Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ

управління, що спирається на наукову організацію праці, системний аналіз, науково обгрунтовані методи прийняття рішень.
Науковий підхід до управління сформувався на початку XX в., Його прабатьком вважають американського організатора виробництва Ф.
Тейлора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ "
 1. Науковість
  науково-технічні досягнення і науково обгрунтовані методики. Науковий підхід до управління, який випливає з даного принципу, аж ніяк не заперечує використання практичного досвіду. Об'єктивність управління, навпаки, вимагає, щоб управлінська діяльність грунтувалася на єдності теорії і практики. Застосування принципу науковості полягає в побудові всієї системи управління на основі
 2. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  наукова система управління, зокрема, маркетингова діяльність, причому більш значну, ніж впровадження нової техніки і технології. Величезний досвід науково обгрунтованого управління підприємствами накопичили США і Японія. Мета теми - розкрити сутність, основні форми та методи сучасного управління підприємствами, розглянути найбільш важливі види
 3. ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ
  науково-технічні, фінансові, інвестиційні, соціальні чинники та заходи щодо поліпшення управління, перетворенню інститутів (правил, норм, встановлень) управління цими сферами, установ
 4. 3.7. Деякі важливі висновки
  наукову діяльність у сфері якості продукції, ними є: - поза ідей і принципів загальної теорії управління не може бути забезпечена ефективна організація сталого поліпшення якості продукції; - сучасну організацію робіт з якості теоретично неприпустимо, а практично недоцільно і неефективно будувати на глобальному посиленні контролю; - управління якістю має
 5. Науково-дослідні розробки
  наукового характеру, пов'язані з науковим пошуком, проведенням досліджень, експериментів в метою розширення наявних та отримання нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, що виявляються в природі і в суспільстві, наукових узагальнень, наукового обгрунтування
 6. Науково-технічний прогрес в митній справі
  управління, професійного рівня працівників, здійснювані з метою підвищення ефективності діяльності митної
 7. Особистість підприємця
  науково-технічного прогресу успіх трансформується на знання. Відповідно, відбувається і процес трансформації управлінської функції, повсюдно актуалізували в XX столітті. У 30-і рр.. на Заході отримала розвиток теорія "управлінської револю-ції". Її суть - формування особливої функції управління, "відокремлюваною" від володіння капіталом, орієнтація на професійних керівників. Основи
 8. ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА УПРАВЛІННЯ
  управління, при яких вищестояще ланка концентрує всі функції управління, а об'єкт управління виконує керуючі команди тільки свого суб'єкта
 9. МЕТОДОЛОГІЯ
  наукове узагальнення, наприклад "методологія управління", "методологія планування", "методологія
 10. КІБЕРНЕТИКА (ЕКОНОМІЧНА)
  управління) наука про загальні закономірності управління економічними системами і про використання інформації в процесах
 11. Література
  науковій установі. М., 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Чупрунов Д.І., Жильцов Є.М. Економіка, організація і планування вищої освіти: Учеб. посібник. М., 1988. 7. Економіка невиробничої сфери / Под ред. М.В. Солодкова. М.,
 12. ЛІТЕРАТУРА
  управління: керівництво для вищого управлінського персоналу: У 2-х т . М: МНІІПУ, 1996. Мільпер Б.З. Реформи управління і керування реформами. М.: ІЕ РАН,
 13. лінійно-функціональна СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
  управління фірмою, в якій комбінується лінійне та функціональне управління, що дозволяє поєднувати централізацію та децентралізацію в управлінні. За такої схеми управління компанією виділяють, як правило, штаб, який об'єднує фахівців-керуючих за напрямками діяльності фірми, званий радою директорів або радою керівників. Цей орган задає стратегію розвитку компанії,
 14. ЕВРИКА
  наукових досліджень, здійснює спільно програму наукових досліджень і розробок, в якій бере участь більшість західноєвропейських країн. Мета цієї програми - налагодження кооперації, наукових зв'язків та обмінів в області нових технологій для того, щоб подолати технічне відставання від США і
 15. Наукове передбачення
  Наукове передбачення - випереджальне відображення дійсності, заснований на пізнанні законів природи, суспільства і мислення . Наукове передбачення може мати форму: передбачення, якому властивий описовий характер, або форму передбачення, коли вказуються необхідні дії для досягнення
 16. 9. Науковий, науково-технічний і інноваційний потенціали.
  наукових досліджень (фундаментальних). Науково-технічний потенціал - сукупність ресурсів і умов здійснення прикладних наукових досліджень і розробок. Значення якість і продуктивність цих потенціалів характеризують: кількість наукових організацій та їх структура, обсяги та структура досліджень і розробок, наукові кадри, фінансове забезпечення, матеріальна база та ін Одна з
© 2014-2022  epi.cc.ua