Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

21. Поять і цілі грошово-кред. політики. Кредитна система та її структура. Кредит і його форми.

Грошово-кредитна політика-це стратегія країни в грошово-кредитній сфері з метою досягнення стійкого зростання національного виробництва, стабільності цін, високого рівня зайнятості, рівноважного рівня платіжного балансу.
Кредитна система-сукупність економічних відносин складається при наданні позики особою-кредитором, іншій особі-позичальнику.
Елементи кредитної системи.
1. Центральний банк, управління імміссіонной діяльністю. Включає наступні функції: а) розробка та реалізація ден.-кредитної політики; б) емісію та вилучення з обігу грошей; в) зберігання золотовалютного резерву країни; г) виконання кредитних і розрахункових операції; д) надання послуг комерційним банкам та кредітофінансовим установам.

2. Комерційні банки-основа кредитної системи: бувають універсальні та специализированные.Функции: а) прийом і зберігання грошових вкладів; б) видача позичок населенню, покупка цінних паперів.
3. Спеціалізовані кредитні інститути: а) залучають дрібні вклади, б) позики під заставу майна; в) купівля цінних держ. паперів; г) акомулірует кошти пенсійного фонду.
4. Інвестиційні компанії: залучають за рахунок продажу власних акцій.
5. Лізингові компанії: надають в тривалу оренду технічні засоби, дороге устаткування і транспортні засоби.
Кредит і його форми. Кредит-це надання позики в грошовій або товарній
формі в борг, на умовах повернення, терміновості, платності.

Форми кредиту. Форми кредиту діляться: 1. національний: а) грошовий: банківський, державний, споживчий, ломбардний, іпотечний. Б) товарний: комерційний, споживчий, лізинговий. 2. Міжнародний.
Класифікація кред. залежно від терміновості: 1). короткострокові до 1г., 2) середньострокові від 1 до 5 років, 3) довгострокові понад 5 років.
Класифікація погашення: 1) термінові 2) відстрочені 3) прострочені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21. поять і цілі грошово-кред. політики. Кредитна система та її структура. Кредит і його форми. "
 1. Контрольні питання
  грошова система і грошовий обіг? 3. Які види грошей ви знаєте? 4. Що таке електронні засоби платежу? 5. Які елементи структури грошових агрегатів? 6. Які мотиви визначають попит на гроші в кейнсіанської теорії? 7. Від яких факторів залежить пропозицію грошей? 8. Що таке коефіцієнт монетизації? 9. Що таке кредит і які функції він виконує? 10. Які форми
 2. Глава 16. Кредитно-банківська система
  грошова політика і т. д. Мета теми - розкрити сутність банків і кредиту, з'ясувати структуру банківської та кредитної систем у процесі їх історичного
 3. ПИТАННЯ ДЛЯ самоперевірки
  грошово-кредитне регулювання? 9. Що таке депозитний мультиплікатор? Який його економічний сенс? 10. Який економічний ефект дають політика «дорогих» і політика «деше-вих»
 4. Запитання для самоперевірки
  цілі і основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти харчування, б) товари тривалого користування; в) золоті прикраси; г) готівкові гроші. 12. Експансіоністська грошово-кредитна політика - це: а) політика «дорогих» грошей, б) політика «дешевих» грошей; в) політика, спрямована на збалансування доходів і
 5. Запитання для самоперевірки
  цілі і основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти харчування, б) товари тривалого користування; в) золоті прикраси; г) готівкові гроші. 12. Експансіоністська грошово-кредитна політика - це: а) політика «дорогих» грошей, б) політика «дешевих» грошей; в) політика, спрямована на збалансування доходів і
 6. Терміни і поняття
  кредит Банківський кредит Вексель (простий) Тратта Овердрафт Споживчий кредит Державний кредит Міжнародний кредит Кредитне регулювання економіки Кредитна система Фінансово-кредитні інститути Центральний банк Комерційні банки Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути Банківські операції (пасивні, активні, банківські послуги і власні
 7. Терміни і поняття
  грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші Сучасна теорія попиту на гроші Крива попиту на гроші Крива пропозиції грошей (вертикальна, горизонтальна, похила) Грошова маса Грошова (монетарна) база Агрегати Ml, M2, МЗ, L, D Купівельна
 8. Терміни і поняття
  грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші Сучасна теорія попиту на гроші Крива попиту на гроші Крива пропозиції грошей (вертикальна, горизонтальна, похила) Грошова маса Грошова (монетарна) база Агрегати Ml, M2, МЗ, L, D Купівельна
 9. 4. Грошово-кредитна політика
  грошового обігу та кредиту отримала назву грошово-кредитної політики. Її головна мета - регулювання економічної активності в країні і боротьба з інфляцією. Грошово-кредитна політика спрямована або на стимулювання кредиту і грошової емісії (кредитна експансія), або на їх стримування і обмеження (кредитна рестрикція). В умовах падіння виробництва і збільшення безробіття
 10. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  грошовому ринку визначає кредитно-банківська система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури. Кредитно-банківська система - це сукупність грошово-кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові
 11. 2.12.5. Фінансова політика
  мети: зростання, стабілізація і т.п. Фінансова політика --- + --- еко-стабілізується-антіінфля-кого зростання ції цін ционная Операції на відкритому ринку полягають у купівлі та продажу цінних державних паперів. Центральний банк скуповує державні папери, в результаті юридичні та фізичні особи отримують гроші, грошова маса зростає, попит
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  кредитна система від банківської? 2. Які основні функції Центрального банку та комерційних банків? 3. Який механізм впливу національного банку на діяльність інших банків, насамперед комерційних? 4. Як змінювалися функції банків на різних стадіях розвитку капіталізму? 5. Дайте характеристику пасивних операціях банку. 6. Що таке активні операції банків? 7. Дайте
 13. Г Л А В А 13 БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  грошово-кредитної системи країни. У даній главі і будуть розглянуті сутність і функції кредиту, структура кредитної системи, роль і місце банків у сучасній економіці, процес перетворення заощаджень в інвестиції, механізм впливу грошової маси на рівень виробництва, зайнятість і ціни, принципи і методи державного регулювання грошового
 14. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин. Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і послуг, а й позичкового і
 15. Тема 12 Грошово-кредитна система та монетарна політика держави
  цілі і інструменти. «Кейнсіанський передавальний механізм». Види та ефективність монетарної
 16. Висновки
  грошового капіталу), що надається в позику на умовах повернення за плату в вигляді відсотка. Він виступає у двох основних формах: комерційного і банківського кредиту. 4. Кредит виконує функції: перераспределительную, економії витрат обігу, прискорення концентрації і централізації капіталу. У сучасних умовах кредит поряд з грошима і фінансами використовується як інструмент
 17. Банківська система
  грошові кошти і знайти відповідні форми їх розміщення у вигляді кредитів або капіталовкладень. Банки - ядро кредитної системи. Банківська система, як правило, має двоярусне будову. Перший ярус представлений центральним (державним) банком, який несе всю повноту відповідальності за стан і вдосконалення грошового господарства. Він покликаний, з одного боку, забезпечити
© 2014-2022  epi.cc.ua