Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

Розділ IV. Світова економіка (міжнародна торгівля та міжнародні фінанси)

Уважно вивчіть матеріали глав розділу згідно з методичними рекомендаціями з вивчення кожної глави.
Потім виконайте контрольні завдання по розділу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Розділ IV. Світова економіка (міжнародна торгівля та міжнародні фінанси) "
 1. Глава 34. Світова торгівля
  економік в міжнародному
 2. Розділ V ВСЕСВІТНЯ ЕКОНОМІКА
  розділах підручника було показано, що мікро-, мезо-та макроекономіка знаходяться в певних господарських відносинах з багатьма країнами. У розділі V докладніше розглядаються особливості міжнародних економічних відносин та світового господарства: - характерні риси сучасного світового господарства; - інтернаціональні економічні відносини; - сучасні міжнародні торговельні та
 3. Розділ IV НОВА ЕКОНОМІКА
  розділі розглядаються економічні проблеми сучасності, що хвилюють все населення земної кулі.> Зміни, що відбуваються в міжнародній торгівлі, екологічні проблеми, стану війни та світу, економічні реформи і нестійкі міжнародні баланси - все це відбивається і на міжнародній економічного життя, і на стані кожної країни, і на добробуті окремих
 4. Зміст світової торгівлі
  світова) торгівля являє собою процес купівлі-продажу товарів і послуг, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. Вельми часто під міжнародною торгівлею розуміють тільки торгівлю товарами. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, сума яких називається товарообігом, а співвідношення між ними - торговим балансом. У статистичних
 5. Запитання для повторення
  світовій торгівлі? 3. Яка структура міжнародної торгівлі? 4. У чому сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7. Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 6. Розділ I Теорія міжнародної торгівлі
  розділ підручника присвячується вивченню основ теорії міжнародної торгівлі, її джерел, механізмам і
 7. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
  світової торгівлі, необхідно вивчити закономірності розвитку останньої і знати теорії , обгрунтовують принципи участі національних економік у міжнародному
 8. Глава 3. СВІТОВИЙ РИНОК І РУХ ТОВАРІВ
  світового виробництва припадають 16% зростання обсягу світової торгівлі. І історично, і логічно інтернаціоналізація господарського життя почалася зі сфери товарного обігу. І, незважаючи на те, що в сучасних умовах провідною формою міжнародних економічних відносин є не вивіз товарів, а зарубіжне інвестування-вання, за своїми масштабами і функціями міжнародна торгівля зберігає
 9. Міжнародні економічні відносини і їх форми
  розділ підручника побудований на вищеописаної типології, виходячи насамперед з того, що вона представляється простий, логічною і тісно пов'язаної з економічною
 10. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 11. Список літератури
  економіка: У 2-х ч. - Ч. I. - Міжнародна мікроекономіка: рух товарів і факторів виробництва: Навчальний посібник для вузів. - М.: Міжнародні відносини, 1997. 7. Світова економіка / За ред. проф. І.П. Ніколаєвої . - М.: Финстатинформ, 1999. 8. Носкова І.Я; Максимов Л.М. Міжнародні економічні відносини. - М.: ЮНИТИ, 1995. 9. Загальна теорія грошей і кредиту / Под ред. проф. Е.Ф.
 12. Глава 9. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  мування світової валютної
 13. Основна література
  світовій економіці: Учеб. посібник. - М.: Гум. центр ВЛАДОС, 1999. - 296 с. 3. Борисов Е.Ф. та ін Економіка: Довідник. - 2-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 400 с. 4. Бункин М.К., Семенов В.А. Макроекономіка. - М., 1996. 5. Глазьєв С. В черговий раз на ті ж граблі? / До оцінки "Стратегії розвитку Російської Федерації до 2010 року" Фонду "Центр стратегічних розробок" / / РЕЖ. -
 14. Терміни і поняття
  розподіл праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка Закрита
 15. ЛІТЕРАТУРА
  світової економіки. М.: 1979. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс . Т.2. гл.39-41. М.: 1992. Менкен Н.Г. Макроекономіка. Гл.13. М.: 1994. Фішер С., Дорибуш Р., Шмалензі Р. Економіка. гл.36-39 . М.: 1993. Хайер В. Як робити бізнес у Європі. М.:
 16. Стаття 5. Зовнішньоторговельна політика Російської Федерації
  світову економіку Російської Федерації відповідно до загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права бере участь у міжнародних договорах про митні союзи та зони вільної торгівлі, заснованих на встановленні єдиної митної території без застосування заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання торгівлі між країнами-учасницями цих спілок і країнами-учасницями
 17. Глава 8 Міжнародне фінансування
  світового виробництва, як зазначалося раніше, вимагає постійного використання значних обсягів капіталу в грошовій і товарній формах. Він надходить з національних і зарубіжних джерел. Брак внутрішніх засобів, прагнення капіталу до самозростання викликають переміщення величезних мас різних видів капіталу між країнами. Іноземний і національний капітал забезпечує безперервність
 18. 87. Торговий баланс і баланс послуг
  розподіл праці, яке поглиблюється і вдосконалюється з розвитком зовнішньої торгівлі та інших міжнародних економічних операцій. Співвідношення вартості експорту та імпорту товарів утворює торговий баланс. Економічне значення дефіциту або профіциту торгового балансу стосовно конкретної країни залежить від її положення в світовому господарстві, характеру її зв'язків з іншими країнами і загальної
 19. Глава 9 Міжнародний боргова криза
  світової економіки, яка акумулює всі види накопичення і перерозподіляє їх між компаніями та країнами. Використання кредитних коштів стало характерним явищем у світовому господарстві на всіх рівнях. За певних умовах воно призводить до порушень функціонування світової господарської
 20. 13.2. Зовнішня торгівля в країнах з великою і малою відкритою економікою
  світову ціну цього товару; Країна з малою відкритою економікою - країна , питома вага якої в загальному обсязі міжнародної торгівлі даним товаром незначний і тому зміна обсягу її зовнішньоекономічних операцій не впливає на світову ціну цього товару; така країна приймає світову ціну як дану (рис. 13.2). {foto234} Рис. 13.2. Участь у міжнародній торгівлі країн з малою
© 2014-2022  epi.cc.ua