Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НАЦІОНАЛЬНА ГРОШОВА СИСТЕМА

історично сформовані та закріплені правовими нормами способи і форми випуску грошей та організації грошового обігу в країні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАЦІОНАЛЬНА ГРОШОВА СИСТЕМА "
 1. 4. Грошова система
  національним
 2. 41. Грошова система та грошово-кредитна політика держави.
  Національну) грошову одиницю, види державних грошових знаків, що мають законну платіжну силу, порядок готівковій та безготівковій (депозитної) емісії, державний орган грошово-кредитного та валютного регулювання. НБ РБ законом надано монопольне право емісії банкнот і монети на території РБ в якості офіційного платіжного засобу. Національна грошова одиниця є
 3. 1. Національні та світова валютні системи
  національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами, які перебувають на території різних країн. У сфері міжнародних розрахунків виникають дві базові проблеми: а) як встановлювати і регулювати співвідношення обміну національної грошової одиниці з іноземними; б) як вирішувати проблеми
 4. Валюта
  національна грошова одиниця , 2) тип грошової системи; 3) грошові знаки іноземних
 5. ФІНАНСОВИЙ КРІ3ІС
  національної грошової одиниці, взаємних неплатежах економічних суб'єктів, невідповідності грошової маси в обігу вимогам закону грошового
 6. Національна та світова валютні системи
  національну та світову валютні системи. Перша виражає собою форму організації валютних відносин даної країни, яка визначається національним законодавством, друга - форму міжнародних валютних відносин, юридично закріплену міждержавними угодами. Національна валютна система включає такі основні елементи: національну валюту, офіційні золоті та валютні резерви і
 7. 57. Світова та національна валютна система
  національним законодавством або міждержавними угодами. Розрізняються національна, світова, міжнародна (регіональна) валютні системи. Історично спочатку виникли національні валютні системи, закріплені національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права. Національна валютна система є складовою частиною грошової системи країни, хоча вона відносно
 8. 2. Валютні курси і конвертованість
  національна грошова одиниця є валютою, вона набуває цілий ряд додаткових функцій і характеристик, як тільки починає розглядатися не у вузьких рамках національної системи макроекономічних координат, а з позиції учасника міжнародних економічних відносин і
 9. Питання для самоперевірки
  грошовій системі. 4. Що являє собою грошова система? У чому полягає особливість з-тимчасової грошової системи? 5. Назвіть основні елементи сучасної грошової системи. 6. Для яких цілей і як вимірюється грошова маса? За яким принципом будуються грошові агрегати? 7. У чому полягає основна ідея рівняння обміну і ким воно було сформульовано? 8. У чому полягає
 10. Типи грошових систем
  національної економіки і держави; витіснення готівково-грошового обігу безготівковим обігом; монополія держави на випуск грошей і на регулювання грошового
 11. Елементи грошової системи
  грошову одиницю, яка виступає в ролі міри вартості; види грошей, що мають законну платіжну силу, - кредитні і паперові гроші, розмінні монети; порядок емісії та обігу грошей; державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу. Залежно від того, в якій формі звертаються гроші: як товар (товарні гроші) або як знаки вартості, розрізняють два типи грошових
 12. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  національної економіки допомагає вивчення наступних питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 13. 43. ГРОШОВІ РЕФОРМИ
  національної валюти, стабілізації грошової одиниці. Основні види грошових реформ: повна або часткова заміна грошових знаків з випуском грошей нового зразка при збереженні їх номінальної вартості; деномінація у вигляді укрупнення грошових одиниць; деномінація у формі укрупнення грошових знаків з одночасною їх заміною або навіть з зміною грошової одиниці; одноразова девальвація (або
 14. Висновки
  національної валюти на іншу. Пропорції, в яких обмінюється валюта однієї країни на валюту іншої називається валютним курсом. Розрізняють номінальний і реальний обмінний курс. Номінальний валютний курс - це ціна однієї валюти, виражена в одиниці іншої. Існує пряма і зворотна котирування. При прямій котирування курс валют визначається кількістю національних грошових одиниць за одиницю
 15. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  національного рахівництва. Створення СНС в Росії. 9. Валовий внутрішній продукт, пов'язані показники, методи розрахунку. 10. Національний дохід і його місце в системі макроекономічних показників. 11. Індекси цін та інфляція. 12. Соціальні макроекономічні показники. 13 . Національне багатство: склад, структура та методи вимірювання. 14. Фіскальна політика. 15. Основні
 16. Висновки
  національної грошової одиниці з іноземними; б) як вирішувати проблеми незбалансованості розрахунків національної економіки із зовнішнім світом. Звідси випливають всі проблеми валютних відносин. 2. Валютою є будь-який платіжний документ або грошове зобов'язання, виражене в тій чи іншій грошовій одиниці і використовується в міжнародних розрахунках. Ці платіжні документи, виражені в різних
 17. 58. Національна, світова та резервна валюта
  національної валютної системи є національна валюта - встановлена законом грошова одиниця даної держави. У міжнародних розрахунках звичайно використовується іноземна валюта - грошова одиниця інших країн. Іноземна валюта є об'єктом купівлі-продажу на валютному ринку, використовується в міжнародних розрахунках, зберігається на рахунках в банках, але не є законним платіжним засобом
 18. ВАЛЮТНА СИСТЕМА
  національні валютні
 19. Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури
  національної економіки та купівельної спроможності грошової одиниці (національної валюти); 3) показники, що характеризують операції на рахунках, з депозитами, золотим запасом держави; 4) показники, що характеризують операції з валютою в міжнародних економічних відносинах. Рух грошей у процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів здійснюється в
 20. № 78. Особливості розвитку в європейських країнах банківського сектора в кінці 19 - початку 20 століть.
  Національних фінансово-кредитних систем, які задовольняли потребам індустріального розвитку, а також поява фінансового капіталу і фінансової олігархії. У Великобританії провідна роль залишалася за англійським банком, який був і урядовим, і приватним одночасно. Різко зросла кількість приватних банків. Швидше промислового і торгового капіталу у Франції розвивався
© 2014-2022  epi.cc.ua