Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Рівноважна ціна

Провівши аналіз попиту і пропозиції, ми визначили поняття «ціна попиту» і «ціна пропозиції» і фактори, які впливають на їх формування. Розуміння цих двох важливих питань дозволяє перейти до розгляду балансу інтересів продавців і покупців, який знаходить свій вияв у рівноважної ціною. Поєднавши на рис. 10.8) криві попиту та пропозиції, отримаємо точку ринкової рівноваги, що можна записати наступним чином:
С=П=Цk - Qk,
де С - попит; П - пропозиція; Цk - ціна товару на даний момент;
Q k-кількість реалізованого товару.

10.8. Криві попиту та пропозиції. Рівноважна ціна.
На малюнку 10.8 точці К відповідає ціна рівноваги - Цk. Перетин кривих попиту та пропозиції свідчить про те, що діаметрально протилежні цінові інтереси покупців і продавців даного товару збіглися. За ціною Цk покупці готові купити кількість товару Qk, а продавці готові виробити і продати за цією ціною дана кількість товару.
Таким чином, ціна формується в результаті збалансованості інтересів продавців і покупців. Проте абсолютно очевидно, що сам рівень цін на відповідне благо в свою чергу зумовлює масштаби попиту і пропозиції.

Зі сказаного можна зробити висновок про дію такої моделі ціноутворення, яка встановлює функціональну залежність між ціною, з одного боку, і попитом і пропозицією - з іншого. Ця функціональна залежність попиту або пропозиції від зміни ціни виражається кривою цін попиту (С) і кривої цін пропозиції (П). Якщо на осі ординат відкладати ціни, а на осі абсцис кількість запитуваного і пропонованого товару, то крива С виражає залежність зміни
попиту від динаміки цін, а крива П - залежність зміни пропозиції від динаміки цін. Попит перебуває у зворотній, а пропозиція - в прямій залежності від зміни цін, про що свідчать криві С і П.
Точка рівноваги К і рівноважна ціна (Цk) досягається шляхом поступового зближення інтересів продавців і покупців в результаті руху по спіралі, зображеної на рис. 10.9.

Рис. 10.9. Процес становлення рівноважної ціни.Зокрема, при ціні, рівній Ц1, 2 покупці готові купити дане благо в кількості Q1, тоді як виробники готові провести його в кількості, рівній Q2. При ціні Ц3, 4 положення продавців і покупців стає діаметрально протилежним попереднього стану ринку: продавці готові призвести товару тільки в кількості Q4, тоді як покупці готові придбати цього товару в кількості Q3, і так далі по спіралі.
Але з кожним витком цінові інтереси все більше і
більше зближуються, поки не настане їх рівновагу в точці К, якій відповідає ціна рівноваги Цk при обсязі попиту і пропозиції, рівному Qk.
Рівноважна ціна вказує на рівність попиту та пропозиції. Причому в кривих попиту та пропозиції незалежної змінної виступає ціна, тоді як залежними змінними є попит і пропозиція. Функціональна залежність ціни від попиту та пропозиції виражається зміщенням кривих попиту та пропозиції на площині в рамках осей координат.
Якщо звернутися до рівня цін, вираженого ціною Ц1, 2, то розрив між точками 1 і 2 (на осі абсцис між Q2, 3 і Q1) означатиме надвиробництво товарів, однакову різниці (Q2, 3 і Q1). При ціні, рівній Ц3, навпаки, виникає недовиробництво, дефіцит товару, виражений різницею (Q2, 3 - Q4, 5). У першому випадку мова йде про перенасиченому, в другому - про дефіцитному товарному ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Рівноважна ціна "
 1. Рівноважна ціна
  рівноважної ціною бажання і готовність покупців придбати товар, а також бажання і готовність продавців його продати збігаються. {Foto9} Рис. 6.5. Рівновага на ринку: P - рівноважна ціна, Q - рівноважний обсяг продажів Рівновага означає, що всі покупці, які можуть і хочуть придбати даний товар за ціною Р, придбають його, а всі продавці, які бажають і готові продати товар за
 2. Попит та пропозиція 1: як працює ринок б.
  Рівноважний обсяг на ринку піци? Якщо ринкова ціна вище або нижче рівноважної ціни, що змусить ринок прийти в стан рівноваги? Технологічне нововведення знижує издерж-ки виробництва комп'ютерних мікросхем. Іс-користуючись графіки попиту та пропозиції, покажіть вплив нововведення на рівноважну ціну і рівноважний обсяг на наступних ринках: а. На ринку комп'ютерів. 9. б. На
 3. Хто і коли виграє від ринкових угод?
  Рівноважного рівня, в рівній мірі вигідного масі покупців і масі продавців. По-друге, при підвищенні масової пропозиції ринкова ціна знижується. Це вигідно покупцям, але невигідно продавцям. Внаслідок зіткнення інтересів продавців з інтересами покупців ринкова ціна підвищується теж до якогось рівноважного рівня, який однаково вигідний і продавцям, і покупцям.
 4. 8 об'єднані криві ринкової пропозиції і ринкового попиту.
  Рівноважною ціною), а кількість пропонованого товару - рівноважним обсягом. У нашому випадку рівноважна ціна становить $ 2 за ста-канчік, а рівноважний обсяг - 7 стаканчиків морозива. Словник визначає слово "рівновага" як ситуацію, в якій зрівноважуван-ються різноспрямовані сили. Дане визначення описує і ринкове одно рівновага. При рівноважної ціною кількість товару, яку
 5. Концепція рівноважної ціни
  рівноважної ціни: коли «ціна попиту дорівнює ціні пропозиції, обсяг виробництва не виявляє тенденції ні до збільшення, ні до скорочення; наявності - рівновагу. Коли попит і пропозиція перебувають у рівновазі, кількість товару, виробленого в одиницю часу, можна назвати рівноважною кількістю, а ціну, за якою він продається, рівноважною ціною ». Графік рівноважної ціни, запропонований
 6. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  рівноважна ціна Р1, яка вище ціни первісного рівноваги Р, а продавці почнуть пропонувати більше товару (Q1). Висока ринкова ціна надалі приверне нових продавців до виробництва та продажу товару А, що призведе до зростання пропозиції. Крива пропозиції переміститься вправо (з положення S в положення S1). Результатом подібних змін стане нова рівновага (Р2, Q2). Такі
 7. Визначення статі цін, як і стелі, є спроба підтримати ринкові ціни на нерівноважному рівні. Якщо верхня межа ціни
  рівноважному рівні. Якщо верхня межа ціни - офіційний максимум ціни, нижня межа - офіційний мінімум ціни. Коли уряд встановлює підлогу для цін на морозиво, можливі два результати. Якщо уряд встановлює нижню межу ціни в розмірі $ 2 за стаканчик, а рівноважна ціна становить $ 3, ми отримуємо результат, представ-ленний на графіку (а) мал. 6.4. Так як
 8. ) а. Виходячи з наведеного газетного спільнота-ня, як ви думаєте, вище або нижче світова ціна на
  рівноважна ціна і обсяг на амери-Канському та швейцарському ринках годин на від-присутність міжнародної торгівлі? б. Припустимо, що торговельні обмеження уп-разднени. Яка нова рівноважна ціна на світовому ринку годин? Як вона відрізняється від ціни на кожному ринку годин на відсутність торгівлі? в. Яка загальна кількість вироблених ча-сов в обох країнах при рівновазі ринку? Яка країна
 9. Терміни і поняття
  ціна Ціни «статі» і
 10. Терміни і поняття
  ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність Вартість Корисність Парадокс цінності «Ножиці цін» А.
© 2014-2022  epi.cc.ua