Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Основні терміни і поняття

Орендна плата - винагорода власнику землі, що включає плату не тільки за користування землею, а й господарськими будівлями, будовами, спорудами на ній знаходяться.
Заробітна плата - ціна специфічного товару робоча сила.
Земельна рента - плата за користування землею.
Номінальна заробітна плата - заробітна плата, одержувана працівником на підприємстві.
Норма прибутку - відношення прибутку до авансованого капіталу, виражене у відсотках.
Прибуток у підприємницькій сфері - різниця між виручкою і повними витратами або приріст застосованого капіталу.
Прибуток торговця - різниця між ціною реалізації і ціною закупівлі товару у виробника чи посередника.
Робоча сила - сукупність здібностей людини до праці.
Реальна заробітна плата-сума реальних життєвих благ, які можна придбати за номінальну заробітну плату при даному рівні цін на товари і послуги.
Позичковий капітал - грошовий капітал, що віддається в позичку і приносячи-щий відсотки.
Ставка (норма) відсотка-відношення річного доходу, по-? отриманого на позичковий капітал, до величини позичкового капіталу.
Ефективність виробництва-результативність виробництва, що визначається відношенням прибутку до капіталу, вираженим у відсотках.
Контрольні питання
1. Визначте сутність заробітної плати.
2. Що являє собою товар робоча сила?
3. Охарактеризуйте соціально-відтворювальні і ринкові фактори товару робоча сила.

4. Охарактеризуйте форми заробітної плати.
5. Що являє собою номінальна і реальна заробітна плата?
6. Охарактеризуйте сутність і джерела прибутку.
7. Визначте норму прибутку та його роль в економіці.
8. Охарактеризуйте специфіку прибутку і норми прибутку в сфері торгівлі.
9. Розкрийте зміст ефективності та її чинників.
10. Охарактеризуйте сутність і джерела позичкового капіталу.
11. Що являє собою відсоток і норма відсотка?
12. Охарактеризуйте диференціальну ренту і її форми.
13. Що являє собою ціна землі, які її сучасні тенден-ції?
14. Чи потрібна приватна власність на землю в Росії?
15. Уявіть своє бачення сучасного стану ринку праці, капіталу, землі в Росії.
Завдання.
Якщо сьогодні інвестувати 40 грошових одиниць при ставці 5%, який дохід ці інвестиції принесуть через 5 років?
Завдання. Припустимо, у вас є внесок у трьох банках, по 1 тис. руб в кожному. Всі банки виплачують відсоток з розрахунку 12% на рік. При цьому перший банк проводить виплати один раз на рік, другий - раз на півроку, третій - раз на квартал. Щорічний рівень інфляції 10%. Скільки грошей ви будете мати в кожному з трьох банків наприкінці другого року за умови, що не будете знімати за цей час відсотки з рахунку?
Тест.
За рішенням Санкт-Петербурзької мерії частина промислових підпри-ємств, забруднюючих екологію в Санкт Петербурзі, буде виводитися в приміську зону.
Щоб це захід не лягло важким тягарем на міський бюджет, мерія повинна прорахувати можливості найбільш ефективного вирішення:
а) наслідків погіршення екології в містах нового розташування;
б) величини грошової компенсації, що виплачується адміністрації області за розміщення на її території екологічно несприятливих об'єктів;
в) транспортних витрат, пов'язаних з "переміщенням"; (гШррполнітельние чинники - які?
I Пол Самуельсон:
Фірма виявляє, що попит на виготовлений нею продукт зріс (крива попиту зрушилася вправо). Поясніть, що слід зробити для того, щоб досягти нового рівноваги щодо ціни, обсягів випуску продукції і кількості придбаних факторів виробництва?
Пол Хейне:
Траву на газонах, оточуючих мавзолей Тадж-Махал в Індії, часто вручну підстригають молоді жінки за допомогою коротких кухонних ножів. Дорогим або дешевим є; такий спосіб догляду за газоном?
- Найсмачніше чи смажені сосиски на стадіоні, де вони стоять в два рази дорожче звичайного? Чи можуть вони бути смачніше тому, що коштують дорожче?
- старанним чи студенти вчаться на тих курсах, де вони більше платять за навчання?
- У що обійдеться вам проспати одну з 30 лекцій курсу, за відвідування якого ви заплатили 300 дол?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні терміни і поняття"
 1. Терміни і поняття
  Мала і велика приватизація Реституція
 2. Що означає слово «економіка»?
  терміном. Під терміном розуміється слово або сполучення слів, яке точно визначає поняття, що застосовується в науці, техніці, мистецтві. Поняття - це думка, яка узагальнює ознаки будь- або предмета, явища. Зазвичай термін строго відповідає одному поняттю. Скажімо, термін «валюта» позначає грошову одиницю даної держави, а також самі грошові знаки іноземних держав. Сторінки
 3. Основні терміни і поняття
  Міграція, імміграція, еміграція, рееміграція, міграційне сальдо, «витік мізків», імміграційна політика, імміграційна квота, еміграційна
 4. Терміни і поняття
  Досконала конкуренція Граничний дохід Точка оптимального випуску Валовий
 5. Терміни і поняття
  Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 6. Терміни та поняття
  Знання Наука Технологія НДДКР (НДР) Науково-технічний прогрес Високі галузі Інтелектуальний продукт Інтелектуальна
 7. Терміни і поняття
  Ринок Трансакційні витрати Конкуренція Досконала конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 8. Терміни і поняття
  Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична доходність ресурсу Граничні витрати
 9. Основні терміни і поняття
  Фіскальна політика, мульплікатор урядових закупівель, мультиплікатор податків, мультиплікатор збалансованого бюджету, недискреційна політика, дискреционная політика, вбудовані (автоматичні) стабілізатори, стимулююча і стримуюча фіскальна
 10. Терміни і поняття
  Державне регулювання економіки (держрегулювання) Цілі держрегулювання Засоби (інструменти) держрегулювання Напрями держрегулювання Форми держрегулювання
 11. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 12. Терміни і поняття
  Природні ресурси Рента Ресурсообеспеченность Земельна рента Гірська рента Навколишнє природне
 13. Основні терміни і поняття
  Економіка, пізнавальна та практична функції економіки, позитивна і нормативна економіка, економічна політика, мікроекономіка, макроекономіка, наукова абстракція, функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 14. 1. Засіб обміну і гроші
  терміну зазвичай використовується. Існують прикордонні випадки, в яких неможливо вирішити, зазвичай Чи використовується засіб обміну і чи слід його назвати грошима. Але невизначеність обсягу поняття грошей жодним чином не впливає на точність і чіткість, необхідні для праксиологической теорії. Усі твердження з приводу грошей є дійсними для будь-якого засобу обміну. Тому не грає
© 2014-2022  epi.cc.ua