Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. С. Меденцев. Шпаргалка з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

73. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ ПОДАТКУ


Податок обчислюється як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази. Сума податку за наслідками податкового періоду визначається платником податку самостійно.
Платники податків, вибрали як об'єкт оподаткування доходи, за підсумками кожного звітного періоду обчислюють суму авансового платежу з податку виходячи із ставки податку та фактично отриманих доходів, розрахованих наростаючим підсумком з початку податкового періоду до закінчення відповідно першого кварталу , півріччя, дев'яти місяців з урахуванням раніше обчислених сум авансових платежів з податку.
Сума податку (авансових платежів з податку), обчислена за податковий період, зменшується зазначеними платниками податків на суму страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, сплачених (в межах обчислених сум) за цей же період часу відповідно до законодавством Російської Федерації, а також на суму виплачених працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності. При цьому сума податку (авансових платежів з податку) не може бути зменшена більш ніж на 50%.

Платники податку, вибрали як об'єкт оподаткування доходи, зменшені на величину витрат, за підсумками кожного звітного періоду обчислюють суму авансового платежу з податку виходячи із ставки податку та фактично отриманих доходів, зменшених на величину витрат, розрахованих наростаючим підсумком з початку податкового періоду до закінчення першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців з урахуванням раніше обчислених сум авансових платежів з податку.
Раніше обчислені суми авансових платежів з податку зараховуються при обчисленні сум авансових платежів з податку за звітний період та суми податку за податковий період. Сплата податку та авансових платежів з податку провадиться за місцем знаходження організації (місцем проживання індивідуального підприємця).
Податок, що підлягає сплаті після закінчення податкового періоду, сплачується не пізніше терміну, встановленого для подання податкових декларацій. Авансові платежі з податку сплачуються не пізніше 25-го числа першого місяця, наступного за минулим звітним періодом.
Платники податків-організації після закінчення податкового (звітного) періоду подають податкові декларації до податкових органів за місцем свого знаходження.
Платники податків-організації подають податкові декларації за наслідками податкового періоду не пізніше 31 березня року, наступного за минулим податковим періодом.
Платники податків - індивідуальні підприємці після закінчення податкового періоду подають податкові декларації до податкових органів за місцем свого проживання не пізніше 30 квітня року, наступного за минулим податковим періодом.
Платники податків подають податкові декларації за підсумками звітного періоду не пізніше 25 днів з дня закінчення відповідного звітного періоду.
При переході на спрощену систему оподаткування в податковому обліку на дату такого переходу відображається залишкова вартість придбаних (споруджених, виготовлених) основних засобів і придбаних нематеріальних активів, які сплачені до переходу на спрощену систему оподаткування, у вигляді різниці ціни придбання та суми нарахованої амортизації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 73. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ ПОДАТКУ "
 1. Питання 1 Основні принципи та порядок оподаткування некомерційних організацій
  порядок обчислення і сплати податку на прибуток (у тому числі для некомерційних організацій) , діючий до вказаної дати в рамках скасовували новим законодавчим актом Закону Російської Федерації від 27.12.91 N 2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" (далі - Закон про податок на прибуток). Пунктом 10 статті 2 зазначеного Закону передбачено, що бюджетні установи та інші
 2. Глава 6. Спеціальні податкові режими
  порядок обчислення і сплати податків, що відрізняється від звичайного режиму оподаткування організацій і індивідуальних підприємців. Податковим кодексом передбачено 4 таких податкових режиму. Два з них націлені на створення більш сприятливих економічних і фінансових умов функціонування організацій, що належать до сфери малого підприємництва, а також індивідуальних підприємців.
 3. Тема 9. Зарубіжний досвід оподаткування колективних доходів
  порядок обчислення і сплати податку. Особливу увагу слід приділити податковим пільгам, застосовуваним в зазначених країнах з корпоративного податку і цілям їх встановлення. Зміст третього питання слід розкрити за аналогією з попереднім. У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка
 4. Тема 10. Зарубіжний досвід оподаткування індивідуальних доходів
  порядок обчислення і сплати податку, у тому числі індивідуальними підприємцями. Особливу увагу слід приділити податковим пільгам (обчислюватись і різного роду знижкам), що застосовуються у зазначених країнах з прибуткового податку і цілям їх встановлення. Зміст третього питання слід розкрити за аналогією з попереднім. У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань,
 5. Тема 13. Зарубіжний досвід оподаткування доданої вартості
  порядок обчислення і сплати податку. У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка
 6. Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
  порядок її формування, податкові ставки та пільги, порядок обчислення і сплати податку). Тут же необхідно охарактеризувати також за елементами основні федеральні податки Німеччині: акцизи, мита, податок на видобуток нафти, податок на доходи від страхової діяльності, солідарний збір та інші. У третьому питанні необхідно охарактеризувати основні податки громад Німеччини (місцеві податки):
 7. 68. Спеціальні податкові режими
  порядок обчислення і сплати податків, застосовуваний у випадках і в порядку, встановлених НК. Діють наступні спеціальні податкові режими. Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників. Єдиний сільськогосподарський податок встановлюється НК РФ і застосовується поряд із іншими режимами оподаткування. Організації та індивідуальні підприємці, які є
 8. Порядок обчислення і сплати податку платниками податків, які не виробляють виплати та винагороди на користь фізичних осіб
  обчислених суми податку з доходів адвокатів за минулий податковий період колегії адвокатів, адвокатські бюро, юридичні консультації представляють до податкових органів не пізніше 30 березня наступного року за формою, затвердженою Міністерством фінансів РФ. Платники податків - індивідуальні підприємці, адвокати, нотаріуси, які займаються приватною практикою, - подають податкову
 9. Порядок обчислення і сплати податку
  обчислена з корисних копалин, здобутим за межами території РФ, підлягає сплаті за місцем знаходження організації або місцем проживання індивідуального
 10. Запитання для самоконтролю
  порядок обчислення і сплати податків? 7. Назвіть терміни сплати податку на гральний
© 2014-2022  epi.cc.ua