Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕЄСТР АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

сукупність даних про акціонерне товариство, існуюча в єдиній системі записів, містить дані про розмір статутного капіталу , кількості, номінальної вартості та категорії (типах) акцій, оголошених до випуску і випущених в обіг, про дроблення акцій і консолідації, про кожну зареєстровану особу із зазначенням, чи є воно власником або номінальним власником акцій, про акції товариства, викуплених ним за рахунок власних коштів, їх кількості, номінальної вартості та категоріях, про виплату дивідендів, про документи, що підтверджують вчинення правочинів з акціями, а також про інших підставах набуття прав на акції та про факти обтяження акцій обставинами у випадках, передбачених законодавством.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕЄСТР АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "
 1. РЕЄСТРАТОР СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
  власник реєстру акціонерного товариства, діяльність якого полягає виключно у веденні та зберіганні реєстрів на основі договорів, укладених з акціонерними
 2. Акціонерне товариство
  Акціонерне товариство - організаційно-правова форма підприємства, яке за своїми зобов'язаннями відповідає тільки тим майном, яке йому належить. У такому суспільстві ведеться реєстр акціонерів, які є співвласниками
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ передавальні
  документ, що видається зареєстрованою особою і містить вимогу здійснити передачу акцій, записаних на його ім'я в реєстрі акціонерного
 4. ЗАПОРУКА ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ
  заставу акцій, записаний на ім'я зареєстрованої особи, дані про якого містяться в реєстрі акціонерного
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАСТАВНЕ
  документ, що видається зареєстрованою особою і містить вимогу про внесення до реєстру акціонерного товариства запису про виникнення чи припинення застави акцій, записаних на його
 6. РЕЄСТР ТОРГОВИЙ
  реєстр торгових фірм, до якого вносяться офіційно зареєстровані фірми. Торговий реєстр містить відомості про найменування фірми, її місцезнаходження, напрямку діяльності, дані про основний капітал і власниках
 7. Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
  1. Акціонерним товариством визнається товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм
 8. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
  1. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
 9. ТОРГОВИЙ РЕЄСТР
  (пол. rejestr, від лат. registrumn - список, перелік) реєстру торговельних фірм, в який вносяться офіційно зареєстровані фірми. Торговий реєстр містить відомості про найменування фірми, її місцезнаходження, напрямку діяльності, дані про основний капітал і власниках
 10. Стаття 97. Відкриті та закриті акціонерні товариства
  1. Акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів, визнається відкритим акціонерним товариством. Таке акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та їх продаж на умовах, встановлених законом та іншими правовими актами. Відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати для
 11. АКЦІЇ
  (від гол. Actie, ньому. Aktie) цінні папери, випущені акціонерними товариствами без встановленого терміну обігу. Акція засвідчує внесення її власником частки в акціонерний капітал (статутний фонд) товариства. Акція дає такі права: - на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів; - на продаж на ринку цінних паперів; - на участь в управлінні акціонерним товариством; - майнове
 12. Установчі акції
  Особливе місце займають так звані установчі акції, які розподіляються між засновниками акціонерного товариства та дають їм певні переваги: додаткову кількість голосів на зборах акціонерів, першочергове право на придбання акцій додаткового випуску, участь у вирішенні найважливіших питань акціонерного товариства нарівні з власниками великих пакетів акцій , обрання до
 13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
  збори акціонерів або їх довірених осіб для вирішення найбільш принципових питань діяльності акціонерного товариства. Представляє вищий орган управління акціонерним
 14. засновницький прибуток
  дохід, що отримується засновниками акціонерного товариства, акціонерної компанії у вигляді різниці між сумою, отриманою від продажу акцій цього товариства, і дійсно вкладеним в суспільство капіталом. Засновницька прибуток виникає або за рахунок продажу акцій вище їх номінальної вартості, або за рахунок збільшення обсягу продажів акцій понад встановлений акціонерного
 15. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНИЙ
  основний, базовий, початковий капітал акціонерного суспільства, утворений за допомогою випуску і продажу акцій. Являє сукупність об'єднаних індивідуальних капіталів акціонерів. Формально є власністю акціонерного товариства, тобто різновидом недержавної, приватної власності, іменованої акціонерної, корпоративної власністю, яка може бути віднесена до
 16. Стаття 2. Правове становище акціонерного товариства
  1. Акціонерним товариством (далі - товариство) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства (акціонерів) по відношенню до суспільства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій ... 2.
© 2014-2022  epi.cc.ua