Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

22. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Роль держави в ринковій економіці проявляється через його функції. Діяльність держави спрямована на досягнення генеральної мети - блага людини, її благополуччя, максимальної правової та соціальної захищеності особистості.
Кожна функція держави має предметно-політичну характеристику. Її зміст показує, що є предметом діяльності держави, які кошти їм використовуються для досягнення тієї чи іншої мети.
Центральне питання держави - проблема розробки стратегії соціально-економічного розвитку країни з чітким визначенням кінцевих цілей. Держава ініціює розробку такої стратегії і несе відповідальність за її спрямованість і конкретну реалізацію.
Одна з найважливіших функцій - стабілізація економіки і стимулювання збалансованого економічного зростання. Системою певних заходів в сфері бюджетної, грошово-кредитної і фіскальної політики держава намагається подолати кризові явище, знизити інфляцію. У цих цілях воно стимулює сукупний попит на товари, інвестиції, регулює банківський відсоток і податкові ставки.
Загалом держава для згладжування циклічних коливань в період спаду економіки проводить політику активізації всіх господарських процесів, а в період її підйому прагне стримувати ділову активність.
Особливо слід виділити функцію забезпечення зайнятості. Відомо, що ринкова економіка не забезпечує повної зайнятості населення. У ній неминуча вимушене безробіття Тому держава прагне забезпечити повну зайнятість працездатного населення, регулює ринок робочої сили, для чого створює відповідні служби зайнятості, організовує нові робочі місця, перепідготовку та перекваліфікацію робочої сили і т.д.
У сферу діяльності держави входить і регулювання цін. Значимість даної функції велика, оскільки динаміка і структура цін об'єктивно відображають стан економіки. У свою чергу, ціни активно впливають на структуру господарства, інвестиційний процес, стійкість національної валюти, соціальну атмосферу. У зв'язку з цим держава зобов'язана впливати на ціни, використовуючи різні методи впливу, проводити певну політику ціноутворення.
Наприклад, в будь-якій країні є безліч товарів і послуг, ціни на які визначаються державою: тарифи на залізничні перевезення, електроенергію та ін Найчастіше держава надає цінові субсидії, спеціальні доплати виробникам соціально значущих товарів, встановлює так звані лімітні ціни, визначаючи тільки їх верхні межі.
Однією з основних функцій держави є забезпечення правової бази діяльності господарюючих суб'єктів. Держава в особі її органів розробляє і приймає законодавчі акти, що регулюють економічну діяльність в країні і що ставлять економічних суб'єктів у рівні умови. Воно визначає права та форми власності, правила ведення підприємницької діяльності, встановлює умови укладення та виконання контрактів, взаємин, профспілок та наймачів, попереджає зловживання, забезпечує захист споживача. Для контролю за дотриманням законів створюються спеціальні органи, що приймають дієвих заходів до порушників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ "
 1. Глава 11. Роль держави в ринковій економіці
  держава не пасивний спостерігач за економічними процесами в ринковій економіці. Воно втручається в ринок, регулює його через оподаткування, бюджетний перерозподіл, законодавство, вироблення обов'язкових до виконання стандартів (у тому числі економічних) і т.д. На відміну від ринкових сил держава володіє загальновизнаним і винятковим правом примусу, тобто правом
 2. Глава 11. Роль держави в ринковій економіці
  держава не пасивний спостерігач за економічними процесами в ринковій економіці. Воно втручається в ринок, регулює його через оподаткування, бюджетний перерозподіл, законодавство, вироблення обов'язкових до виконання стандартів (у тому числі економічних) і т.д. На відміну від ринкових сил держава володіє загальновизнаним і винятковим правом примусу, тобто правом
 3. Проблемні питання
  роль держави в даній моделі. 7. Чи відчували ви на собі економічну роль уряду? 8. Економічне зростання, стабільний рівень цін чи соціальна забезпеченість населення? що важливіше або приоритетнее в економічній політиці
 4. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  роль і функції ринку; вивчаються роль і місце в економіці домашніх господарств , фірм і держави; досліджуються структура та інфраструктура ринку: біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 5. Роль державного регулювання економіки
  роль державного регулювання в цілому вище, ніж в розвиненому ринковому господарстві. Це обумовлено наступними причинами. Насамперед, перехід від адміністративно-командної системи до ринкової не відбувається автоматично, особливо в країнах, що знаходяться на етапі індустріального суспільства. Держава повинна активно брати участь у деформуванні ринкових інститутів, особливо у виробленні правил
 6. Глава 26. Державне регулювання економіки
  роль, виконуючи більший чи менший набір господарських і соціальних функцій. Оскільки найбільш досконалим чином така діяльність організована в країнах з розвиненою ринковою економікою, проблеми державного регулювання економіки розглядаються на прикладі цієї групи держав. Проблеми економічної політики в країнах, що переходять до ринкового господарства, розглянуті в гл.
 7. 15.3. Державне регулювання економіки
  роль держави стосовно кожної з названих
 8. ЛІТЕРАТУРА
  держави у становленні та регулюванні ринкової економіки / За ред. Л.І. Абалкін і Б.З.Мільнера. М: ІЕ РАН,
 9. Контрольні питання
  роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 10. Геополітичні та історичні особливості
  роль країни. Росія в соціокультурному плані виступає сполучною ланкою між цивілізаціями західного і східного типу. В економічному плані російське суспільство історично сформувалося як східне і зберегло, незважаючи на зміну політичних режимів, такі його риси: - величезну роль держави як регулятора економіки і найбільшого власника; - нерозвиненість приватної власності,
 11. Глава 30. Економічна політика в перехідній економіці
  роль у проведенні перетворень відіграє економічна політика
 12. ЛІТЕРАТУРА
  держави у становленні та регулюванні ринкової економіки / / Питання економіки. 1997. № 6. АбалкінЛ.І. Перспективи економіки Росії на ісходеXX століття / / Економіст. 1996. № 12. КейнсДж. М. Вибрані твори. М.: Економіка, 1993. Стігліц Дж.Ю. Економіка державного сектора. М.: Вид-во МГУ - Инфра-М,
 13. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  роль у забезпеченні економічного зростання та зайнятості
 14. Введення
  держави в перехідній економіці " зани-маєт в курсі "Теорії перехідній економіці" проміжне місце між мікро-і макроекономічними проблемами, оскільки включає перш за все вивчення меж і методів державного втручання в ри-нок, тобто мікрорівень аналізу. Разом з тим, визначення необхідності державного регулювання ринкової економіки, його напрямків, інструментів
 15. Становлення ринкових інститутів
  роль у формуванні ринкових інститутів, у тому числі шляхом відбору соціально доцільних. У перехідний період в економіці Росії виникли основні інститути ринку: приватна власність; свобода встановлення господарських зв'язків;
© 2014-2022  epi.cc.ua