Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

Тести


1. Яке з перерахованих нижче визначень відповідає поняттю «світова економіка»:
а) зосередження виробництва певних продуктів в економіці окремих країн з метою подальшого вигідного продажу на світовому ринку;
б) сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система;
в) процес зрощення економік сусідніх країн єдиний господарський комплекс на основі глибоких і стійких економічних зв'язків між компаніями;
г) процес перетворення світового господарства в єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили і технологій?
2. Які процеси характерні для першого етапу розвитку світової економіки:
а) зростання цілісності світу, глобалізація;
б) розпад колоніальної системи і виникнення ТНК, які стали важливим елементом світової економіки;
в) кризові явища, які загальмували становлення світового господарства;
г) виникнення великих інтеграційних угрупувань?
3. Процес перетворення світового господарства в єдиний ринок товарів, послуг, капіталів - це:
а) зовнішньоекономічна лібералізація;
б) регіоналізація;
в) глобалізація;
г) транснаціоналізація.
4. У якому з держав має місце «закрита економіка»:
а) Росія;
б) Китай;
в) Чехія;
г) КНДР (Північна Корея)?
5. Який з показників не використовується для характеристики ступеня інтернаціоналізації господарства країн:
а) відношення реального ВВП до номінального;
б) відношення експорту країни до її ВВП;
в) вартісний обсяг експорту товарів і послуг на душу населення;
г) частка імпорту в роздрібному товарообігу?
6.
Автором теорії абсолютних переваг є:
а) П. Самуельсон;
б) Д. Рікардо;
в) М. Портер;
г) А. Сміт.
7. Яке з перерахованих заходів відноситься до тарифних заходам про-текціонізма:
а) введення стандартів на імпортну продукцію;
б) продаж товарів за штучно заниженими цінами;
в) імпортні та експортні квоти;
г) експортні мита?
8. Що відноситься до вивезення капіталу у підприємницькій формі:
а) портфельні інвестиції;
б) позики і кредити;
в) відтік і приплив готівкової валюти;
г) банківські депозит і кошти на рахунках в інших фінансових інститутах?
9. Фірма, яка реєструється за кордоном як самостійне Юридична особа, але контроль над якою здійснює інша фірма, обла-дає основною частиною її акцій або всім її капіталом, - це:
а) відділення;
б) дочірня компанія;
в) батьківська компанія.
10. Ситуація в країні з точки зору іноземних інвесторів, вкладаючи-чих в її економіку свої капітали, - це:
а) інвестиційний ризик;
б) інвестиційний клімат;
в) фінансовий ризик;
г) фактор ризику.
11. Який тип ризику оцінюється виходячи з того, наскільки стабільна ситуа-ція в країні з точки зору соціально-політичних змін, які можуть настільки змінити економічну політику країни, що це призведе до помітної втрати коштів іноземних інвесторів, що діють в даній країні:
а) фінансовий ризик;
б) ризик операцій;
в) виробничий ризик;
г) соціально -політичний ризик?
12.
Сукупність усіх відносин, що виникають між суб'єктами валют-них угод, - це:
а) валютна біржа;
б) котирування валют;
в) валютний ринок;
г) світова валютна система.
13. Базовий курс валютного ринку, по якому відбувається урегулірова-ня поточних торговельних та неторговельних операцій, - це:
а) курс продавця;
б) курс покупця;
в) крос-курс;
г) курс «спот»;
д) форвардний курс.
14. Як впливає на курс національної валюти негативне сальдо торгово-го балансу:
а) сприяє його підвищенню;
б) не робить помітного впливу;
в) призводить до його зниження?
15. У комерційному банку єврозони курс продавця «спот» на 1 лютого 2006 р. становив 1 дол.=1,210 євро, при форвардному курсі на термін три місяці 1 дол.=1,230 євро; курс «спот» на 1 травня 2006 р. складає 1 дол.==1,220 євро. За яким курсом банк буде продавати долари клієнтові, з яким уклав форвардну угоду:
а) 1,210 євро;
б) 1,220 євро;
в) 1,230 євро?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тести "
 1. Обидві концепції пояснюють, чому більш освічені робіт-- :: ки отримують високу заробітну плату.
  Тести, що дозволяють відбирати найбільш здібних індивідів. Такі тести: л встановлення випробувального терміну, наприклад, обійдуться значно дешевий-т ніж вимога провести чотири роки в коледжі тільки для того, щоб: тановила вроджені здібності індивіда. Так як при відборі працівників гіоми покладаються здебільшого на дипломи, а не на дешеві варіанти-бору, можливо, вплив
 2. Додаткова література
  Блок М. Апологія історії або ремесло історика. - М., 1986. Майдачевскій Д.Я. Економічне пояснення історії: Навчальні матеріали і програма курсу з історії економіки. -Іркутськ, 1995. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової економіки та міжнародна політика / / Зап. економіки. 1992. № 10. Февр Л. Бої за історію. - М., 1991. Тести з
 3. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
 4. Додаткова література
  Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національних дер-жавних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. С. 89. Спаський І.Г. Російська монетна система. - М., 1962. Тести по темі
 5. Додаткова література
  Грацианский Н. П. З соціально-економічної історії західно-європейського середньовіччя. - М., 1960. Миронов Б. Н. Російський місто в 1740-1860 рр.. - Л., 1990. Ремесло, мануфактура, фабрика: Зб. ст. / Відп. ред. Н.Є. Носов - Л., 1975. Черняєв Д. А. Особливості виникнення і розвитку акціонер-них товариств у Росії / / Укр. МГУ. Сер. економ. 1993. № 5. Тести по темі
 6. Додаткова література
  Абрамс Р.М. До питання про вивчення історії індустріалізації / / Економічна історія: дослідження, історіографія, полеміка. - М.: Наука, 1992. Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національно-державних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. Насінням Л.С. Митна політика Росії в 40-50 рр.. ХIХ в. і промисловий переворот / / Зап. історії Росії ХIХ-початку ХХ ст. - Л.: ЛДУ,
 7. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
 8. Додаткова література
  Європа і Росія. Досвід економічних перетворень. - М., 1996. Лаврівський Б. Параліч радянської індустрії: технологічні ис-токі / / Зап. економіки. 1991. № 8. Московська А.А. Взаємодія економіки та культури: досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап.
 9. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 10. Нерівномірний накопичення
  тести показують, що фіксована фракція може приносити тисячі контрактів до кінця розглянутого тимчасового
© 2014-2022  epi.cc.ua