Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

56 ПОСЕРЕДНИКИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ І ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Місце посередника придбала кредитна система в особі банків.
Кредитна система поступово перетворилася у всемогутнього монополіста, який розпоряджається практично всім грошовим капіталом підприємців, вільними коштами населення і виконує залучення грошових коштів всього суспільства в цілях накопичення капіталу.
Банки як центри управління фінансово-кредитними процесами в усьому різноманітті їх проявів мають велике значення в ринковій економіці, представляють ключова ланка всієї фінансово-інвестиційної системи, служать головним регулятором грошового обігу, забезпечують його стійкість.
Слід мати на увазі, що банки представляють собою потужний інструмент структурної політики і регуляції економіки, що проводиться шляхом перерозподілу фінансів, капіталу у формі банківського кредитування інвестицій, потрібних для комерційної діяльності, створення і розвитку виробничих і соціальних об'єктів .

Вони можуть направляти кошти, фінансові ресурси у вигляді кредитів, туди, де капітал знайде краще, корисне, ефективне застосування.
Вищим досягненням економічної цивілізації стала банківська система, яка є основною ланкою кредитної системи, що контролює основну масу кредитних і фінансових операцій.
Поняття банк має загальний характер, яке неможливо висловити однозначним визначенням, багато коротко характеризують банки як фінансові установи.
Комерційні банки як посередницькі організації здійснюють операції, що забезпечують можливість проведення угод з урахуванням попиту та пропозиції.
Банк виступає таким посередником у тих випадках, коли він бере гроші від юридичних і фізичних осіб і направляє їх іншим особам. Банк одночасно виступає як кредитор і позичальник, в цієї посередницької ролі одночасно будучи посередником у грошових розрахунках.

Інвестиційні банки проводять фінансування і довгострокове кредитування різних галузей народного господарства, здійснюють капітальні вкладення і обслуговують певні категорії клієнтів (біржові, кооперативні або комунальні банки).
Підприємці схильні використовувати інвестиції, чекаючи отримати прибуток. Для цього вони готові заплатити певний відсоток тому, хто надасть в їх розпорядження додаткові кошти, потрібні для інвестування.
Банки використовують кошти населення для інвестування їх у різні галузі економіки.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 56 ПОСЕРЕДНИКИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ І ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ "
 1. Банківська система та її структура
  посередники, оскільки, з одного боку, вони приймають вклади (депозити), залучаючи гроші сберегателей, тобто акумулюють тимчасово вільні грошові кошти, а з іншого - надають ці кошти під певний відсоток потребують них економічним агентам, тобто видають кредити. Таким чином, банки - це посередники в кредиті, тому банківська система є частиною кредитної системи
 2. 8.3. Інституційна структура світової фінансової системи
  посередниками вивезення та перерозподілу капіталів по країнах в залежності від попиту та пропозиції. У світовій фінансовій системі діють три основні групи учасників: банки і ТНК, міжнародні портфельні інвестори (пенсійні та страхові фонди, інвестиційні фонди) і міжнародні офіційні позичальники (урядові і муніципальні органи, міжнародні та регіональні організації).
 3. Оскільки біржові цень: відображають очікувану прибутковість фірм, біржовий індекс можна розглядати як показник майбутнього
  посередники - фінансові інститути, за посередництва яких кошти, спрямовані на заощадження, потрапляють до конкретним позичальникам. Фінансові посередники Фінансовими посередниками називаються фінансові інститути, при посеред-честве яких кошти, спрямовані на заощадження, потрапляють до позичальників У цьому параграфі ми познайомимося з діяльністю двох найбільш важливих з точки
 4. Посередництво
  посередниками, або, кажучи по-іншому, професійними учасниками ринку цінних паперів. Діяти вони можуть як на біржі, так і поза нею, оскільки далеко не всі папери котируються на фондових біржах. Просторово посередники роз'єднані, але вони пов'язані між собою і утворюють єдине ціле, постійно вступаючи в контакт один з одним. Саме це єдине ціле називається ринком цінних паперів. В
 5. Контрольні питання
  інвестиційного кри-зиса, в чому його особливості в російській економіці? 2. Назвіть основні показники інвестиційного потенціалу та його використання. 3. Розкрийте фактори активізації інвестиційної діяльності. 4. У чому суть нової інвестиційної парадигми - 'інвестицій в
 6. Особливості ринку знань
  посередників на цьому ринку, а головне, що цілий ряд секторів (освіти, зберігання інформації та ін .) виступає переважно як посередник між виробниками знань (наприклад, НДДКР) та споживачами (домашніми господарствами, фірмами, державними
 7. Глава 24. Фінансовий ринок
  посередників на основі попиту та пропозиції на капітал. На практиці він представляє собою сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів), направляють потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає у трансформації недіючих коштів у позиковий
 8. 8.4. Розміщення кредитних коштів у світовій фінансовій системі
  посередників і
 9. 8. Фактори міжнародної спеціалізації праці
  ринку.
 10. Ключові терміни
  посередник Майже гроші Ml Ліквідність Готівкові
© 2014-2022  epi.cc.ua