Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОБ'ЄДНАННЯ ГОСПОДАРСЬКІ

добровільне об'єднання підприємств, компаній, юридичних осіб з метою спільної діяльності, координації дій, забезпечення захисту своїх прав, представлення спільних інтересів у інших організаціях, установах.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОБ'ЄДНАННЯ ГОСПОДАРСЬКІ "
 1. ТОВАРИСТВО
  об'єднання громадян, підприємств для здійснення спільної господарської діяльності (господарське товариство), 3) об'єднання осіб, громадян за інтересами; громадська організація, створювана в метою сприяння якого-небудь
 2. Кооперативи
  об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій чи іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Статутом кооперативу може передбачатися створення неподільних фондів, що використовуються на досягнення тих чи інших
 3. КОМПАНІЯ
  об'єднання юридичних і фізичних осіб, підприємців для проведення економічної (виробничої, торговельної, посередницької, фінансової, страхової) діяльності. Під компаніями розуміють об'єднання, товариства, господарські товариства, фірми, корпорації, тобто підприємства, що мають різні організаційно-правові форми (форми ділової організації роботи, діяльності). Компанія має
 4. КЛАН
  об'єднаних господарськими чи іншими
 5. Трест
  об'єднання підприємств, при якому вони втрачають свою юридичну й економічну самостійність в області як збуту, так і виробництва. Значимість кожного підприємства в такому об'єднанні визначається пакетом акцій, яким володіє кожне з них і відповідно до якого здійснюється розподіл доходів між ними. Особливістю тресту є те, що він несе всю повноту
 6. КОАЛІЦІЯ
  об'єднання) союз, об'єднання, створювані на добровільних засадах для досягнення спільних цілей, вирішення спільних
 7. 11.1.6. Міжнародна економічна інтеграція
  об'єднання, тобто господарські угруповання, створені для регулювання інтеграційних процесів між країнами-учасницями. Сьогодні в світі налічуються десятки інтеграційних об'єднань. Це вже згадувані вище ЄС і НАФТА в розвинених країнах, АСЕАН - в Південно-Східній Азії, МЕРКОСУР - у Латинській Америці, СНД - в країнах колишнього СРСР, АТЕС - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та ін
 8. 25.3. Основні риси господарського механізму
  об'єднань, злиття банківського і промислового капіталу, створення державного сектора. Воно прагнуло не допускати розорення дрібних підприємців, щоб уникнути переповнення ринку праці
 9. 1.2. Суб'єкти світового господарства
  об'єднання, міжнародні економічні
 10. Висновки
  об'єднаннях. Значення малих підприємств в сучасній економіці пов'язано з їх роллю в задоволенні нових потреб, створенні нових робочих місць, високою адаптивністю до змін ринкової кон'юнктури, формуванні конкурентного середовища. Підтримка малого бізнесу стала однією з важливих функцій сучасної держави. 3. Найбільш поширені організаційно-правові форми підприємств:
 11. 4. Об'єднання підприємств
  об'єднання: картель, синдикат, трест, концерн,
 12. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  об'єднання майна, грошових коштів або без згаданого
 13. Концерн
  об'єднання незалежних підприємств, при якому встановлюється в тій чи іншій мірі фінансовий контроль головної фірми. Вона несе відповідальність за господарську діяльність об'єднаних підприємств в межах належних їй пакетів акцій кожного з них. У зв'язку з процесом диверсифікації виробничої і комерційної діяльності починаючи з 60-х рр.. намітилися два напрямки консолідації
 14. Передумови недосконалої конкуренції
  об'єднань), які поступово стали підпорядковувати собі все більшу частину галузевих ринків. Все це супроводжувалося процесом концентрації виробництва (зосередженням великої кількості робочої сили та обсягів виробництва на великих підприємствах). У цих умовах скорочується кількість товаровиробників і з'являється можливість впливати на ринкову ціну. Неабиякою мірою цьому сприяло
 15. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та
 16. КОМБІНАТ
  об'єднання технологічно пов'язаних між собою підприємств, продукція одного з яких служить матеріалами, напівфабрикатами для іншого. Під навчальним комбінатом розуміється об'єднання навчальних закладів різного рівня, що існують на
 17. Транснаціональні корпорації (ТНК)
  об'єднання національні або інтернаціональні по капіталу, побудовані за принципом централізованого планування та управління в світовому масштабі, що беруть участь у міжнародному поділі праці і використовують переваги від інтерналізації господарського життя для максимізації
 18. 3.3. Регіональна економічна інтеграція - форма розвитку світового виробничого процесу
  об'єднання випускають однаковий асортимент продукції. У цих умовах скорочуються щодо неефективні виробництва і розширюються більш конкурентні. Створення інтеграційного об'єднання на певних етапах його розвитку (митний союз) може викликати і протилежний ефект в силу того, що виробники третіх країн могли б поставляти ті ж товари за нижчою ціною. Якщо
© 2014-2022  epi.cc.ua