Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Приватизація

Стрижнем ринкових перетворень в Росії, як і в більшості країн Східної Європи, з'явилася приватизація, тобто передача державної власності в приватні руки з метою подальшого формування на її основі приватних або змішаних структур.
Виділяють два етапи приватизації: ваучерної та грошової.
На етапі ваучерної приватизації, що проходить з 1991 р., всім громадянам Росії були видані ваучери, тобто цінні папери, що дають право їх власникам розпоряджатися певною кількістю матеріальних благ.
З липня 1994 року р. почався другий етап приватизації - грошової.
На цьому етапі майно державних і муніципальних підприємств початок продаватися за гроші. Найбільш поширеною виявилася продаж підприємств або їх частки на аукціонах (публічних торгах, різного роду конкурсах), викуп орендованого майна.
Особливість даного етапу приватизації документально була визначена в орієнтації на "поповнення" бюджетів
різних рівнів, формування великих приватних власників.
За наявними оцінками, продаж підприємств здійснювалася за мізерною, залишкової вартості, в результаті чого власність перейшла в "відомі руки" за цінами значно нижче їх фактичної вартості.
Перехід до грошового етапу приватизації різко обмежив кількісні показники приватизації, визначив тенденцію до завершення процесу приватизації.
Результатом приватизації в Росії стало, з одного боку, формування великих власників, які сконцентрували у своїх руках величезний грошовий та інвестиційний капітал, з іншого - поява маси знедолених, незаможних людей, позбавлених роботи і засобів до існування. Таким чином, приватизація стала формою так званого первісного нагромадження капіталу, що має багато в чому ті ж жорстокі методи, що і на зорі розвитку капіталізму.
При здійсненні приватизації в Росії не був врахований досвід інших країн, що посилило негативи приватизації.
З позицій сьогоднішнього дня можна дати ряд оцінок г
1. Особливості приватизації:
- насамперед, орієнтація на сировинні джерела, передачу їх в руки приватного капіталу;
- догляд значної частини отриманого в ході первинного накопичення капіталу за кордон, не використання в інтересах національної економіки; '
- процеси первісного нагромадження капіталу здійснювалося при активних позиціях держави в приватизаційних процесах.
2. Значне скорочення державної та зростання приватної власності в російській економіці
Статистичні дані показують наступний стан форм влас-ності в сучасній Росії:


Досить очевидно, що в ході приватизації відносини власності кардинально змінилися. Економіка стала багатоукладної. При цьому домінуючі позиції виявилися у приватного сектора, що було однією з найважливіших цільових установок реформ. Водночас значно скоротилася питома вага державної власності. Звертає на себе увагу значущість інших форм власності.

Підвищення питомої ваги приватної власності і значне скор-щення державної не привело до вдосконалення виробництва, наобо-рот, сприяло значному зниженню його якісних параметрів (технічного рівня основного капіталу, поновлення, надійності та ін.)
3. Формування основних груп сучасного капіталу Дослідники виділяють три основні групи капіталу в російській економіці:
1) Великий капітал, представлений невеликою групою впливових олігархів, насамперед, у добувній (сировинної) промисловості, банків-ської сферах. На засіданні Світового Банку в березні 2004 зазначалося, що на 23 найбільш великі промислові групи припадає третина промисловості і 1/6 частина робочих місць. Основна частина доходів получа-ється у формі ренти.
2) Капітал в немонополізованих галузях і сферах, умови діяльності яких наближені до конкурентних. Ряд підприємств цієї сфери освоївся з ринковою конкуренцією, має стабільні і навіть стійкі фінансові показники. Але в цілому ця група слабкіше, ніж перша. Якщо взяти обробну промисловість, тут немає приватних компаній, порівнянних з природними монополіями за величиною активів, обсягами виробництва і прибутку. Велика частка збиткових підприємств. Приватизація не призвела до створення широкої мережі конкурентоспроможних малих підприємств, формування яких було оголошено пріоритетним завданням реформування. Питома вага зайнятих у малому бізнесі сьогодні знаходиться на рівні 13%, загальної чисельності працюючих. Частка малих підприємств у ВВП в 2002 р. склала близько 20%. Ця цифра в два рази нижче, ніж у середньому на Заході. Багато дрібні підприємства при недосконалої законодавчої бази, податкової системи та ін йдуть в тіньову економіку, яка є важливим каналом накопичення приватного капіталу.
3) Тіньовий і кримінальний капітал. У тіньовому бізнесі поряд з дрібними, діють великі та середні підприємства, орієнтовані на отримання великого розміру прибутку за рахунок ухилення від податків і прискореного накопичення капіталу.
У публікаціях останніх років замість терміну тіньова економіка з'явився новий - "неспостережний" або "неформальна" економіка. У її складі - тіньове, незаконне виробництво, виробництво в домашніх умовах і пр., необлікована виробництво. У процесі лібералізації економіки тіньова і кримінальна економіка істотно розширилися, перетворилися на значущі сфери концентрації капіталу. За наявною інформацією, у цій сфері перебуває 40% і більше ВВП.
Важлива ознака - зрощування російського приватного капіталу з державною владою, системою управління. Приватний капітал лобіює свої інтереси в системі управління, ділячись частиною прибутку з корумпованими чиновниками. У цьому зв'язку актуальна сучасна політика і боротьба з корумпованими структурами, що проводяться Урядом Росії.
Монополістичний фінансово-промисловий капітал отримує основ-ную частина доходів у формі ренти - основне джерело особистих млрд. перебуваючи-ний.
В обробній. Промисловості таких станів не склалося.

Значна частина доходів капіталізується на рахунках банків, в готівки, нефінансових активах та майно.
4. Суперечливість оцінок підсумків приватизації з питання оцінок підсумків приватизації не існує достатньо однозначної думки.
Найбільш суттєві негативні оцінки - значне зниження всіх економічних показників, економічного потенціалу, життєвого рівня населення, представлене по ряду параметрів:
1) до теперішнього часу країна не підійшла до передкризовим параметрах економічного розвитку;
2) відбулося зниження всіх параметрів життєдіяльності населення: скоротилася народжуваність, збільшилася смертність, погіршилися показники зайнятості, освіти, медичного обслуговування та ін;
3) знизилися якісні параметри використання основного капіталу (технічний рівень, оновлення, надійність), структурна перебудова не привела до підвищення ефективності діяльності підприємств;
4) форсована приватизація не супроводжувалася активізацією інвестиційної та інноваційної діяльності, в інноваційній сфері до останнього часу ефективність була мінімальною. Значна частина капіталу пішла за кордон. За параметрами реального накопичення економіка Росії виявилася відкинутою назад. Залучених у процесі приватизації інвестицій виявилося не достатньо для виробничого, технологічного і соціального розвитку підприємств;
5) більше не досягнута найважливіша стратегічна мета перетворень - не сформований широкий шар ефективних приватних власників;
6) у ряді галузей не вдалося зберегти конкурентне становище підприємств на вітчизняному та світовому ринку;
7) значна частина капіталу, орієнтованого на інсайденрскую ренту, маніпулює в надії на приховування прибутку, відхід у тінь і пр.
В якості позитивних оцінок називаються:
1) руйнування панування державної власності;
2) формування багатоукладної економіки, що включає різні типи присвоєння - приватне, пайова, спільне;
1) певною мірою - розвиток конкуренції, орієнтація на якість;
2) поряд із зазначеним, істотним фактором можна вважати тенден-ції формування аналогічних для світової спільноти форм власності та механізмів управління, що винятково важливо в сучасних умовах глобалізації економіки.
Сьогодні, при підведенні підсумків стався, виділяються два подхо-так:
1. незмінність підсумків приватизації;
2. економічна та соціальна відповідальність бізнесу.
І той і інший мають ряд серйозних підстав. Урядом прийнята орієнтація на незмінність підсумків приватизації. При цьому активізовано діяльність з економічної та соціальної відповідальності сучасного бізнесу.
Сучасні орієнтири - на значну роль держави в базисних сферах, ключових процесах, які визначають найважливіші параметри розвитку російської економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приватизація "
 1. Стаття 3. Обмеження сфери дії цього Закону
  приватизацію землі; приватизацію природних ресурсів; приватизацію державного та муніципального житлового фонду; приватизацію державного резерву; приватизацію державної та муніципальної власності, що знаходиться за межами території Російської Федерації; приватизацію об'єктів соціального та культурного призначення, а також об'єктів історико-культурної спадщини та природних
 2. Приватизація в Росії
  приватизація охопила 70% державних підприємств. Більшість малих підприємств були приватизовані їх колективами. Ваучерна приватизація здійснювалася в безоплатній формі. 2. З середини 1994 Безоплатна приватизація припинена, придбання акцій можливе лише за гроші. Цей етап досі протікає мляво. Йому перешкоджає низька активність і платоспроможність населення.
 3. 2. Приватизація в Росії: підсумки та перспективи
  приватизація протікала в цілому в рамках розглянутих вище загальних тенденцій цього процесу. Разом з тим вона характеризується і значною національною
 4. Стаття 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна
  приватизацією державного та муніципального майна розуміється оплатне відчуження перебуває Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації чи муніципальних утворень майна (об'єктів приватизації) у власність фізичних та юридичних
 5. Тема 2 Типи і форми власності. Приватизація
  приватизації в Росії. Підсумки і проблеми. Федеральний закон «Про приватизацію державного майна в Російській Федерації ...» Світовий досвід
 6. Стаття 25. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам
  приватизації, можуть продаватися працівникам таких товариств. Порядок продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам визначається федеральним законом. 2. Кількість акцій створеного в процесі приватизації відкритого акціонерного товариства, які можуть бути продані його працівникам, категорія (тип) таких акцій, порядок визначення їх ціни, а також
 7. Стаття 16. Способи приватизації державного та муніципального майна
  приватизації державного та муніципального майна використовуються такі способи приватизації: продаж державного або муніципального майна на аукціоні, зокрема продаж акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств на спеціалізованому аукціоні; продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та
 8. 2.4. Федеральний закон «Про приватизацію державного майна основи приватизації муніципального майна в Російській Федерації» від 21 липня 1997 р. (СЗ, 1997, № 30, ст. 3595) [витяг]
  приватизації державного майна і про основи приватизації муніципального майна в Російській Федерації »від 21 липня 1997 р. (СЗ, 1997, № 30, ст. 3595) [
 9. Стаття 37. Участь іноземних інвесторів у приватизації
  приватизації державних і муніципальних підприємств, а також об'єктів незавершеного капітального будівництва на території РРФСР. Умови їх участі в конкурсах та аукціонах з приватизації державних і муніципальних підприємств визначаються чинним на території РРФСР законодавством. (2) Оплата вартості придбаних підприємств або часток участі (паїв, акцій) проводиться
 10. Підсумки приватизації
  приватизації виявилися далеко не однозначними і багато в чому негативними. Це відноситься як до малої, так і до великої приватизації. Оскільки приватизація в чому носила безкоштовний характер, вона не супроводжувалася формуванням реального капіталу і його накопиченням, без чого неможливий економічний ріст і, отже, подолання економічної кризи. Цілком закономірно, що приватизація до
 11. Висновки
  приватизації є ключовим моментом трансформації планового господарства постсоціалістичних країн, у тому числі Росії, в ринкове. 2. Приватизація в країнах з перехідною економікою характеризується поєднанням загальних тенденцій і національних особливостей. З точки зору соціальної справедливості, вона була найбільш успішною в Чехії, економічної ефективності - у Польщі. Російська
 12. Передумови приватизації
    приватизації необхідно враховувати наявність відповідних умов. Сприятливими умовами можна вважати насамперед наявність суб'єктів, що володіють правом розпоряджатися власністю від імені держави. Як правило, такими суб'єктами є холдингові корпорації, що знаходяться під контролем законодавчої влади; їм доручається здійснення всього комплексу заходів, пов'язаних з
 13. Інтенсивність приватизації в країнах з перехідною економікою
    приватизації різні країни з перехідною економікою пройшли неоднакові відрізки. Про це свідчить частка недержавного сектора, тобто приватних підприємств і підприємств із змішаною власністю, у виробництві ВВП,% (дані за 1996 р.): {foto154} У всіх зазначених країнах після 1996 р. ця частка дещо підвищилася. Такий розкид показників пояснюється відмінностями
 14. Що означає приватизація?
    приватизації певна частина державної і муніципальної власності залишається для здійснення суспільних інтересів. Офіційно приватизація в нашій країні проводилася в 1992-1993 рр.. безкоштовно, і для того щоб більшість громадян потрапило в заможний «середній клас». За ваучер (документ на отримання державної власності на 10 тис. руб.) Нібито можна буде купити автомашину
 15. Етапність приватизації
    приватизації, тоді як при денаціоналізації наявності пряма зв'язок з приватизацією. Остання вимагає для своєї реалізації певної етапності. Так, на першому етапі визначається кінцева мета проекту. Такий може бути: підвищення ефективності роботи підприємства; поліпшення якості випущених виробів; подолання монополізму; насичення ринку товарами. Відповідно з кінцевою метою
 16. Питання для самоперевірки
    приватизація в якісному відношенні? 2. У чому корінна відмінність чехословацьких купонних книжок від російських ваучерів? 3. Чому проблема реституції не була в Росії актуальною? 4. Що в російській приватизації сприяло криміналізації економіки країни? 5. Чим нинішні товариства з обмеженою відповідальністю в російському сільському господарстві відрізняються від радянських
 17. 55. Проведення масової приватизації. Етапи та види приватизації
    приватизації в Росії служив перехід до ринкової системи та забезпечення умов для функціонування цієї системи. Приватизація в Росії відбувалася в три етапи. 1. У 1992 р. була розроблена програма приватизації, згідно з якою в 1992-1994 рр.., Власне, і почалася масова (ваучерна) приватизація держвласності. У результаті країна отримала нову систему прав власності з її
© 2014-2022  epi.cc.ua