Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Циклічність економічного розвитку та інфляція

Вирішальна роль тут відводиться центральному банку, який покликаний проводити зважену грошову політику, впливати за допомогою різноманітних інструментів на стан грошового ринку. Необхідність втручання центрального банку зумовлена й іншими факторами, насамперед циклічним характером розвитку економіки. Це вимагає від нього те збільшення, то стиснення грошової маси. Коли мова йде про передбачуване спаді виробництва, необхідність зниження процентних ставок за кредитами і підвищення підприємницької активності в галузі капіталовкладень, центральний банк проводить заходи, спрямовані на насичення ринку грошовими знаками.
І, навпаки, він проводить політику на скорочення грошової маси в умовах починається «перегріву» економіки. У цьому випадку високі процентні ставки стримують інвестиційну і господарську активність підприємств.
Звідси виникає і довіра до органів державної влади, які проводять жорсткий, але виважений курс на підтримку не тільки грошового обігу, а й економічної стабільності і зростання економіки. Проте нерідкі випадки перетворення грошової політики в інструмент бюджетної політики, підміни стратегічних установок короткостроковими заходами.
Проведення довгостроковій грошової політики не може і не повинно обмежуватися інтересами виключно грошового господарства.
В іншому випадку поза увагою виявиться найважливіша сфера господарської діяльності - виробництво товарів і послуг, яке являє собою протилежний полюс ринкової рівноваги. Тому необхідно постійне відстежування впливу грошової політики на реальний сектор економіки і внесення необхідних корективів у проведені заходи як короткострокового, так і довгострокового характеру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Циклічність економічного розвитку та інфляція "
 1. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорія циклів
  циклічність як проблема не може не цікавити сучасної людини. Циклічність - це форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Тому циклічність можна розглядати як один із способів саморегулювання ринкової економіки. Так як характерна риса
 2. Терміни і поняття
  циклічності, безробіття, інфляції Інфляційна хвиля Інфляційна спіраль Адаптивні інфляційні очікування Кейнсіанська антиінфляційна політика Монетаристская антиінфляційна політика
 3. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  циклічність, безробіття і
 4. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  циклічність, безробіття і
 5. Поняття циклічності
  циклічністю розуміється періодичність повторюваних порушень рівноваги в економічній системі, що ведуть до згортання господарської діяльності, спаду, кризи. Циклічність - це загальна норма руху ринкової економіки, що відображає її нерівномірність, зміну еволюційних і революційних форм економічного прогресу, коливання ділової активності та ринкової кон'юнктури, чергування
 6. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 7. Циклічність
  циклічність. Циклічність означає повторення в тих чи інших формах і способах мінливості економічних станів або стадій розвитку. Циклічність перехідної економіки є похідною від циклічності зміни суспільно-економічних станів або ступенів розвитку. Якщо ми говоримо про перехідний стан або перехідному періоді, то з цього випливає, що є такі стани і періоди в
 8. Контрольні питання і завдання
  циклічність економічного розвитку? З яких фаз складається класичний економічний цикл? Опишіть кожну фазу циклу. Яка фаза є визначальною в економічному циклі? Який механізм переходу від однієї фази циклу до іншої? 7. Як можна пояснити причини циклічного розвитку? Які пояснення причин циклічності здаються Вам найбільш переконливими? Який зв'язок інвестицій з циклічністю? 8.
 9. Терміни і поняття
  інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 10. 4. Циклічні коливання економічного зростання. Теорії економічних циклів
  циклічність, повторюваність у функціонуванні національного господарства, коли періоди підйому економіки змінюються періодами спаду і застою. Циклічність можна визначити як рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. Економічний цикл включає ряд послідовно змінюють один одного фаз економічної активності, що виражають нерівномірність розвитку
© 2014-2022  epi.cc.ua