Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОЛОЖЕННЯ НА РИНКУ

ситуація на ринку певного виду товарів і послуг, яка характеризується в першу чергу рівнем попиту і пропозиції на даний вид товарів і послуг та взаємною залежністю між попитом і пропозицією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОЛОЖЕННЯ НА РИНКУ "
 1. Стаття 4. Визначення основних понять
  положення - виключне положення суб'єкта господарювання або декількох господарюючих суб'єктів на ринку товару, не має замінника, або взаємозамінних товарів ..., що дає йому (їм) можливість чинити вирішальний вплив на загальні умови обігу товару на відповідному товарному ринку або ускладнювати доступ на ринок іншим суб'єктам. Домінуючим визнається становище
 2. РИНОК ВАЖКИЙ
  становище на ринку, при якому число наказів продати перевищує число доручень купити. Аналогічна ситуація на ринку відбивається терміном «ринок
 3. домінуюче становище на ринку
  положення одного з економічних суб'єктів або його товарів порівняно з іншими суб'єктами та товарами на ринку (капіталу, товарів і
 4. Фактори монополітіческого панування
  положення монополії в господарському житті, забезпечується насамперед за рахунок об'єднання капіталів, захоплення джерел сировини і сфер застосування капіталу, як правило, високого рівня технологічності, активної реклами, а також різних форм позаекономічного диктату. Воно проявляється у тріаді факторів: 1) панує становищі на ринку, що зумовлено досить часто, і відповідним
 5. панівне становище на ринку
  положенню фірма контролює ринок даного товару, впливає на обсяги його продажів і
 6. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  становище на ринку, диктувати ціни і отримувати монопольну надприбуток. Монопольна влада виникає не просто у великих монополій, а й при сильній державі, яке забезпечує монопольну владу національної монополії в усьому світі. Монопольна влада виявляється фактором (зворотний зв'язок) розвитку виробничого потенціалу країни. Все це вимагає спеціального пояснення на
 7. Стаття 5. Зловживання господарюючим суб'єктом домінуючим становищем на ринку
  положення, які мають або можуть мати своїм результатом обмеження конкуренції та (або) обмеження інтересів інших господарюючих суб'єктів або фізичних осіб, у тому числі такі дії, як: вилучення товарів з обігу, метою або результатом якого є створення або підтримання дефіциту на ринку або підвищення цін; нав'язування контрагенту умов договору, невигідних для нього
 8. Так як чистий експорт - джерело попиту на долари на ринку обміну іноземної валюти , дана політика
  положення кривої попиту цього ринку. Другий етап дослідження вимагає відповіді на питання, яким чином відбудеться зсув кривої попиту. Так як встановлення квоти обмежує кількість про-даються в США японських автомобілів, вона викличе скорочення імпорту при будь-якому значенні реального обмінного курсу. Чистий експорт, що дорівнює різниці експорту та імпорту, зросте при будь-якому значенні реального
 9. 5 Зак. № 524 Рис. 5.9 СКОРОЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ Коли пропозиція нафти скорочується, реакція
  положення S1 у положення S2, ціна на нафту суттєво-але зростає. Навпаки, в довго-терміновому періоді попит і пропози-ня щодо еластичні (графік (б)). У цьому випадку аналогічно зміщення кривої пропозиції (з положення S1 у положення S2) призводить до незначну-тельному зростання ціни. 130 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Рис. 5.10
 10. ІМІДЖ
  становище фірми на ринку, вірність покупця фірмової
 11. Ринковий механізм попиту та пропозиції
  положення D у положення D1). У результаті встановиться нова рівноважна ціна Р1, яка вище ціни первісного рівноваги Р, а продавці почнуть пропонувати більше товару (Q1). Висока ринкова ціна надалі приверне нових продавців до виробництва та продажу товару А, що призведе до зростання пропозиції. Крива пропозиції переміститься вправо (з положення S в положення S1). Результатом
 12. Рівноважний стан підприємства
  становище підприємства на ринку чистої конкуренції зумовлюється трьома основними умовами. Перше з них полягає в тому, щоб були відсутні спонукальні мотиви для входження в галузь «нових» товаровиробників і виходу «старих» з неї. Вирішальним моментом даної умови є відсутність економічного прибутку, коли криві середніх загальних і граничних витрат і ціни (попиту)
 13. Чому і як масова пропозиція впливає на ринкову ціну?
  Положення на ринку: - після дуже хорошого врожаю зерна, фруктів чи овочів у багатьох продавців скупчилися значні надлишки товарів; - до кінця сезони не розпродано велику кількість дорогого одягу, яка не знаходить збуту; - закінчується термін зберігання швидкопсувних продуктів, і перед багатьма продавцями виникає завдання - швидше розпродати великі накопичилися запаси продукції.
 14. 14.3. Монопсонія на ринку змінного фактора
  положення монопсониста. Почнемо аналіз поведінки монопсониста з співвідношення його середніх і граничних факторних
 15. 2. Структура ринку
  ринку діють закони попиту та пропозиції, під впливом яких складається ціна. У свою чергу ціна впливає на попит і пропозицію. Однак ціна на різних ринках набуває найрізноманітніші модифіковані форми. Якщо на будь-яких товарних ринках діє ціна, то на ринку праці вона набуває форму заробітної плати, на ринку капіталів і грошовому ринку - форму відсотка, на ринку землі -
 16. Основні терміни і поняття
  положення на
 17. Глава 12. Конкуренція і монополія на ринку
  становище кожної фірми на ринку в чомусь унікально, або, іншими словами, в її поведінці присутній елемент монополізму. Цей елемент накладає відбиток на діяльність фірми, змушує її трохи інакше підходити до формування цінової стратегії, визначення обсягу випуску продукції, найбільш ефективного з точки зору прибутків і
 18. Ключові терміни
  ринку Бюро з операцій на відкритому ринку Норма обов'язкових резервів Операції на відкритому ринку Облікова ставка Грошовий мультиплікатор Гроші підвищеної ефективності (грошова база) Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) Золотий стандарт Контрольні показники кількості грошей в обігу Правило постійного зростання грошової
 19. Модель IS-LM
  ринку товарів і ринку грошей проаналізована англійським економістом Джоном Хіксом в його праці «Вартість і капітал» (1939 р.). Як інструмент аналізу рівноваги Хікс запропонував модель IS-LM. IS означає "інвестиції - заощадження»; LM-«ліквідність - гроші» (L - попит на гроші; М-пропозиція грошей). У розробці моделі, що об'єднала реальний і грошовий сектори економіки, також брав
 20. 28. МОНОПОЛІЯ
  становища. Монопольне положення є бажаним для кожного підприємця або підприємства. Воно дозволяє їм уникнути багатьох проблем і ризиків, пов'язаних з конкуренцією, зайняти привілейовану позицію на ринку, концентруючи в своїх руках визначену господарську владу. Монополістичні підприємства мають можливість із позицій сили впливати на інших учасників ринку, нав'язувати їм свої
© 2014-2022  epi.cc.ua