Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 20. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС - ВАЖЛИВИЙ РОЗДІЛ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ

У даній главі будуть розглянуті всі основні поняття та класифікації, використовувані при складанні платіжного балансу (далі - ПБ), а також взаємозв'язок між ПБ і СНР 1993 року відповідно з 5-м виданням Керівництва з платіжного балансу, опублікованого Міжнародним валютним фондом (МВФ) наприкінці 1993 р.
Необхідно відзначити, що багато питань, що стосуються відображення конкретних операцій, не розглядатимуться, оскільки вичерпну інформацію про методологічних засадах ПБ можна отримати з офіційних публікацій МВФ. Проте в даній главі викладаються правила реєстрації операцій нетипового характеру, так як саме вони дозволяють отримати найкраще уявлення про загальні принципи, якими керуються при складанні ПБ.

Платіжний баланс є одним з основних інструментів макроекономічного аналізу та прогнозування. Його дані відображають, як протягом звітного періоду розвивалися зовнішня торгівля, яка безпосередньо впливає на валютний курс, рівень виробництва, зайнятості і споживання. На основі платіжного балансу можна визначити, в яких формах відбувалося залучення іноземних інвестицій і здійснювалися інвестиції за кордон, чи своєчасно погашалась зовнішня заборгованість країни або мали місце прострочення і її реструктуризація. Крім того, він показує, яким чином Центральний банк змінював рівень своїх міжнародних резервів, усуваючи платіжні дисбаланси.

Платіжний баланс активно використовується для визначення фіскальної та монетарної політики, протекціоністських заходів, регулювання внутрішнього валютного ринку і валютного курсу. Він служить одним з джерел даних для СНС, і окремі його показники безпосередньо використовуються для визначення таких важливих показників, як валовий внутрішній продукт і національний дохід.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА 20. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС - ВАЖЛИВИЙ РОЗДІЛ макроекономічні ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ "
 1. Глава 38. Платіжний баланс
  платіжних балансах. Платіжний баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом товарів та послуг, отриманих даною країною з-за кордону та наданих нею закордону, а також зміни в її фінансовій позиції по відношенню до закордону. Відзначимо, що
 2. Запитання для закріплення матеріалу
  платіжний баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції
 3. Ключові терміни
  платіжного балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 4. Тема 60. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  платіжного балансу. Платіжний баланс - державний облік і розпис надходять з-за кордону платежів нарівні з виплатами за кордон. Платіжний баланс впливає на ринковий курс національної валюти, а той у свою чергу впливає на інтенсивність і спрямованість експортно-імпортних потоків, перетік інвестиційних ресурсів з однієї країни в іншу і, в цілому, на макроекономічне
 5. 86 . Рівновага платіжного балансу, структура платіжного балансу
  платіжного балансу за певний період пов'язані з агрегатними показниками економічного розвитку (валовим внутрішнім продуктом, національним доходом і т. д.) і є об'єктом державного регулювання. Стан платіжного балансу за певний період тісно пов'язане зі станом національної валюти в довготривалому аспекті, ступенем її стабільності або характером змін валютного
 6. Висновки
  платіжного балансу є важливим індикатором для уряду будь-якої країни при проведенні економічної політики, особливо у валютній, грошово-кредитної та податкової сферах. 2. Відповідно до принципів побудови платіжного балансу він завжди є збалансованим. Поняття негативного чи позитивного сальдо застосовується лише до окремих його частин. Зазвичай всередині загального платіжного
 7. Глава 8 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  платіжним балансом. Залежно від того, за який період цей документ складається, він може відображати міжнародні угоди за місяць, квартал, рік. Більшість країн публікує платіжний баланс за рік. З платіжного балансу можна дізнатися, чи є країна в більшій мірі експортером або імпортером, який вид послуг переважно експортує або імпортує, виплачує більше відсотків на
 8. Питання 80 Платіжний баланс
  платіжного балансу використовується бухгалтерський принцип подвійного запису: кожна операція враховується під знаком «плюс» і «мінус». У підсумку сальдо платіжного балансу завжди дорівнює нулю. Платіжний баланс включає безліч статей, группіруемих за схемою, рекомендованої Міжнародним валютним фондом. У РФ в платіжний баланс входять наступні розділи: I. Рахунок поточних операцій: A. Товари та послуги: -
 9. 85. Платіжний баланс
  платіжний баланс », а показники валютних потоків по всіх операціях позначати як платежі і надходження. Опубліковані платіжні баланси охоплюють не тільки платежі і надходження, які фактично вироблені або підлягають негайному виконанню на певну дату, але й показники за міжнародними вимогами і зобов'язаннями. Така практика пояснюється тим, що переважна частина угод,
 10. Висновки
  платіжного балансу країни за основу приймаються рекомендації МВФ, що дає можливість зіставляти між країнами основні показники їх зовнішньоекономічної діяльності. У платіжний баланс заносяться всі економічні операції між резидентами і нерезидентами. 2. Сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу є важливим макроекономічним показником і будучи одним з елементів
 11. 90. Регулювання платіжного балансу
  платіжним балансам властива неврівноваженість, що виявляється в тривалому і великому дефіциті в одних країн і надмірному активному сальдо - у інших. Нестабільність балансу міжнародних розрахунків впливає на динаміку валютного курсу, міграцію капіталів, стан економіки. По-друге, після скасування золотого стандарту в 30-х рр.. XX століття стихійний механізм вирівнювання платіжного балансу шляхом
 12. Питання 45 Платіжний баланс
  платіжного балансу. Інакше країна має пасивне, негативне сальдо, дефіцит платіжного балансу. Платіжний баланс включає безліч статей, группіруемих за схемою, рекомендованої Міжнародним валютним фондом, в наступні розділи: - Рахунок поточних операцій: A. Товари та нефакторні послуги: 1) торговий баланс: | експорт товарів; | імпорт товарів, 2) баланс нефакторних
 13. Терміни і поняття
  платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 14. Вплив платіжного балансу на внутрішньо-і зовнішньоекономічне становище країни
  платіжні баланси країн світу постійно знаходяться в нерівновазі, тобто сальдо по поточних операціях і сальдо підсумкового балансу зазвичай не дорівнюють нулю і тому балансуються рухом капіталу, державними операціями та змінами в резервах, щоб врівноважити платіжний баланс. Нерівновагу платіжних балансів, колишнє раніше скоріше винятком, стало характерною рисою нашого часу. У другій
 15. 12.2. Платіжний баланс
  платіжного балансу («плюс» - приплив валюти, «мінус» - відтік валюти): I. Баланс по поточних операціях:? Торговий баланс: - експорт товарів (+); - імпорт товарів (-). ? Баланс послуг: - експорт послуг (+); - імпорт послуг (-). ? Баланс трансфертних платежів: - доходи громадян країни від зарубіжних інвестицій (+); - доходи іноземців від інвестицій в економіку країни (-); -
 16. 89. Фактори, що впливають на платіжний баланс
  платіжному балансі відображаються: - структурні диспропорції економіки, що визначають різні можливості експорту і потреби імпорту товарів, капіталів і послуг; - зміни у співвідношенні ринкового і державного регулювання економіки; - кон'юнктурні чинники (ступінь міжнародної конкуренції, інфляції, зміни валютного курсу і т. д.). На стан платіжного балансу впливає ряд
 17. Помилки і пропуски
  платіжний баланс спеціальної статті «Помилки і пропуски» (або «Чисті помилки і пропуски»). Як правило, величина, показана в цій статті, відносно невелика і стабільна, проте вона різко зростає і може досягати великих значень в країнах зі слабким контролем за наданням звітів учасниками зовнішньоекономічних зв'язків для статистики платіжного балансу. У цьому випадку величина
 18. ПЕРЕДМОВА
  глава. З урахуванням взаємозв'язку між економічними і соціальними процесами велику увагу приділено розгляду ряду важливих показників соціально-демографіческойетатістікі (чисельність і структура населення, показники відтворення населення і т. д.), а також показників рівня життя. Окрема глава присвячена висвітленню питань, пов'язаних з методами та джерелами отримання первинних даних,
© 2014-2022  epi.cc.ua