Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Основні терміни і поняття

Альтернативний вибір - одного з двох, означає взаємовиключні для кожної зі сторін можливості.
Альтернативна вартість - ціна вибору, яку потрібно віддати в обмін на предмети, що опинилися кращими.
Благо - те, що задовольняє потреби людей, відповідає їх цілям, прагненням.
1 Інституціоналізм, від лат. institutio - образ дії, звичай, грунтується, пре-майново, на неекономічні тлумаченні сутності й рушійних сил економічних процесів.
Головна функція економіки - створення благ, необхідних для життєдіяльності людей.
Закон узвишшя потреб виражає об'єктивну необхідність зростання і вдосконалення людських потреб з розвитком виробництва та культури.
Обмін - припускає обмін отриманих від розподілу продуктів на потрібні,
Виробництво - процес творення продуктів, працівники пріспосаблі-вають речовини і сили природи для створення продуктів, необхідних для задоволення потреб.
Споживання - знищення продуктів, що дісталися від розподілу та обміну.
Потреба - потреба чи недолік в чому-небудь, необхідному для під-тримання життєдіяльності людини, соціальної групи або суспільства в це-лом.
Розподіл - визначення частки та обсягу продукту учасників економічної діяльності.
Економічна теорія - вивчає виробничі або економічні відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну, по-требления матеріальних і нематеріальних благ і послуг.
Контрольні питання
1. Розкрийте зміст понять "виробництво", "розподіл", "об-мен", "споживання".
2. Охарактеризуйте зміст поняття "потреба".
3. Поясніть класифікацію потреб.
4. Охарактеризуйте взаємозв'язок виробництва і потреб, зміст закону узвишшя потреб.

5. Що ви розумієте під обмеженістю ресурсів і безмежністю потреб?
6. Побудуйте графік виробничих можливостей і поясніть його з-тримання.
7. Розкрийте зміст організаційно-економічних і соціально-економічних відносин.
8. Охарактеризуйте предмет і функції економічної теорії.
9. Назвіть найважливіші методи економічної теорії.
10. Назвіть основні школи економічної думки і їх представни-ків.
11. Тест (знайдіть правильну відповідь).
Лінія виробничих можливостей показує:
а) кількісне співвідношення двох передбачуваних до виробництва товарів;
б) кращу комбінацію двох товарів;
в) альтернативну комбінацію товарів при даній кількості ресур-сов;
г) максимальний рівень виробництва порівнюваних товарів.
12. Якщо на графіку точка, що характеризує виробництво в даному році, розташовується лівіше лінії виробничих можливостей чи повністю в країні використовуються виробничі ресурси? Або правіше - досяжний її рівень при даних виробничих можливостях? Прокоментуйте ситуацію.
13. Визначте альтернативну вартість вашого навчання.
14. Які з наведених визначень предмета економічної теорії представляються вам найбільш правильними?
Економічна теорія вивчає:
а) закони економічного розвитку;
б) господарську політику держави;
в) поведінка споживачів.
15. На підставі "зрушення" кривої виробничих можливостей визначте ситуацію на ринку кросівок і футболок. Який варіант графіка виробничих можливостей відображає ситуацію підвищення продуктивності їх виробництва?


Вичертите гіпотетичну криву виробничих можливостей або криву трансформації, яка відображатиме цей вибір.

- Зобразіть, що сталося б з кривою виробничих можливостей суспільства, якби зросли всі фактори виробництва (населення, земля і т. д.) або якби наукові відкриття підвищили продуктивність наявних ресурсів. Що сталося б, якби удосконалення застосовувалися тільки при виготовленні масла, але не у виробництві гармат?
- Дайте коротку характеристику: що, як, для кого в Росії.
Пол Хейне:
- Я хочу, щоб початківці студенти оволоділи деяким набором економічних концепцій, які допоможуть їм мислити більш ясно і послідовно в широкому діапазоні суспільних проблем. Економічні принципи аналізу дозволяють вловлювати зміст у навколишньому нас різноголосся. Вони прояснюють, систематизують і коректують те, що ми щодня дізнаємося з газет, чуємо від політиків. Сфера застосовності інструментів економічного мислення практично необмежена. Розуміння і оцінку всьому цьому студенти і повинні винести з початкового курсу.
Пол Самуельсон пропонує початківцям студентам:
- Випишіть пару абзаців, що містять те, чому, на вашу думку, вас швидше за все навчить курс економічної теорії. Збережіть ці Виписки, щоб наприкінці семестру ви змогли знову прочитати їх і зіставити ваші припущення з тим, чого, як вам здається, ви дійсно досягли.
- Поясніть, що розуміють економісти під "рідкістю"?
- Замість того щоб вибирати між військовими і цивільними товарами, суспільство може робити вибір між споживчими товарами і товарами виробничого призначення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні терміни і поняття "
 1. Терміни і поняття
  Мала і велика приватизація Реституція
 2. Що означає слово« економіка »?
  Терміном. Під терміном розуміється слово або сполучення слів, яке точно визначає поняття, що застосовується в науці, техніці, мистецтві. Поняття - це думка, яка узагальнює ознаки будь-якого предмета, явища. Зазвичай термін строго відповідає одному поняттю. Скажімо, термін «валюта» позначає грошову одиницю даної держави, а також самі грошові знаки іноземних держав. Сторінки
 3. Основні терміни і поняття
  Міграція, імміграція, еміграція, рееміграція, міграційне сальдо, «витік мізків», імміграційна політика, імміграційна квота, еміграційна
 4. Терміни і поняття
  Досконала конкуренція Граничний дохід Точка оптимального випуску Валовий
 5. Терміни і поняття
  Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 6. Терміни і поняття
  Знання Наука Технологія НДДКР (НДР) Науково-технічний прогрес Високі галузі Інтелектуальний продукт Інтелектуальна
 7. Терміни і поняття
  Ринок Трансакційні витрати Конкуренція Досконала конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 8. Терміни і поняття
  Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична доходність ресурсу Граничні витрати
 9. Основні терміни і поняття
  Фіскальна політика, мульплікатор урядових закупівель, мультиплікатор податків, мультиплікатор збалансованого бюджету, недискреційна політика, дискреционная політика, вбудовані (автоматичні) стабілізатори, стимулююча і стримуюча фіскальна
 10. Терміни і поняття
  Державне регулювання економіки (держрегулювання) Цілі держрегулювання Засоби (інструменти) держрегулювання Напрями держрегулювання Форми держрегулювання
 11. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 12. Терміни і поняття
  Природні ресурси Рента Ресурсообеспеченность Земельна рента Гірська рента Навколишнє природне
 13. Основні терміни і поняття
  Економіка, пізнавальна та практична функції економіки, позитивна і нормативна економіка, економічна політика, мікроекономіка, макроекономіка, наукова абстракція, функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 14. 1. Засіб обміну і гроші
  терміну зазвичай використовується. Існують прикордонні випадки, в яких неможливо вирішити, зазвичай Чи використовується засіб обміну і чи слід його назвати грошима. Але невизначеність обсягу поняття грошей жодним чином не впливає на точність і чіткість, необхідні для праксиологической теорії. Усі твердження з приводу грошей є дійсними для будь-якого засобу обміну. Тому не грає
© 2014-2022  epi.cc.ua