Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Рівень інфляції

Відповідно, рівень інфляції (темп росту цін) oпpeделяется відноси-них зміною середнього (загального) рівня цін. Середній рівень цін вимірюється індексами цен1.
З урахуванням зазначеного можна дати таке визначення: інфляція - знецінення грошей як наслідок стійкої тенденції до підвищення середнього (загального) рівня цін. Темп зростання цін може бути розрахований за формулою


де Рт - середній рівень цін у поточному році;
Рп - середній рівень цін у минулому році.
При орієнтації на певний базовий рік рівень цін поточного року відноситься до базового року.
Показник рівня інфляції, як правило, використовують для дослідження динаміки рівня життя.
У світовій практиці широко досліджується індекс вартості життя, тобто індекс роздрібних цін спеціального набору товарів і послуг, що входять до бюджету середнього споживача, становлять вартість його життя, його прожитковий мінімум.

При цьому визначається споживчий кошик найчастіше вживаних товарів і послуг, яка повинна бути доступна середньому споживачу незалежно від динаміки цін. За наявними оцінками, в 1992-1995 рр.. споживчий кошик американця становила 300 товарів і послуг, у нас - близько 30 продуктово-то-варних груп, що включають основні продовольчі та непродовольчі товари плюс деякі послуги.
У більшості західних країн держави гарантують економічну безпеку населенню, що забезпечує можливість придбання ними життєво важливих продуктів і послуг, що входять в "споживчий кошик", незалежно від динаміки цін на них.
Види інфляції розрізняють за рядом ознак. За характером проявляєтьсянями ня:
1) відкрита - нічим не обмежена інфляція, характеризується уповільненим, незначним, нічим не стримуваним зміною цін, відсутністю контролю над цінами та їх динамікою;
2) прихована, або пригнічена - офіційно надається як отсутст-вующая інфляція, базується на стримуванні цін при жорсткому державному контролі над цінами в умовах товарного дефіциту;
1 Індекс цін - відносна величина, що характеризує зміну сукупного (середнього) рівня цін.

3) інфляційний шок - шокова реакція у зв'язку з одномоментним різким підвищенням цін.
За темпами зростання цін:
- помірна - ціни зростають незначно, що не викликає паніки і не робить впливу на ділові контракти;
- галопуюча - спостерігається стрибкоподібне зростання цін при цьому гроші прискорено матеріалізуються в товари, контракти прив'язуються до зростання цін;
- гіперінфляція - характеризується стрімким зростанням цін, по суті справи, означає некерованість, крах грошової системи, надає руйнівний вплив на економіку.
За місцем розташування:
- локальна - в межах однієї країни;
- світова - охоплює ряд країн або світовий простір.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рівень інфляції "
 1. Основні терміни і поняття
  рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції, крива
 2. 4. Вимірювання інфляції
  рівень цін, тоді як для кожної товарної групи може бути характерною специфічна динаміка цін. Тому для вимірювання інфляції або визначення її відсутності використовуються індекси цін. Для вимірювання відкритої інфляції використовується декілька показників. Найбільш відомими є індекс Пааше, індекс інфляції споживчих цін і дефлятор валового внутрішнього продукту
 3. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 4. Терміни і поняття
  рівень безробіття Закон Оукена, коефіцієнт Оукена Крива Філіпса Інфляція Відкрита і пригнічена інфляція Види інфляції: інфляція попиту, інфляція витрат, структурна, нормальна, помірна, галопуюча, гіперінфляція , збалансована, незбалансована, очікувана і неочікувана Темп інфляції «Правило величини 70» Соціально-економічні наслідки циклічності,
 5. 11.2. Інфляція
  рівень інфляції) - темп приросту загального рівня цін, вимірюваного звичайно як дефлятор ВВП (у Росії ж частіше як ІСЦ): {foto190} Рис. 11.2. Інфляція попиту {foto191} де Р - рівень цін у поточному періоді; P-1 - рівень цін у минулому періоді. Прихована інфляція - процес знецінення грошей, що не супроводжується підвищенням загального рівня цін (наприклад, якщо вони фіксовані державою) і
 6. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
 7. 1. Відкрита інфляція
  інфляції властива тенденція до підвищення цін. Водночас відкрита інфляція цілком сумісна з уповільненням зростання цін або з періодичним їх зниженням на окремих товарних ринках. Незважаючи на те, що відкрита інфляція істотно деформує механізм ринку, проте останній продовжує посилати цінові сигнали, які відповідним чином орієнтують і продавців, і покупців, і
 8. Проблема вибору між інфляцією та безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття
  рівень безробіття в США знизився до 5,1%. ФРС при-ся знайти відповідь на важке запитання: чи не перетнула чи економіка «кордон» природного рівня безробіття? СПРОБА ЗРОЗУМІТИ, ЯК НИЗЬКО МОЖЕ «пасти» БЕЗРОБІТТЯ Річард Стівенсон Вашингтон. Дані про те, що рівень безробіття досяг найнижчого за останні сім років рівня, залучили додаткову увагу до все більш і більш
 9. У точці А темпи інфляції низькі, а рівень безробіття високий.
  Рівень безробіття високий. У точці S інфляція висока, а безработ-ца незначна. високий рівень безробіття і низьку інфляцію, точка В - низький рівень безробіття і високі темпи зростання цін. Оптимальний стан економіки, з точки зору політиків, - низькі темпи інфляції та незначний рівень безробіттю-тіци, однак історичні дані, узагальнені у вигляді кривої Філліпса, поки-
 10. 3. Ціна інфляції
  інфляцію і хотіли б від неї хата-витися. Але чи справді інфляція має серйозних-езное значення? Це звучить риторично, есліучесть очевидність того, що зростання цін - завжди пло-хо. Проте відповідь на це питання не настільки очевидний, як
 11. Глава 22. Інфляція
  інфляції. Вона ніби прийшла на зміну колишньої хвороби ринкової економіки, яка стала явно слабшати, - циклічним кризам. Як і раніше актуальна проблема інфляції і для
 12. 3. Бюджетний дефіцит і інфляція
  інфляцією. Віназа інфляцію покладається на дефіцит дер-ного бюджету майже настільки ж часто, як і на ростденежной маси. Яким чином дефіцит можетоказивать вплив на інфляцію? Ми досліджуємо двевозможние логічні ланцюжки: перша заснована нафіскальной політиці, що створює дефіцит, другий-на політиці, використовуваної для
 13. 5.3.2. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  рівень цін, що відображає темпи інфляції; U - рівень безробіття; N - поєднання природного рівня безробіття і зростання цін при цьому рівні безробіття; UN * сг природний рівень безробіття; PN - темп зростання цін при цьому рівні Рис. 5.4. Змінена крива Філліпса: Lp - середньорічний темп приросту цін,%; Lue - рівень безробіття,%; W - річний приріст заробітної плати,% Ця
 14. Контрольні питання і завдання
  рівень безробіття? Все населення країни - 150 млн. чоловік; діти, пенсіонери та інваліди - 70 млн. чоловік; військовослужбовці та студенти - 15 млн. чоловік; безробітні - 6 млн. чоловік. Визначте величину робочої сили і рівень безробіття. 11. Які наслідки перевищення фактичної безробіттям її нормального рівня? Сформулюйте закон Оукена. 12. Охарактеризуйте особливості безробіття в
 15. Інфляційна спіраль
  рівень цін зростає ще більше (наприклад, до Р 3). Реальні доходи знову знижуються (W 3 / P
© 2014-2022  epi.cc.ua