Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

СТАТУТ (ПІДПРИЄМСТВА, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ)

зареєстрований і затверджений у встановленому законом порядку документ, звід положень, правил діяльності юридичної особи, що визначає його структуру, пристрій, види діяльності, відносини з іншими особами та державними органами, права та обов'язки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СТАТУТ (ПІДПРИЄМСТВА, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ) "
 1. Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві
  статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; 2) обрання членів ради директорів (наглядової ради) та ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень; 3) утворення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень, якщо статутом товариства рішення цих питань не віднесено до компетенції ради директорів
 2. РЕЗЕРВ СТАТУТНИЙ
  статутом.
 3. Стаття 99. Статутний капітал акціонерного товариства
  статутом товариства можуть бути встановлені обмеження числа, сумарною номінальною вартістю акцій або максимальної кількості голосів, що належать одному
 4. 45 СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, РОЗДІЛИ, РЕКВІЗИТИ
  статут, який затверджується його засновниками. Статут певного суспільства має право додатково визначити види майна, які є внеском у статутний капітал. Якщо не заборонено статутом товариства, учасник товариства має право продати або іншим способом передати свою частку в статутному капіталі товариства або її частину одному, чи кільком учасникам певного суспільства, або третім
 5. Акціонерне товариство
  підприємства, яке за своїми зобов'язаннями відповідає тільки тим майном, яке йому належить. У такому суспільстві ведеться реєстр акціонерів, які є співвласниками
 6. Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
  статутний капітал якого розділений на певне число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм
 7. Основні терміни і поняття
  підприємство, техніко-виробнича, організаційна, економічна відособленість, юридична особа, мале підприємство, венчурне підприємство, індивідуальне (сімейне) підприємство, товариства: повне , змішане, з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, акціонерне товариство закритого і відкритого типу, виробничий кооператив, унітарне підприємство, картель, трест, синдикат,
 8. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
  статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
 9. Стаття 97. Відкриті та закриті акціонерні товариства
  акціонерним товариством. Таке акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та їх продаж на умовах, встановлених законом та іншими правовими актами. Відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків. 2. Акціонерне товариство, акції якого розподіляються
 10. 30 УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР, СТАТУТ
  статут. Різниця в тому, що установчий договір укладається, а статут затверджується його засновниками (учасниками). Основним установчим документом для казенних, а також для державних і унітарних підприємств є статут підприємства, який розробляється і затверджується його засновниками (учасниками), а установчим документом казенного підприємства стає його статут, що затверджується
 11. Стаття 2. Правове становище акціонерного товариства
  статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій ... 2. Товариство є юридичною особою і має у власності відокремлене майно,
 12. 15 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ
  статутний капітал якого поділяється на певну кількість акцій. Акціонери, тобто власники акцій даного товариства, не повинні відповідати за його зобов'язаннями, однак несуть ризик збитків, які пов'язані з роботою товариства, у межах вартості акцій, що їм належать, тобто несуть обмежену відповідальність в межах сум придбаних акцій . Акціонерне товариство, акції якого
© 2014-2022  epi.cc.ua