Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Відсоток, норма відсотка

Відсоток - плата за користування чужим капіталом, одержувана кредитором від позичальника за користування грошовою позикою.
Специфіка позичкового капіталу, насамперед, полягає у формі його відчуження. Відчуження звичайних товарів, як правило, здійснюється у формі їх купівлі-продажу, передачі у власність покупцеві. Відчуження позичкового капіталу відбувається у формі позики, яка переходить іншій особі - її одержувачу тільки у тимчасове користування. Повернення капіталу здійснюється після закінчення обумовленого в контракті терміну разом з платою за його відчуження, яка виступає в формі відсотка.
Відсоток, як і заробітна плата, є різновидом факторних доходів. Це та частина прибутку, яку функціонуючі капіталісти віддають кредиторам. При цьому весь прибуток, отриманий від користування позиковим капіталом, розпадається на дві частини: 1) підприємницький дохід, який виступає у формі винагороди промисловцям або торговцям за здійснювану ними підприємницьку діяльність і 2) відсоток за користування позикою.

По відношенню до власника капіталу відсоток виступає у вигляді плати за відстрочення споживання капіталу.
Величина відсотка залежить від співвідношення між пропозицією грошей і попитом на них.
Ставка (або норма) відсотка являє відношення річного доходу, отриманого банком, до величини банківського капіталу.
Норма відсотка - надзвичайно важливий показник, чуйно вловлює кон'юнктуру, який впливає на поведінку контрагентів ринкової економіки.
Висока процентна ставка, як правило, не стимулює ділову активність, низька, навпаки, виступає фактором інвестиційної активності.
Як правило, рух грошового капіталу опосередковується специализиро-ванними кредитними установами - банками, що здійснюють двоякого роду операції - пасивні і активні. Пасивні - по залученню вкладів, за допомогою яких банки акумулюють грошові кошти, формують грошові ресурси; активні - з їх розміщення, пов'язані з видачею кредитів. При цьому формується різниця між відсотком, одержуваних банком за наданими позиками (позичковим відсотком), і відсотком, що виплачуються за вкладами (депозитним відсотком), що утворює доходи банку.

Форми сучасного кредиту вельми різноманітні.
Поряд з традиційними позиками на розвиток промислового, сільськогосподарського виробництва отримують поширення нові види кредитування:
- податковий інвестиційний кредит (виступає у формі відстрочки встановлених законодавством податкових платежів для реалізації затверджених урядом пріоритетних програм та інвестиційних проектів),
- іпотечний кредит (під заставу землі або інших видів нерухомості),
- лізинговий кредит (надається не тільки на купівлю нерухомого майна , а й сучасних видів техніки, нових товарів, які є при-знаком сучасного життя - автомобілів, яхт, дорогої відеоапаратури і т. д.) та інші.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відсоток, норма відсотка "
 1. Норма амортизації
  відсотках, являє собою норму амортизації. Норма амортизаційних відрахувань розраховується за формулою {foto61} де А '- норма амортизації, виражена у відсотках; А - сума амортизаційних відрахувань за один рік; Косн - первісна вартість основного
 2. Чим визначається форма кривих IS і LM7
  процентною ставкою (r) і рівнем доходу (Y), який визначається кейнсианским рівністю: S=I. Заощадження (S) та інвестиції (I) залежать від рівня доходів і процентної ставки. Крива IS відображає рівновагу на ринку товарів. Інвестиції знаходяться в зворотній залежності від норми відсотка. Наприклад, при низькій нормі відсотка інвестиції будуть рости. Відповідно збільшиться дохід (Y) і
 3. Ключові терміни
  відсотки Сучасна (дисконтована) вартість Безстроковий актив Номінальна процентна ставка Реальна процентна
 4. 21.2 . ПОЗИЧКОВИЙ (БАНКІВСЬКИЙ) ВІДСОТОК І ЙОГО СТАВКА
  відсоток є та частина прибутку, яку підприємці змушені віддавати банкам (кредиторам) за тимчасове використання їхніх грошей. Таким чином, прибуток фірми розпадається на дві частини: 1) відсоток, який сплачується за користування позикою, і 2) підприємницький дохід. А так як в сучасний період кредитні відносини отримують широкий розвиток, то поділ прибутку на відсоток і підприємницький
 5. Терміни і поняття
  відсоток Дисконтування Ставка дисконту фактор складного відсотка Фактор дисконтування Грошові надходження (грошовий потік) Чиста приведена вартість Внутрішня норма прибутковості Рентабельність проекту Термін окупності
 6. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-величина капіталу. У Росії норму прибутку частіше називають рівнем рентабельності. Він розраховується як відношення прибутку до вартості основних фондів і оборотних коштів. У російській промисловості рівень рентабельності в 1980 р. склав 12,5%; в 1990 р.-12, 0; в 1997
 7. Реальна ставка відсотка коригує номінальну з урахуванням поправки на інфляцію.
  Відсотка коригує номінальну з урахуванням поправки на інфляцію. Іншими словами, її значення говорить вам про зміну в часі купівельної здатності ваших заощаджень. Реальна ставка відсотка дорівнює різниці номінальної процентної ставки і темпів інфляції: Реальна ставка відсотка=Номінальна ставка відсотка - Темпи інфляції. Наприклад, якщо банк встановлює номінальну ставку
 8. Складні відсотки
  відсоток тільки на величину початкового вкладу, то має місце простий відсоток, який розраховується за формулою ДN=Д0 (1 + n - r '), де Д0-первісний внесок; r'-відсоткова ставка; ДN - вклади з урахуванням нарахованих відсотків за відповідні періоди; n-кількість років. Величина процентного доходу залежить не тільки від величини початкового строкового вкладу, але і від частоти нарахування
 9. Валовий прибуток банку
  відсотків, отриманих банком по активних операціях, та сумою відсотків, виплачених їм по пасивних операціях. Це можна виразити наступною формулою: {foto41} де - валовий прибуток банку; rссуд - відсоток, отриманий по позиках; rзаем-відсоток, що виплачується по
 10. Чому ж гроші не доходять до промисловості?
  Відсотка не була б так велика, а уряд, стикаючись з проблемами, вирішувало б їх оперативно. Але гроші виділяються державою для підтримки банків, які пов'язані з ключовими монополіями. Тому ставка відсотка ЦБ і залишається великий, а банківська накрутка на неї робить відсоток непідйомним для індустріальних
 11. Як прибуток пов'язана з відсотками?
  Процентна ставка по кредиту (відношення відсотка, що сплачується за позику, до величини ссужаемого капіталу) завжди більше процентної ставки по депозиту (відношення відсотка, що виплачується вкладнику, до суми його грошового внеску). Основу валової (загальної) прибутку банків становить різниця між всією сумою позичкових відсотків і загальною сумою депозитних відсотків. Про різницю між цими видами відсоткових
 12. Норма прибутку
  відсотком вимірі. Традиційно визначається за формулою Результативність {foto62} Ця - відносна величина прибутку, інакше називається нормою прибутку. Норма прибутку (р ') - відношення прибутку до авансованого капіталу, виражене у відсотках. Є показником ступенем зростання капіталу, ефективності підприємництва. На норму прибутку впливають такі фактори:
 13. Знову природна норма
  норма безробіттю-тіци складає значну величину, і з 60-хроків вона виросла. Її величина частково отражаетпріроду безробіття серед молоді, відмінність вподходах до праці людей різного віку (більше мо-лодие люди охочіше приймаються за кратковремен-ную роботу) і в деякій мірі - факт сущест-вования посібників з безробіття, які вліяютна її тривалість. Природна норма
 14. Фонди споживання і накопичення
  відсотках) - частина НП, забезпечує задоволення потреб людей і суспільства в цілому (освіта, культура, оборона) і фонд накопичення (норма накопичення у відсотках) - частина НД, призначена для розвитку національної економіки. У СНР зазвичай визначають норму накопичення і норму споживання (у відсотках) немає від національного доходу, а від ВВП. Характеристики різних видів доходів будуть
 15. Гранична норма заміщення
  норма заміщення вказує на ту кількість блага Y, яке потрібно для того, щоб компенсувати втрату останньої одиниці блага X. Гранична норма заміщення (ПНЗ) характеризує крутизну нахилу кривої байдужості і виражається
© 2014-2022  epi.cc.ua