Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОБМІН безвалютного

міжнародний обмін товарами і послугами без витрачання іноземної валюти.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОБМІН безвалютного "
 1. Динаміка, структура і форми організації міжнародної торгівлі
  Динаміка і структура світової торгівлі залежать від розміщення основних факторів виробництва між різними країнами, від структури світового виробництва. Так, якщо в XIX в. в обміні переважали сировина, продовольство і продукція легкої промисловості, то в сучасних умовах істотно зросла частка промислових товарів, особливо машин і устаткування. За післявоєнний період частка сировини у вартості
 2. Курс
  ціна грошової одиниці країни, виражена в іноземній валюті. Розрізняють гнучкий (плаваючий) обмінний курс, що встановлюється в результаті ринкових коливань, в умовах вільного ринку купівлі-продажу валюти; номінальний - курс, що розраховується як співвідношення вартості двох валют; фіксований обмінний курс у вигляді твердо встановленого державою обмінного співвідношення; реальний обмінний курс,
 3. безвалютного ОБМІН
  в міжнародній торговельній практиці обмін товарами, послугами, результатами економічної діяльності без використання валюти як засобу
 4. Поняття обміну
  Обмін - це процес руху споживчих благ і виробничих ресурсів від одного учасника економічної діяльності до іншого. Він з'єднує виробників і споживачів, пов'язує членів суспільства. Через обмін формується система економічних відносин. Способи обміну вельми різноманітні. Він може проводитися за допомогою бартеру або опосередковано - через гроші, бути вільним або
 5. ЧКВ
  національна валюта країн, обмін якої на іноземну валюту обмежений окремими видами обмінних операцій та платежів , а також обмениваемая лише на деякі іноземні
 6. Міжнародний технологічний обмін
  . Обмін технологією, яка втілюються в машинах, знаннях, кваліфікаційних навичках, здійснюється у вигляді ліцензій, технічних послуг разом з рухом прямих капіталовкладень і торгівлею устаткуванням. Характерною рисою цієї сфери є посилення технологічних обмінів між самими промисловими країнами та збільшення їх частки у цьому сегменті світових обмінів з 85% на початку 70-х років до
 7. ЧАСТКОВО конвертованій валюті
  національна валюта країн, обмін якої на іноземну валюту обмежений окремими видами обмінних операцій та платежів, а також обмениваемая лише на деякі іноземні
 8. Частина 11.
  Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економіки курс становить 1/2 упаковки німецького пива за одну упаковку американського пива. Зверніть увагу на те, що як номінальний обмінний курс виражає відношення обміну одиниць іноземної та вітчизняної валют, так і реальний обмінний курс виражає відношення обміну одиниці іноземного товару до оди-ниці вітчизняного товару. Реальний і
 9. ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ
  показник відносної конкурентоспроможності поставляються на експорт виробів промисловості даної країни. Визначається за допомогою зіставлення обмінного курсу її валюти з обмінним курсом валюти країни-конкурента з поправкою на інфляцію, пов'язану з оптовим ціноутворенням непродовольчого
 10. Глава 4. Економічний кругообіг
  Поділ праці викликає спеціалізацію, а та призводить до постійного обміну між економічними агентами. Обмін є базою для постійних господарських зв'язків, відносин між ними. Перш ніж описувати ці зв'язки, слід пояснити ряд вихідних понять, в тому числі і раніше
 11. Коли економісти вивчають зміни обмінних курсів, вони вико-ристовують індекси, які усереднюють численні
  Коли економісти вивчають зміни обмінних курсів, вони вико-ристовують індекси, які усереднюють численні обмінні курси. Подоб-але тому як індекс споживчих цін перетворює вартості безлічі това-рів до єдиного показника рівня цін, так і індекс обмінного курсу наводить численні обмінні курси до єдиного показника міжнародної стоїмо-сті валюти. Тому, коли
 12. (Насправді банк встановлює сазлічние курси купівлі та продажу валюти.
  (Насправді банк встановлює сазлічние курси купівлі та продажу валюти. Ця різниця дозволяє банку одержувати прибуток від проведення обмінних операцій. Проте в наших подальших сассужденіях ми не будемо приймати її до уваги.) Значення обмінного курсу може представлятися двома способами. Якщо про-менний курс долара до ієни дорівнює 80, то обмінний курс ієни до долара дорівнює "80
 13. Зовнішньоторговельна бартерна угода
  Зовнішньоторговельна бартерна угода - угода, що укладається при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності та передбачає обмін товарами, послугами, роботами, інтелектуальною власністю, у тому числі угода , яка поряд із зазначеним обміном передбачає використання при її здійсненні грошових чи інших платіжних
© 2014-2022  epi.cc.ua