Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

сукупного грошового обороту

загальна сукупність платежів, вироблених за певний період, як у готівковій, так і в безготівковій формі (зазвичай в масштабі всього господарства країни).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУКУПНИЙ ГРОШОВИЙ ОБОРОТ "
 1. Безготівковий грошовий оборот
  грошовий оборот - частина грошового обороту, в якій рух грошей здійснюється у вигляді перерахувань по рахунках в кредитних установах і заліків взаємних
 2. Платіжний оборот
  сукупність всіх грошових платежів в економіці
 3. ПЛАТІЖНИЙ ОБОРОТ
  грошового обороту підприємств, компаній, відображає рух грошей як засобу платежу, погашення зобов'язань. Основну частину платіжного обороту складають платежі постачальникам матеріалів, плата за роботи та
 4. ОБОРОТ
  грошових коштів у ході відтворювального процесу. Оборот валовий - сумарний обсяг виробництва продукції, робіт, послуг у грошовому вираженні, вироблених підприємством за один
 5. Грошове звернення
  грошового обігу обслуговується банкнотами, казначейськими квитками і металевою монетою (грошовими знаками). Безготівкова форма розрахунків здійснюється за допомогою чеків, кредитних карток, векселів, акредитивів, платіжних доручень тощо Важливою характеристикою грошового обігу є швидкість обігу грошей, яка вказує на інтенсивність руху грошових знаків при
 6. Поняття «оборот капіталу»
  обороту капіталу використовується такий показник, як час обороту
 7. Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури
  сукупність грошових розрахунків, проведених у формі готівки у взаєминах між державою, підприємствами, організаціями та населенням. До основних завдань статистики грошового обігу відносяться: 1) визначення розмірів грошової маси та її структури; 2) характеристика процесу грошового обігу та оцінка факторів, що впливають на знецінення грошей. Грошова маса в обігу
 8. СТАЛИЙ ГРОШОВИЙ ОБІГ
  грошових коштів, що характеризується відповідністю товарної і грошової маси, наявністю грошей в обігу в кількості, необхідній законом грошового
 9. ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  грошових коштів. Для підвищення ефективності використання оборотних коштів розраховуються відповідні нормативи, що дозволяє прогнозувати покриття потреби. Застосовується показник оборотність оборотних коштів, швидкість
 10. Оборот капіталу і прибуток
  обороту капіталу знаходить свій вияв у швидкості його обороту, від якої в прямій залежності перебуває прибутковість капіталу, або норма
 11. Терміни і поняття
  грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос
 12. Швидкість обороту капіталу
  обороту капіталу. Остання може вимірюватися часом обороту капіталу, яке розраховується за формулою: {foto63} де t - час обороту капіталу; А - амортизаційні відрахування на основний капітал протягом одного року (12 міс.); Кав - авансований капітал; Коб - відшкодований оборотний капітал за один рік (12 міс.). Іншим показником швидкості обороту капіталу є число його
 13. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит суспільства: а) зростання заробітної плати; б) підвищення податків; в) зростання схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж) зростання схильності населення до споживання. 3. Виберіть правильні відповіді. На зростання сукупної пропозиції впливають: а) зростання рівня цін на
 14. Запитання для самоперевірки
  сукупний попит суспільства: а) зростання заробітної плати; б) підвищення податків; в) зростання схильності населення до заощадження; г) зростання грошей, що перебувають в обороті; д) скорочення швидкості обороту грошової маси; е) зростання сукупної ціни; ж) зростання схильності населення до споживання. 3. Виберіть правильні відповіді. На зростання сукупної пропозиції впливають: а) зростання рівня цін на
© 2014-2022  epi.cc.ua