Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

10. Досконала конкуренція

Досконала конкуренція - це економічна ситуація, в якій:
1) ніяка окрема одиниця, яка виступає в якості покупця або продавця, не може впливати на ринкову ціну купується або товару, що продається;
2) ніяке штучне обмеження не перешкоджає факторам виробництва переходити від одного господарюючого суб'єкта до іншого.
Поняття досконалої конкуренції прив'язане до статичної моделі рівноваги, що оперує заздалегідь заданими цінами та обсягами ресурсів. Поняття вільної, необмеженої конкуренції характеризувало її як процес. Поняття досконалої конкуренції акцентувало увагу на рівноважному стані підприємства, галузі як результаті, передував конкуренції. Таке трактування означала еволюцію теоретичної моделі ринку.
Модель досконалого ринку грунтується на тому, що його основні суб'єкти діють у відповідності з економічними принципами.
Умовою раціонального господарювання підприємств є принцип економічності, що має два аспекти:
1) використовуючи наявні засоби, слід отримати максимальний результат - користь, дохід;
2) бажаного результату необхідно досягти при мінімальному використанні коштів.
Абсолютно конкурентні ринки - це ринки, де дотримуються наступні основні умови:
1) наявність безлічі дрібних фірм (підприємств), частка яких на ринку галузі мізерно мала - менше 1%;
2) продажу за будь-який період часу (атомізований-ний ринок);
3) продукція є однорідною. Ця умова називається гомогенністю товарів;
4) продавці діють незалежно один від одного;
5) покупці і продавці добре інформовані про стан усього ринку, насамперед про ціни в будь-якій частині ринку. Ця умова називається прозорістю ринку.
Поряд з перерахованими абсолютно конкурентні ринки припускають і інші умови:
1) миттєву реакцію попиту та пропозиції на ринкові сигнали, що має забезпечити встановлення ринкової рівноваги;
2) існування ринку готівкового товару, на якому продавці та покупці зустрічаються в один і той же час, в одному і тому ж місці;
3) відсутність будь-яких витрат, пов'язаних з здійсненням операції між виробниками та споживачами. Виключається існування біржових контор, інвестиційних компаній, дилерів та інших посередників;
4) виключається таке знаряддя конкуренції, як збивання цін;
5) передбачається відсутність переваг просторового, особистісного і тимчасового характеру.

Ринків досконалої конкуренції властива найвища ступінь незалежності поведінки продавців і покупців.
Зовсім конкурентна фірма - це фірма, яка «приймає ціну» на свою продукцію як дану, не залежну від продаваного нею обсягу продукції. Таку фірму називають ценополучателем. Її конкурентну поведінку можна охарактеризувати як пристосувальне. Фірма пристосовує витрати, обсяги виробництва до головного орієнтиру, заданому ззовні, - ринковою ціною. Модель ринку досконалої конкуренції носить нормативний характер. У реальній дійсності досконала конкуренція є досить рідкісним випадком. І лише деякі ринки наближаються до неї (ринок зерна, валют тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ "
 1. Терміни і поняття
  досконалості
 2. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  досконалою конкуренцією і монополією 2. Специфічні особливості полиполии 3. Максимізація прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу
 3. Рівновага в умовах досконалої конкуренції
  абсолютно конкурентна фірма виробляє такий випуск продукції, при якому якщо є прибуток, то вона максимальна , а якщо є збиток, то він мінімальний. Прибуток максимальна, а збиток мінімальний тоді, коли виконується рівність: МС=МR. Це рівність
 4. Тема 5 Конкуренція і монополія
  досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 5. Терміни і поняття
  досконала, недосконала Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія: природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції Переваги і недоліки монополії Концентрація виробництва Централізація виробництва Монопольна ціна
 6. Глава 9. Досконала конкуренція
  досконалою конкуренцією називають таку форму організації ринку, при якій виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями. Таким чином, теоретичне поняття досконалої конкуренції є фактично запереченням звичайного для ділової практики і повсякденного життя розуміння конкуренції як гострого суперництва економічних агентів. Досконала конкуренція
 7. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  досконалої конкуренції 2. Максимізація прибутку за недосконалої конкуренції 1. Максимізація прибутку при досконалої конкуренції. В умовах досконалої конкуренції підприємець не може вплинути на ринкові ціни, тому кожна додаткова вироблена і продана одиниця продукції приносить йому граничний дохід MR=P1 (рис. 20.1). {Foto53} Рис. 20.1. Рівність ціни і
 8. Контрольні питання і завдання
  досконалої конкуренції. Чому конкурентна фірма не може впливати на ринкову ціну продукту? 5. Чи існують сьогодні ринки «чистої», «ідеальної» конкуренції? Що порушує умови існування таких ринків? Чому конкуренція є благом для суспільства і злом для підприємців? 6. Які причини зміни ринку досконалої конкуренції сучасною системою недосконалої конкуренції?
 9. Поведінка фірми в довгостроковому періоді
  досконала, про ці прибутки дізнаються інші учасники ринку і спрямовуються в цю галузь, що призведе до зростання пропозиції і падіння рівноважної ціни. Цей процес буде відбуватися до тих пір, поки ціна не опуститься до рівня витрат. А якщо ціна опуститься нижче рівня витрат, в галузі будуть збитки, які виконуватимуть роль антистимулів, і весь процес піде в зворотному напрямку.
 10. Основні поняття
  досконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний демпінг Динамічно зростаюча
© 2014-2022  epi.cc.ua