Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Нова стратегія науково-технічного та соціально-економічного розвитку

На перший план об'єктивно висувається нова модель розвитку, головним пріоритетом якої стає підвищення якості життя, включаючи загальне оздоровлення умов існування і роботи індивіда, підвищення якості навколишнього середовища, забезпечення необхідного рівня медичних послуг, споживання в потрібних кількостях екологічно чистих продуктів харчування, соціальна і особиста безпека, забезпечення умов для розвитку і самореалізації особистості.
Найбільш складним питанням для нової моделі є знаходження шляхів сполучення економічного зростання з підвищенням якості життя. Це робить життєво необхідної нову стратегію науково-технічного та соціально-економічного розвитку, яка включає ряд аспектів:
| технологічний: розвиток безвідходних та енерго-і ресурсозберігаючих технологій, створення і широке застосування нових технологій в галузі утилізації відходів (включаючи ядерні), рекультивації землі та очищення водних басейнів, створення і використання альтернативних джерел енергії;
| соціально-економічний: створення умов для якісного зростання, продуктивного і повного використання людських ресурсів, гуманізації праці та підвищення якості трудового життя, скорочення робочого часу;
| соціально-психологічний: зміна ієрархії особистих і суспільних потреб, відмова від матеріального надспоживання у бік підвищення і задоволення культурних і інтелектуальних потреб;
| суспільно-політичний: зміна пріоритетів економічної і науково-технічної політики в бік поліпшення якості життя.
В останні десятиліття XX в. виробництво в розвинених країнах знаходиться під впливом ряду нових довготривалих факторів, у тому числі: загострення конкуренції та її глобалізація, зросла невизначеність у динаміці господарства країни, зростаюча диверсифікація виробленої продукції, підвищення ролі її якості, зміна характеру використовуваної робочої сили та підвищення її потреб. Інтереси виживання в цих умовах вимагають від підприємців кардинальних змін не тільки в технології, а й в організації виробництва і в управлінні працею.

Організаційно-управлінська модернізація трансформується, переходячи від «пірамідальної» до «мережевий» організації фірм шляхом відмови від вертикального і послідовного управління на користь горизонтальних зв'язків, розвитку внутрішньовиробничої інтеграції та зовнішньої системи інтеграційних зв'язків. Спостерігається збільшення числа і видів інформаційно-технічних зв'язків, які дозволяють майже миттєво об'єднувати різні виробничі операції і функції, що різко підвищує можливості організації та контролю, робить реальною широку децентралізацію основної маси операційних та управлінських рішень в рамках єдиної концепції.
Сучасна логіка виробництва орієнтована на вироблений продукт як кінцеву і самодостатню мету, якій підпорядкована організація всіх стадій, ланок і окремих функцій з його створення і збуту. Виробництво в цьому випадку розглядається як єдине ціле, а не як з'єднання розрізнених технологічних і трудових операцій.
У різноманітних формах відбувається рух у напрямку створення нової, альтернативної тейлоризму моделі розвитку і використання людських ресурсів, яку можна визначити як антропоцентричну систему виробництва. У цьому русі зливаються в єдиному інноваційному процесі перетворення в технології організації виробництва з перебудовою системи підготовки та перепідготовки робочої сили.
Нова модель використання людських ресурсів спирається на новий механізм трудової мотивації, що зчитує зрушення в ціннісної орієнтації робітників і службовців, що поєднує матеріальні і моральні стимули, індивідуальні та колективні форми оплати. Поширюються форми оплати, увезення не стільки з поточної виробленням, скільки з загальною компетенцією працівника, його потенційними можливостями. Підвищується роль разових виплат, ув'язаних з результатами діяльності підприємства або компанії. Великий ефект досягається при з'єднанні участі в результатах з бригадної формою організації праці.
У 70-і і 80-і роки в розвинених країнах Заходу проводилися різноманітні реформи, спрямовані на розширення прав трудящих на робочому місці.
Ці реформи призвели до зменшення істотного розриву між рівнями політичної та економічної демократії, збільшили залученість робітників у справи їхніх підприємств. Розширення прав трудящих охоплює участь як у результатах діяльності підприємств або компаній, так і у власності та управлінні.
Стійку зацікавленість в діяльності компаній, особливо в оновленні виробництва, зміцненні його фінансової бази, дає участь у власності. Здебільшого воно реалізується шляхом надання робітникам і службовцям акцій тих компаній, в яких вони працюють. В останні десятиліття цей процес у ряді країн (США, Великобританія, Німеччина, Франція) отримав потужну державну підтримку у вигляді податкових знижок, пільгових кредитів і т.п. Поширенню робочих акцій сприяла реприватизація деяких галузей економіки, що здійснювалася консервативними урядами. Надаючи акції робочим, компанії прагнуть не лише зблизити їх з інтересами підприємств, а й мобілізувати їх особисті заощадження для інвестування у виробництво.
Отримує все більшого поширення відповідає об'єктивним потребам інноваційної економіки залучення трудящих до управління. Воно здійснюється на різних рівнях, починаючи від робочого місця і закінчуючи (у деяких країнах) галузевими або загальнонаціональними.
За наявності спільних рис постіндустріального розвитку та глобалізації світової економіки зберігають своє значення національні та регіональні відмінності в соціально-економічних процесах, в тому числі і в групі розвинених країн. З великою часткою умовності тут можна виділити три основних типи розвитку: американський, японський і західноєвропейський.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нова стратегія науково-технічного та соціально-економічного розвитку "
 1. Спільна науково-технічна політик
  стратегії стало прийняття в 1989 р. другий, а потім і діяла з 1995 по 2000 третьому комплексних програм. Вони були націлені на підтримку та посилення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі новітньої технології перед обличчям конкуренції на світовому ринку, насамперед з боку США і Японії. Головними цілями науково-технічної політики Європейського союзу на сучасному
 2. Г. Науково-технічні фактори
  науково-технічні зміни відбуваються в навколишньому регіональну економічну систему середовищі, як вони пов'язані з випускається в рамках регіону продукцією (надаються послугами)? 2. Які нові товари, послуги можуть і повинні пропонувати економічні суб'єкти, розташовані в регіоні, своїм споживачам з урахуванням науково-технічного
 3. Науково-технічна політик
  науково-технічного співробітництва вже зараз виходять за рамки національних інтересів, стають предметом вироблення взаємоприйнятної політики як на двосторонній, так і на багатосторонній основах. У майбутньому цей процес посилиться, а його результатом стане якісна зміна поняття «національна безпека». Головною умовою безпеки будь-якої соціально-економічної системи стає її
 4. Сутність науково-технічного потенціал
  науково-технічний потенціал у широкому сенсі цього поняття. Саме в цьому сенсі науково-технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) можна представити як сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від
 5. Процеси інтеграції в сфері НТ
  науково-технічного прогресу (НТП) все більш тісно пов'язується з оцінкою тенденцій у соціально-економічній сфері. І якщо донедавна технологічна складова розглядалася як домінанта, в значній мірі визначає довгострокові тренди, то зараз її аналіз все більш тісно пов'язується з факторами соціального, політичного, культурного характеру. За наявними оцінками,
 6. Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
  науково-технічного потенціалу світу. Господарський розвиток країн Заходу, їх внутрішньоекономічна і зовнішньоекономічна політика зумовлюють основні напрямки науково-технічних зрушень і структурної перебудови в світовому господарстві, стан світового
 7. Науково-технічний прогрес (технічний прогрес)
  наукові досягнення за останні два століття відбулися в технології виробництва продукції і особливо машин і устаткування. Англійський економіст, лауреат Нобелівської премії Джон Хікс запропонував ділити технічний прогрес на нейтральний, трудосберегающий і капіталосберегающій. Нейтральний технічний прогрес забезпечує одночасне підвищення продуктивності праці і капіталу. Трудосберегающий
 8. 1. Науково-технічні фактори
  науково-технічні досягнення, що можуть надати і надають вплив на діяльність економічних суб'єктів, розташованих в регіоні. 2. Нові товари або послуги, засновані на досягненнях НТР і пропоновані регіональними органами влади та економічними
 9. Критерії оценк
  науково-технічної діяльності пов'язане з рядом труднощів, викликаних специфічним характером її « продукції », яку вельми складно піддати небудь кількісній оцінці. Однак, представляючи сучасний науково-технічний потенціал як суспільно-економічну категорію у вигляді великої і складної системи, що характеризується динамічним розвитком відповідно до низки властивих їй
 10. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  науково-технічних розробок і технологій ... підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва, включаючи сприяння розвитку їх торговельних, науково-технічних, виробничих, інформаційних зв'язків із зарубіжними державами; організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малих
 11. Соціальні гарантії у сфері навчання
  науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності передбачається підготувати програму науково-інноваційної діяльності у сфері освіти до 2005 р.; розширити використання програмно-цільового планування наукових досліджень; провести комплекс заходів щодо державної акредитації наукових організацій; інтенсифікувати створення федеральних дослідницьких
 12. 30.7. Інші федеральні позабюджетні фонди
  науково-технічних. До них, зокрема, відносяться: - Федеральний фонд соціальної підтримки населення; - Федеральний фонд підтримки малого підприємництва; - Державний фонд конверсії; - Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері. Ці фонди були утворені різними правовими актами. Наприклад, Державний фонд конверсії і Федеральний фонд
 13. № 222. Німецьке диво чи економічне зростання Німеччини і його причини
  технічній основі. - Різко скорочені військові витрати. - Була проведена грошова реформа. - Висока концентрація виробництва і капіталу. - Нова соціальна політика, яка захищала зубожіле населення. - Почали розвиватися ті галузі виробництва, які придушувалися фашистським
 14. Спільна науково-технічна політика
  науково-технічної діяльності на основі розробки і прийняття «рамкових комплексних програм». Всього їх три. Нині (з 1995 р. по 2000 р.) реалізується третій комплексна програма. Усі вони спрямовані на посилення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі новітніх технологій на світовому ринку на противагу США і Японії. В даний час науково-технічна політика зведена в ранг
© 2014-2022  epi.cc.ua