Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Тести


1. Для існування товарного виробництва необхідно:
а) суспільний поділ праці;
б) встановлення зв'язків між виробниками державою;
в) виробництво продуктів для власного споживання;
г) наявність приватної власності.
2. Гранична корисність - це:
а) максимальна корисність, принесена будь-яким благом;
б) результат порівняння корисності різних благ;
в) корисність, одержувана від споживання додаткової одиниці благ;
г) здатність товару задовольняти потребу людей.
3. У міру насичення потреб гранична корисність:
а) зростає;
б) падає;
в) спочатку зростає, потім падає;
г) спочатку падає, потім зростає.
4. У міру насичення потреб сукупна корисність:
а) падає;
б) зростає замедляющимися темпами;
в) спочатку зростає, потім падає;
г) збільшується зростаючими темпами ".
5. Гроші як міра вартості:
а) роз'єднують в часі акти обміну ;
б) прив'язані до обороту готівки;
в) забезпечують можливість зіставлення цін;
г) служать для утворення капіталу.
6. Ринковий механізм:
а) робить непотрібними плани окремих господарських одиниць;
б) служить для узгодження єдиного державного плану;
в) координує плани споживачів і виробників;
г) зберігає всі підприємства незалежно від їх ефективності.
7.
У ринковому господарстві:
а) гарантується максимум добробуту для кожного громадянина;
б) держава визначає зміст господарської діяльності;
в) відбувається рівномірний розподіл доходів;
г) відбувається найбільш ефективний розподіл обмежених ресурсів суспільства.
8. Які з названих характеристик відносяться до ринкової економіки:
а) конкуренція;
б) централізоване планування;
в) переважання державної власності;
г) свобода підприємницького вибору.
9. Рішення проблеми «що виробляти» у ринковій економіці залежить від:
а) самого виробника;
б) обсягу і динаміки споживчого попиту;
в) рішень уряду;
г) наявності необхідних ресурсів.
10 . Проблема «як виробляти» у ринковій економіці вирішується:
а) на основі обсягу і динаміки споживчого попиту;
б) виробниками;
в) урядом;
г) на основі спеціалізації підприємств.
11. У моделі економічного кругообігу фірми виступають:
а) покупцями товарів;
б) продавцями товарів;
в) покупцями ресурсів;
г) продавцями ресурсів.
12. В умовах ринкового господарства:
а) члени суспільства реалізують свої цілі через ринок;
б) потік господарської інформації йде від держави;
в) приватна власність замінена громадської;
г) господарська діяльність окремих суб'єктів узгоджується ринком.

13. Функціями держави в ринковій економіці є :
а) планування діяльності окремих підприємств;
б) виробництво суспільних благ;
в) перерозподіл доходів;
г) встановлення зв'язків між продавцями і покупцями.
14. Державна власність переважає в:
а) сільському господарстві;
б) галузях легкої промисловості;
в) галузях виробничої інфраструктури;
г) сфері побутових послуг.
15. Які з перерахованих нижче благ є громадськими:
а) електроенергія;
б) маяки;
в) мости;
г) утворення.
16. Для впливу на економіку держава в умовах ринку:
а) розробляє плани виробництва для окремих підприємств;
б) встановлює ціни;
в) маневрує податками і урядовими витратами;
г) встановлює середню оплату праці в країні.
17. Що було характерно економіці Росії кінця 70-х - початку 80-х років:
а) переважно інтенсивний характер росту;
б) високі темпи економічного розвитку;
в) зниження ефективності суспільного виробництва;
г) відсутність дефіциту в економіці.
18. При переході до ринкової економіки необхідно:
а) здійснити приватизацію;
б) зберегти централізоване директивне планування;
в) зберегти тверді, встановлювані державою ціни.
г) провести структурну перебудову економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тести"
 1. Обидві концепції пояснюють, чому більш освічені робіт-- :: ки отримують високу заробітну плату.
  тести, що дозволяють відбирати найбільш здібних індивідів. Такі тести: л встановлення випробувального терміну, наприклад, обійдуться значно дешевий-т ніж вимога провести чотири роки в коледжі тільки для того, щоб: тановила вроджені здібності індивіда. Так як при відборі працівників гіоми покладаються здебільшого на дипломи, а не на дешеві варіанти-бору, можливо, вплив
 2. Додаткова література
  Блок М. Апологія історії або ремесло історика. - М., 1986. Майдачевскій Д.Я. Економічне пояснення історії: Навчальні матеріали і програма курсу з історії економіки.-Іркутськ, 1995. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової економіки та міжнародна політика / / Зап . економіки. 1992. № 10. Февр Л. Бої за історію. - М., 1991. Тести з
 3. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
 4. Додаткова література
  Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національних дер-жавних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. С. 89. Спаський І.Г. Російська монетна система. - М., 1962. Тести по темі
 5. Додаткова література
  Грацианский Н. П. З соціально-економічної історії західно-європейського середньовіччя. - М., 1960. Миронов Б. Н. Російський місто в 1740-1860 рр.. - Л., 1990. Ремесло, мануфактура , фабрика: Зб. ст. / Отв. ред. Н.Е. Носов - Л., 1975. Черняєв Д. А. Особливості виникнення і розвитку акціонер-них товариств у Росії / / Укр. МГУ. Сер. економ. 1993. № 5. Тести по темі
 6. Додаткова література
  Абрамс Р.М. До питання про вивчення історії індустріалізації / / Економічна історія: дослідження, історіографія, полеміка. - М .: Наука, 1992. Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національно-державних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. Семеном Л.С. Митна політика Росії в 40-50 рр.. ХIХ в. і промисловий переворот / / Зап. історії Росії ХIХ-початку ХХ ст. - Л.: ЛДУ,
 7. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М. , 1993. Тести по темі
 8. Додаткова література
  Європа і Росія. Досвід економічних перетворень. - М., 1996. Лаврівський Б. Параліч радянської індустрії: технологічні ис- струми / / Зап. економіки. 1991. № 8. Московська А.А. Взаємодія економіки та культури: досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка : основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап.
 9. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 10. Нерівномірний накопичення
  тести показують, що фіксована фракція може приносити тисячі контрактів до кінця розглянутого тимчасового
© 2014-2022  epi.cc.ua