Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

10 ОЗНАКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У нашій країні згідно з Федеральним законом «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» до суб'єктів малого підприємництва відносяться комерційні підприємства, у яких в статутному капіталі частка участі Російської Федерації, її суб'єктів, громадських і релігійних організацій (об'єднань), благодійних та інших фондів не перевищує 25%, частка, яка належить одному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого підприємництва, не вище 25% і в яких гранична чисельність персоналу за звітний період встановлено таким чином: у промисловості - 100 осіб; в будівництві - 100 осіб; на транспорті - 100 осіб; в в науково-технічній сфері - 60 осіб; в сільському господарстві - 60 чоловік; оптовій торгівлі - 50 осіб, у роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні населення - у кількості 30 чоловік; в інших галузях і при проведенні інших видів діяльності - 50 осіб.
Чисельність працівників, що дозволяє віднести підприємство до малих, включає всіх працівників (постійних і тимчасових, які зайняті повний і неповний робочий день), сюди входять і особи, які працюють за сумісництвом. Зміст установчих документів також виявило ряд особливостей. У 80-90 випадках із 100 відбувається утворення малого підприємства, яке засноване на приватній або змішаною (приватної та державної) формі власності. Бувають випадки, коли місцеві влади стають засновниками малих підприємств (іноді спільно з іншими підприємствами), внесок яких як засновників полягає в наданні нежитлових приміщень на умовах оренди.
У малих підприємств є наступні позитивні риси: оперативність, а також пристосовність до місцевих умов, невисокі витрати з управління, можливість більш швидкої реалізації ідей, висока оборотність капіталу та ін

У малих підприємств (до них також відносяться і індивідуальні підприємці) існують певні недоліки: невисокий первинного капіталу, тому тривалі терміни розвитку підприємства; фінансові труднощі (складність отримання кредиту); невисокий рівень професійного менеджменту; порівняно високий ризик на першій стадії життєвого циклу підприємства ; труднощі залучення висококваліфікованих кадрів; висока зайнятість керівника малого підприємства та ін
Тому у всіх розвинених країнах, як правило, є державні органи, призначені для підтримки малого підприємництва, здійснюються фінансово-кредитна та інші заходи підтримки малих підприємств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10 ОЗНАКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА "
 1. Контрольні питання
  малого підприємництва в сучасній російській економіці. 2. Розкажіть про основні напрямки державної підтримки малого бізнесу в Російській Федерації. 3. Охарактеризуйте систему пільг з оподаткування малого підприємництва. 4. Поясніть суть спрощеної системи оподаткування, обліку та відповідальності для суб'єктів малого
 2. Стаття 7. Державні програми підтримка малого підприємництва
  малого підприємництва включають в себе наступні основні положення: заходи з формування інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва на федеральному, регіональному та місцевому рівнях; перспективні напрямки розвитку малого підприємництва та пріоритетні види діяльності суб'єктів малого підприємництва; заходи, що вживаються для реалізації основних
 3. Стаття 8. Фонди підтримки малого підприємництва
  малого підприємництва здійснює Федеральний фонд підтримки малого підприємництва, створюваний Урядом Російської Федерації. Кошти Федерального фонду підтримки малого підприємництва формуються за рахунок коштів федерального бюджету, а також за рахунок інших джерел, передбачених цією
 4. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  малого підприємництва здійснюється за такими напрямами: формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва; створення пільгових умов використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій ... підтримка зовнішньоекономічної
 5. Стаття 9. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  малого підприємництва, фондів підтримки малого підприємництва, інвестиційних та лізингових компаній, кредитних і страхових організацій, а також підприємств, установ і організацій, створених з метою виконання робіт для суб'єктів малого підприємництва та надання їм
 6. Контрольні питання
  малого підприємництва? 2. Які основні напрями і форми дер-ної політики підтримки малого підприємництва? 3. У чому полягає роль і які форми самоорганиза ції малого
 7. Стаття 11. Пільгове кредитування суб'єктів малого підприємництва
  малого підприємництва здійснюється на пільгових умовах з компенсацією відповідної різниці кредитним організаціям за рахунок коштів фондів підтримки малого підприємництва. При цьому кредитні організації, що здійснюють кредитування суб'єктів малого підприємництва на пільгових умовах, користуються
 8. Стаття 3. Суб'єкти малого підприємництва
  малого підприємництва розуміються комерційні Організації ... в яких середня чисельність працівників за звітний період не перевищує таких граничних рівнів (малі підприємства): у промисловості - 100 осіб; в будівництві - 100 осіб; на транспорті - 100 осіб; в сільському господарстві - 60 людина, в науково-технічній сфері - 60 чоловік; в оптовій
 9. Які особливості малого підприємництва?
  Ознаках: 1. Законодавчо встановлені граничні рівні малих підприємств: - у промисловості, будівництві та на транспорті - 100 осіб; - сільському господарстві та науково-технічній сфері - 60 осіб; - роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні населення - 30 осіб; - інших галузях - 50 осіб. 2. Розрізняють дві основні форми індивідуального підприємництва: а)
 10. ЛІТЕРАТУРА
  малого підприємництва (регіональні аспекти). М.: Інформарт, 1996. Орлов А.В. Введення в підприємництво / Досвід малого бізнесу за кордоном і в Росії. М.: Економічна академія, 1993. Орлов А. В. Людина. Економіка. Підприємець. М.: Вища школа економіки,
 11. Контрольні питання і завдання
  ознаками можна охарактеризувати кожне підприємство? 4. Які критерії малого підприємства? Які його функції в ринковій економіці? Як і чому держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 5. На підставі Закону «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» дайте відповідь на питання: які критерії малого підприємства в Росії? Які воно має
 12. 6.1. Федеральний закон «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» від 14 червня 1995 р. (СЗ, 1995, № 25, ст. 2343) [витяг]
  малого підприємництва в Російській Федерації »від 14 Червень 1995 (СЗ, 1995, № 25, ст. 2343)
 13. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 14. Висновки
  ознаками підприємства є його техніко-виробнича, організаційна та економічна відособленість. Підприємство виступає як господарюючий суб'єкт, що має права юридичної особи (наявність відокремленого майна, самостійна майнова відповідальність, самостійний виступ у цивільному обороті від свого імені). 2. Кожне підприємство можна охарактеризувати за формами
 15. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  підприємництва 2. Функції та характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій
 16. 4.11. Інші джерела фінансування
  малого та середнього бізнесу. Деякі з них фінансуються урядами зарубіжних країн, інші мають приватні джерела фінансування. Нижче наведені деякі з них: - Агентство Міжнародного Розвитку США (USAID) підтримує Російсько-Американський Фонд Підприємництва (RAEF). Цей фонд, що базується в Москві, забезпечує фінансування приватних і приватизованих підприємств
 17. Контрольні питання
  малого бізнесу та громадських робіт у забезпеченні
 18. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 19. 30.7. Інші федеральні позабюджетні фонди
  малого підприємництва; - Державний фонд конверсії; - Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері. Ці фонди були утворені різними правовими актами. Наприклад, Державний фонд конверсії і Федеральний фонд підтримки малого підприємництва були утворені відповідними законами і тому в більшій чи меншій мірі акумулюють бюджетні
© 2014-2022  epi.cc.ua