Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Теорії структурних реформ національної економіки

Необхідність структурних реформ звичайно пов'язана із занепадом національної економіки, затяжною економічною кризою. У ситуації, коли функціонування національної економіки не відповідає вимогам гідного рівня життя, під тиском населення уряд країни змушений піти на ряд крайніх заходів щодо зміни стану національної економіки - на структурні реформи.
Напрямок структурного реформування національної економіки визначається конкретними потребами держави, його становищем у світовій економіці, виробляється на підставі оцінки існуючого положення країни та її бажаного майбутнього стану. На етапі порівняння існуючого стану економіки та її бажаного майбутнього стану визначається набір конкретної методології досягнення необхідних економічних показників.
Проведення структурних реформ національної економіки завжди входить в поле діяльності державного апарату. Жоден господарський суб'єкт, окрім держави, не володіє достатніми ресурсами для того, щоб здійснити структурне реформування. Тому джерелом і розробником реформування є тільки держава - державний апарат.
Для того щоб структурні реформи були більш ефективними, зазвичай вони оформляються у вигляді програм - розрахованих на довгострокову реалізацію, взаємопов'язаних між собою заходів. Програми можуть бути різними за своїм змістом, цілям, завданням, методам оформлення і відображають конкретні особливості національної економіки.
У більшості країн їх розробка і реалізація пов'язана з потребою створення необхідних умов для активного та сталого економічного зростання або виходу із затяжної економічної кризи. Зазвичай вони спрямовані на вирішення декількох масштабних економічних проблем.
У цьому випадку реформи ставлять своєю метою стабілізацію національної економіки, включаючи кілька невеликих структурних реформ, пов'язаних із залученням іноземного капіталу в країну. Як правило, програми структурних реформ підтримуються однією або декількома міжнародними організаціями, наприклад МВФ.
Але замість цього вони вимагають серйозних змін у законодавстві країни згідно світовим нормам.
Програми кардинальних структурних реформ характерні для харизматичних популістських політичних лідерів. У цьому випадку вони використовуються ними як метод отримання влади, концентрації у своїх руках політичної влади. Зліт такого роду реформ спостерігався наприкінці XX в. в країнах Центральної та Східної Європи. Найчастіше вони обмежуються не тільки економічною сферою, але виходять на культурну, духовну і т. д. У кінцевому рахунку їх результат безпосередньо залежить від конкретних історичних, економічних, культурних особливостей країни. Але, як показує практика, за нетривалим періодом прискореного економічного зростання слід затяжну кризу. Так як зростання був створений штучно (за рахунок одноразового вливання великих обсягів іноземних інвестицій) і не має під собою реальної основи, то він зміняться ще сильнішою економічною депресією. Яскравим сучасним прикладом тому може бути Грузія, де на перших етапах говорили про економічне диво, але після встановлення відносної стійкості нової політичної влади настав ще більш всебічний економічна криза.
Реформа пенсійної системи є одним з найбільш дієвих механізмів структурного реформування національної економіки. Тут завдання полягає в тому, щоб перейти до системи недержавних пенсійних фондів, які, як показує практика, можуть реалізувати більш ефективне управління довіреними їм фінансовими засобами. Але повний відхід держави не сприяє встановленню економічної стабільності - воно має зберегти за собою право регулювання діяльності недержавних фондів. Реформування пенсійної системи найбільш складна, але проте необхідна частина структурних реформ, оскільки дозволяє мобілізувати необхідні обсяги фінансових ресурсів для розвитку національної економіки.
Реформування банківської сфери викликано тим, що вона реалізує значні економічні функції - забезпечує грошовий потік для цілей економічного розвитку.
Її головна роль полягає у створенні грошей. Це завдання центрального банку. Специфіка конкретної банківської системи залежить від реальних умов і потреб національної економіки.
Головною проблемою банківської сфери став загальний і системний неповернення кредитів, пов'язаний із загальним економічним спадом, зниженням активності господарюючих суб'єктів, зменшенням доходів населення і загального рівня життя. Всі ці проблеми в процесі структурного реформування викликали серйозний банківська криза в Хорватії та Угорщини.
Разом з тим сприяє виходу банківської системи із кризи гіперінфляція - неминучий супутник структурних реформ. Банки можуть отримувати надприбутки, використовуючи вигідні їм особливості інфляції.
Іншою особливістю є зниження довіри населення до банківської системи, так як населення переключилася на використання позабанківських форм заощаджень і стало негативно підходити до можливостей інвестування грошових коштів в національну економіку.
Як показує практика, країни з перехідним типом економіки, що почали реалізацію структурних реформ, загалом домоглися значних економічних результатів на початок 2007 р. В результаті позитивного впливу високого попиту з боку Західної Європи, намітилося зростання ВВП і загальне поліпшення економічної ситуації. В цілому, реформи істотно вплинули на національні економіки країн, що розвиваються, чому неабиякою мірою сприяло зростання обсягів внутрішнього ринку і його незаповненість. Найбільш високі темпи зростання іноземних інвестицій спостерігалися в Хорватії, України, Румунії та Болгарії. На цьому тлі інвестиційна активність в Росії нижча.
Результати реалізації програм структурного реформування показують їх ефективність і результативність. Намітилася економічна стабілізація дозволяє зробити висновок про те, що країни з перехідним типом економіки зможуть в довгостроковій перспективі вийти на стійкі показники економічного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Теорії структурних реформ національної економіки "
 1. ТЕМА 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни. Основні терміни і поняття
  а) План Маршалла, б) економічна програма Л. Ерхарда, в) економічна політика голлізму; г) "зворотний курс" Дж.Доджа - К. Шоупа. План передбачав грошову реформу, реформу цін і свободу підприємництва. Програма передбачала реформування суспільного устрою, державного устрою, розпуск холдингів, земельну та бюджетну реформи, структурну перебудову економіки,
 2. ЛІТЕРАТУРА
  АбалкінЛ.І. До самопізнання Росії. М.: ІЕ РАН, 1995. Державне регулювання економіки: світовий досвід та реформи в Росії. М.: ІЕ РАН, 1996. Мартинов А.В. Стратегія структурного регулювання економіки. М.: Изд-во МАІ, 1996. Реформи очима американських і російських учених / За ред. О.Т. Богомолова. М.: Изд-во «Російський економічний журнал», Фонд «За економічну грамотність»,
 3. 8. Структурні зміни в економіці сучасної Росії
  Наприкінці ХХ в. була розроблена і реалізована кардинальна структурна реформа національної економіки. В її результаті склалася соціалістична система господарської діяльності балу замінена на ринкову. Об'єктивними причинами початку реформування став намітився в 1960-х рр.. і усугубившийся на початку 1980-х рр.. затяжна економічна криза, в результаті якого практично повністю
 4. 3. Податкова реформа
  Закон про податкову реформу 1986 р. пішов закрупнимі змінами в податковому законодавець-стве, вжитими в 1978 р., 1981 р. і 1982 р., атакож напруженою дискусією і аналізом опо-вої системи професійними економістамі1.Совершенно очевидно, що в майбутньому нас чекають но-ші податкові реформи, оскільки Закон про опо-вої реформу 1986 р. не врегулював ряд крупнихпроблем. У цьому
 5. № 87. Реформи уряду Мейдзі в Японії
  . 1. Військова реформа (заміна самурайського війська регулярної армією). 2. Аграрна реформа (ліквідація державної власності на
 6. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  Економічні причини і наслідки другої світової війни. План Маршалла. Зрушення у співвідношенні сил на міжнародній арені. Варіанти національних програм відродження економіки після другої світової війни. Методи державного регулювання. Інтернаціоналізація виробництва на приватно-господарському та міждержавному рівнях. Рушійні сили економічного зростання країн Заходу. Національні моделі
 7. Контрольні питання
  1. У чому сутність і роль національних інтересів у здійсненням економічних реформ? 2. Назвіть основні напрями і механізми ув'язки політики реформ і національних інтересів Росії. 3. Що таке економічна безпека і стан економічної безпеки в Російській Федерації ? 4. Дайте характеристику системи забезпечення еконо-чеський безпеки: засоби аналізу і
 8. Глава 21. Економічний розвиток, зростання та структурні зміни
  Характер і динаміка економічного розвитку країни є предметом пильної уваги економістів і політиків. Від того, які процеси і структурні зміни відбуваються в національній економіці, залежить багато чого в житті країни та її
 9. Контрольні питання
  1. В ніж прогресивність промислової структури? Якими показниками її можна виміряти? 2. Чим різняться структури промисловості і господарства? 3. Як змінилася структура російської промисловості за роки реформ? 4. Які напрямки структурної перебудови
 10. 24. ПРОВІДНІ ПРЕДСТАВНИКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (20-30-і рр..)
  А.В. Чаянов і формування російської школи економістів-аграрників. Концепція сімейно-трудового селянського господарства. Розробка теорії кооперації. Вклад Н.Д. Кондратьєва в теорію кон'юнктури, питання економічної статики і динаміки. Розробка теорії великих циклів (довгих хвиль). Значення теорії великих циклів. Л.Н. Юровський: «Нариси з теорії ціни». Проблема динамічної рівноваги і
 11. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  Економіка СРСР в роки НЕПу (1921 - 1929 рр..). Сутність НЕПу. Соціальна еволюція радянського села. Відновлення та перебудова промисловості. Основні суспільно-економічні уклади; використання державного капіталізму , його основні форми. Розвиток системи планування. Грошова реформа 1922 - 1924 рр.. Грошова реформа 1947 року й подальші зміни в грошовій системі. Скасувати
 12. № 117. Реформи Івана Грозного
  . Наприкінці 1540-х років Іван Грозний наблизив до себе гурток правителів - Обрану Раду. З її допомогою цар провів ряд великих реформ: 1. Адміністративна реформа - створення системи наказів, вищих органів галузевого управління. 2. Військова реформа, впорядкувала військову службу бояр, дворян, стрільців, гармашів, козаків. 3. Земська і губна реформи спочатку обмежили, а потім скасували
 13. Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
  Економічні причини і наслідки другої світової війни. План Маршалла. Зрушення у співвідношенні сил на міжнародній арені. Варіанти національних програм відродження економіки після вто-рій світової війни. Методи державного регулювання. Інтер-націоналізація виробництва на приватно-господарському та межгосудар-ственном рівнях. Рушійні сили економічного зростання країн Заходу. Національ-ні
 14. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Структурні зміни в економіці розвинених країн. Зрушення в розстановці країн-лідерів. Територіальний поділ світу і деформація галузевої структури економіки колоніальних і залежних країн. Зміни у фінансовій системі і торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Відродження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна
 15. § 3. Економічні закони і категорії, їх класифікація sssn
  § 4. Метод економічної теорії та його структурні
 16. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  . Економіка СРСР в роки політики "Військового комунізму". Економічний розвиток СРСР в роки НЕПу. Грошові реформи в СРСР 1922-1924 рр.. і 1947 рр.. Економічні реформи 30-60 рр. . в СРСР. Реформи 1965 року в Росії та їх соціально-економічні
 17. Теми рефератів
  : Динаміка життєвого рівня населення за роки реформ. Хронологія заходів та наслідки радикальних економічних реформ в Росії в
 18. 1. Структура національної економіки: поняття, суть і види
  Сутність національної економіки полягає вте, що вона являє собою сформовану систему національного і суспільного відтворення держави, в якій між собою взаємопов'язані галузі, види та форми суспільної праці, що склалися в результаті тривалого історичного еволюційного розвитку конкретної країни. Вплив на особливості національної економіки надають історичні,
© 2014-2022  epi.cc.ua