Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

9 ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Суб'єктом даного виду підприємництва є мале підприємство. Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.
Згідно з Федеральним законом «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» суб'єктами малого підприємництва вважаються такі комерційні організації, у статутному капіталі яких частка участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, благодійних та інших фондів, громадських та релігійних організацій не перевищує 25%; частка, яка належить одному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого підприємництва.
Зміст установчих документів також виявило ряд особливостей.
У 80-90 випадках із 100 відбувається утворення малого підприємства, яке засноване на приватній або змішаною (тобто приватної та державної) формі власності.
Найчастіше місцеві влади стають засновниками малих підприємств (іноді разом з іншими підприємствами). Їх внесок як засновників, як правило, в тому, що вони надають нежитлові приміщення на умовах оренди. Малі підприємства можна створювати способом виділення структурних підрозділів із загального складу виробництва, цехів, інших підрозділів і на акціонерних засадах.
Другий спосіб в переходу до ринку і формування ринкової інфраструктури визнається оптимальним.
Малі підприємства вправі засновуватися разом з державними, кооперативними підприємствами, громадськими, приватними особами, а також підприємствами інших форм власності.

Розвиток будь-якої форми підприємництва залежить від двох причин: по-перше, від внутрішньої економічної обстановки в країні та її регіонах, по-друге, від здатності підприємця використовувати надані йому права, щоб реалізувати свої господарські цілі.
Мала економіка найбільш чутлива до конкретних умов господарської кон'юнктури, а особисті якості й особливості конкретного керівника підприємства в багатьох випадках зумовлюють кінцевий результат економічних рішень.
Залежно від виду діяльності і стратегії поведінки підприємства на ринку в економіці розвинених країн існують такі види малих підприємств, як комутанти, патіен-ти і Експлерент.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9 ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І СУБ'ЄКТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА "
 1. Стаття 9. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  2. Законами Російської Федерації і законами суб'єктів Російської Федерації встановлюються пільги з оподаткування суб'єктів малого підприємництва, фондів підтримки малого підприємництва, інвестиційних та лізингових компаній, кредитних і страхових організацій, а також підприємств, установ і організацій, створених з метою виконання робіт для суб'єктів малого підприємництва та
 2. Стаття 7. Державні програми підтримка малого підприємництва
  2. Державні та муніципальні програми підтримки малого підприємництва включають в себе наступні основні положення: заходи з формування інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва на федеральному, регіональному та місцевому рівнях; перспективні напрямки розвитку малого підприємництва та пріоритетні види діяльності суб'єктів малого
 3. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  1. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямами: формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва; створення пільгових умов використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій ...
 4. Контрольні питання
  1. Охарактеризуйте місце і роль малого підприємництва в сучасній російській економіці. 2. Розкажіть про основні напрямки державної підтримки малого бізнесу в Російській Федерації. 3. Охарактеризуйте систему пільг з оподаткування малого підприємництва. 4. Поясніть суть спрощеної системи оподаткування, обліку та відповідальності для суб'єктів малого
 5. Стаття 11. Пільгове кредитування суб'єктів малого підприємництва
  1. Кредитування суб'єктів малого підприємництва здійснюється на пільгових умовах з компенсацією відповідної різниці кредитним організаціям за рахунок коштів фондів підтримки малого підприємництва. При цьому кредитні організації, що здійснюють кредитування суб'єктів малого підприємництва на пільгових умовах, користуються
 6. Стаття 3. Суб'єкти малого підприємництва
  1. Під суб'єктами малого підприємництва розуміються комерційні Організації ... в яких середня чисельність працівників за звітний період не перевищує таких граничних рівнів (малі підприємства): у промисловості - 100 осіб; в будівництві - 100 осіб; на транспорті - 100 осіб; в сільському господарстві - 60 людина, в науково-технічній сфері - 60 чоловік; в
 7. Стаття 8. Фонди підтримки малого підприємництва
  2. Фінансове забезпечення федеральної політики в галузі державної підтримки малого підприємництва здійснює Федеральний фонд підтримки малого підприємництва, створюваний Урядом Російської Федерації. Кошти Федерального фонду підтримки малого підприємництва формуються за рахунок коштів федерального бюджету, а також за рахунок інших джерел, передбачених
 8. Контрольні питання
  1. Які функції малого підприємництва? 2. Які основні напрями і форми дер-ної політики підтримки малого підприємництва? 3. У чому полягає роль і які форми самоорганиза ції малого
 9. ЛІТЕРАТУРА
  Малий бізнес: труднощі зростання / / Питання економіки. 1996. № 7. Фінансові та інституційні проблеми російського малого підприємництва (регіональні аспекти). М.: Інформарт, 1996. Орлов А.В. Введення в підприємництво / Досвід малого бізнесу за кордоном і в Росії. М.: Економічна академія, 1993. Орлов А. В. Людина. Економіка. Підприємець. М.: Вища школа економіки,
 10. Які особливості малого підприємництва?
  Особливості малого підприємництва пов'язані з масштабами малих підприємств, формами індивідуального підприємництва, видами власності, галузевими особливостями і чисельністю працівників. Такі відмінності полягають у наступних характерних ознаках: 1. Законодавчо встановлені граничні рівні малих підприємств: - у промисловості, будівництві та на транспорті - 100 осіб; -
 11. 10 ОЗНАКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
  У нашій країні згідно з Федеральним законом «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації »до суб'єктів малого підприємництва відносяться комерційні підприємства, у яких в статутному капіталі частка участі Російської Федерації, її суб'єктів, громадських і релігійних організацій (об'єднань), благодійних та інших фондів не перевищує 25%, частка, яка
 12. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке підприємство? Які його основні риси? 2. Що собою представляє підприємство в правовому відношенні? 3. За якими ознаками можна охарактеризувати кожне підприємство? 4. Які критерії малого підприємства? Які його функції в ринковій економіці? Як і чому держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 5. На підставі Закону «Про державну підтримку малого
 13. 6.1. Федеральний закон «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» від 14 червня 1995 р. (СЗ, 1995, № 25, ст. 2343) [витяг]
  6.1. Федеральний закон «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» від 14 червня 1995 р. (СЗ, 1995, № 25, ст. 2343)
 14. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  Підприємництво і його функції в економіці. Соціально-економічне поняття підприємства. Підприємство як відокремлена виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про
 15. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  У даній лекції триває аналіз проблем, що виникають у Росії в період ринкової трансформації її економіки. На цей раз в лекції: - розглядається сутність підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається
 16. ТЕМА 3 . Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  План: Введення 1. Сучасні теорії підприємництва 2. Функції та характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики
© 2014-2022  epi.cc.ua