами ринку. Валютний курс - це співвідношення між двома грошовими одиницями різних країн, яке визначається їх купівельною спроможністю. Валютні курси встановлюються також по відношенню до колективних валют. Можна сказати, що валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни.
Валюта, в свою чергу, буває повністю оборотна (коли відсутні будь-які обмеження за операціями з нею), частково оборотна (при збереженні обмежень на певні види операцій) і необоротна (за наявності заборон і обмежень на операції з нею).
Крім курсу валют, який, як уже відомо, являє собою співвідношення грошових одиниць двох країн, встановлюються ще крос-курси. Крос-курс - це курс третьої валюти, розрахований на основі курсів двох валют. Зокрема, ЦБ РФ, знаючи курс рубля до долара, встановлює курс фінської марки до долара. Відособленість розрахунків крос-курсів на різних національних валютних ринках дозволяє здійснювати операції з метою отримання прибутку в результаті різних котирувань крос-курсів однієї і тієї ж валюти. Подібного роду операції називаються валютним арбітражем.
Валютні курси можуть відрізнятися один від одного залежно від типу валютних угод.
Валютна операція, здійснювана негайно (протягом не більше двох робочих днів) на основі готівки (касових) угод, називається курсом «спот». Валютна угода, що здійснюється через чітко обумовлений період, називається терміновим контрактом, а встановлений курс на певну дату в майбутньому називається курсом «форвард», або форвардним курсом.
Отже, необхідно розрізняти два види ринків: ринок «спот» і ринок термінових контрактів, або форвардних валютних угод. Знаючи курс «спот» і форвардний курс, клієнт може вибрати той чи інший варіант валютної угоди. У першому випадку мова йде про угоду відповідно до курсу, які встановилися на сьогоднішній день, тоді як у другому випадку сьогодні узгоджується курс на будь-яку дату в майбутньому, за яким буде продана валюта незалежно від курсу «спот», який буде встановлений на ту ж дату. Учасники валютних ринків вдаються до термінових контрактах з метою або страхування валютних ризиків (хеджування), або здійснення спекулятивних операцій. Страхування, або хеджування вносить елемент стабільності у відносини учасників зовнішньоторговельних угод і дозволяє їм не піддавати себе ризику валютних
втрат. Спекулятивні угоди мають на меті отримання додаткового прибутку на основі свідомого розрахунку динаміки курсу валют.
Фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній називається валютної котируванням.
При цьому розрізняють пряму і зворотну котирування. Пряме котирування передбачає встановлення кількості національних грошових одиниць, яку відповідає одній іноземній грошовій одиниці. Наприклад, наприкінці першої половини 1998 1 дол обмінювався на 6 руб. 20 коп. Зворотне котирування виражає кількість іноземних грошових одиниць, яку відповідає одній національній грошовій одиниці. У нашому випадку це означає, що 1 руб. обмінювався на 0,16 дол США, тобто на 16 центів. У більшості країн використовується пряме котирування, у Великобританії - зворотна, в США - обидва види котирувань.
Валютні курси роблять помітний вплив на експорт товарів, послуг і капіталів, а отже, і на їх конкурентоспроможність на світовому ринку. Так, зниження курсу певної національної одиниці за інших рівних умов підсилює конкурентоспроможність товарів і послуг даної країни і, навпаки, послаблює інтерес її господарюючих суб'єктів до експорту капіталу. Однак «інші рівні умови» по відношенню до склався курсом національної валюти можуть діяти і в протилежному напрямку і, отже, послабити дію сталося зміни валютного курсу, тобто його нестійкість може породити невпевненість підприємств та їх об'єднань у сприятливих довготривалих тенденціях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Валютний курс "
 1. Терміни і поняття
  валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот» Курс
 2. Тема 16 Міжнародна валютна система
  валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 3. Основні поняття
  валютний ринок - Учасники міжнародного валютного ринку - Біржовий ринок - Міжбанківський ринок - Спот-ринок - Терміновий (форвардний) ринок - Валютний (обмінний) курс - Котирування валюти - Пряме котирування - Зворотній (непряма) котирування - Спот-курс - Спред - Базисні пункти (піпса) - «Велика фігура» - Крос-курс - Дата укладання угоди - Дата валютування
 4. Основні поняття
  валютний курс Знецінення валюти Подорожчання валюти Прибутковість валютного активу Умови паритету процентних ставок Очікуваний курс Рівновага на валютному ринку Темп знецінення валюти Покритий паритет процентних ставок Непокритий паритет процентних ставок Реальні грошові запаси Реальна пропозиція грошей Рівноважна процентна ставка «Переліт »валютного курсу Рівень цін Споживчий кошик
 5. Основні поняття
  валютного ринку - Дестабилизирующая спекуляція - Стабілізуюча спекуляція - Оптимальна валютна зона - Валютне управління - Вільне плавання - Регульоване плавання - Фіксований курс щодо однієї валюти - Фіксований курс щодо кошика валют - Квота країни в МВФ - Транш МВФ - Тесобонос - Стабілізаційний кредит - Всесвітній центральний банк
 6. Запитання для повторення
  валютного курсу як економічної категорії? 2. У чому відмінність реального від номінального обмінного курсу? 3. Який зв'язок валютного курсу і ППС, в чому причини їх розбіжності? 4. Які фактори свідчать про те, що занижений або завищений валютний курс? 5. Чому країни з перехідною економікою віддають перевагу гнучкого валютного
 7. 42.2. ВАЛЮТНИЙ КУРС. НОМІНАЛЬНИЙ І РЕАЛЬНИЙ ВАЛЮТНІ КУРСИ
  валютному курсу національні грошові одиниці прирівнюються один до одного в певних пропорціях. Наприклад, обмінний курс між рублем і доларом США на 29 червня 2000 (той день, коли я пишу ці рядки) становив 28 руб. 50 коп. за 1 дол США. Номінальний валютний курс? відносна «ціна» національної валюти, виражена в іноземній валюті. Реальний валютний курс? співвідношення, в
 8. Тест
  валютних ринках; е) усі попередні відповіді вірні? 2. Якщо курс одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, то це: а) пряме котирування; б) девізний курс; в) крос-курс? 3.Бреттон-Вудська валютна система - це система: а) золотого стандарту; б) «плаваючих» валютних курсів; в) фіксованих валютних курсів? 4. Якщо валюта даної країни без обмеження
 9. 61. Фактори, що впливають на валютний курс
  валютний курс відхиляється від вартісної основи (купівельної спроможності валют) під впливом попиту та пропозиції валюти. Співвідношення такого попиту та пропозиції залежить від ряду факторів. Багатофакторність валютного курсу відбиває його зв'язок з іншими економічними категоріями - вартістю, ціною, грошима, відсотком, платіжним балансом і т. д. Формування валютного курсу - це складний процес,
 10. Запитання для самоперевірки
  валютний арбітраж; г) «коротка» та «довга» позиція? 2. Чим відрізняється хеджування від спекуляції? 3. Яким чином експортер може застрахуватися від зміни валютного курсу? 4. Уявіть собі, що ви - валютний дилер. Як ви відреагуєте на наступну інформацію: а) Великобританія розширює видобуток нафти в Північному морі, б) Бундесбанк оголосив про підвищення облікової ставки; в)
 11. Стаття 41, Під валютними інтервенціями Банку Росії розуміється купівля-продаж Банком Росії іноземної валюти на валютному ринку для впливу на курс рубля і на сумарний попит і пропозиція грошей
  валютними інтервенціями Банку Росії розуміється купівля-продаж Банком Росії іноземної валюти на валютному ринку для впливу на курс рубля і на сумарний попит і пропозиція
 12. Запитання для закріплення матеріалу
  валютний ринок і хто є його учасниками? 2.) З якою метою обмінюються валюти? 3. Назвіть основні функції міжнародного валютного ринку. 4.) Чому комерційні банки займають визначальні позиції на валютному ринку? 5. Який часовий режим роботи міжнародного валютного ринку? 6J Дайте визначення спот-ринку і спот-курсу. 7 Що таке котирування і які види котирувань
© 2014-2022  epi.cc.ua