Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.І. Видяпин. Економічна географія Росії, 2000 - перейти до змісту підручника

НАСЕЛЕННЯ

Північний Кавказ - густонаселений район Російської Федерації. На його території, що становить всього 2% площі країни, проживає 11,9% населення Росії. За кількістю жителів (17,7 млн. чол.) Північний Кавказ поступається тільки Центральному і Уральському економічних районах. За темпами зростання чисельності населення в перехідний період він випереджає середньореспубліканського показники. За 1991 - 1995 рр.. чисельність населення Північного Кавказу збільшилася на 640 тис. чол. Це пов'язано з великою міграційним припливом населення, головним чином з держав Закавказзя. Про розміри міграційного приросту населення свідчать такі дані:
Всього прибуло (тис. чол.)
1993р. - 143,1994 р. - 167,1995 р. - 86, на 1000 чол. населення
1993р. - 1994р. - 1995р. - Нині механічний приріст населення на Північному Кавказі має тенденцію до зниження. Нестабільність міжнаціональної обстановки і війна в Чечні відбилися на природному русі населення, яке в 1995 р. характеризувався такими показниками: на 1000 чол. народжуваність становила 12,0, смертність - 13,6, природний приріст - 1,6. Несприятлива демографічна ситуація відзначалася в Краснодарському краї (природний приріст негативний -5,3 на 1000 чол. Населення), в Ставропольському краї (-2,8), в Ростовській області (-6,6), Республіці Адигея (-3,7) . Однак для більшості національних республік Північного Кавказу як і раніше властиві високі показники народжуваності та природного приросту населення. Так, природний приріст населення в 1995 р.
становив на 1000 чол. в Інгушетії - 17,4, Дагестані - 14,3, Північній Осетії - 6,3.
Важливою особливістю Північно-Кавказького району є висока питома вага сільського населення (44,4%) і його висока щільність, яка становить майже 50 чол. / Кв. км. У деяких районах інтенсивного землеробства вона перевищує 80 чол. / Кв. км. На відміну від Російської Федерації в цілому процес урбанізації на Північному Кавказі йде значно повільніше, що свідчить про високий рівень розвитку сільського господарства. За 1991 - 1995 рр.. сільське населення на Північному Кавказі збільшилася на 648 тис. чол., внаслідок чого питома вага міського населення знизився з 57,7 до 55,6%. Залежно від характеру освоєння території і співвідношення промислового і сільськогосподарського виробництва частка міського населення на Північному Кавказі коливається від 67,9% в Ростовській області до 41,7% в Дагестані.
Населення по території району розміщено нерівномірно. Густо заселені передгір'я Великого Кавказу. У Північній Осетії середня щільність населення 79,2 чол. / Кв. км, в Краснодарському краї - 61,2 чол. / кв. км. Значно менше щільність населення в Дагестані - 35,6 чол. / Кв. км і Ставропольському краї - 35,4 чол. / кв. км.
В останні роки поглибилися диспропорції в статевому складі населення, пов'язані з переважанням жіночого населення. Чоловіки становлять 46,9%, жінки - 53,1%. Вікова структура населення Північного Кавказу характеризується підвищеною в порівнянні з Росією в цілому часткою дітей і підлітків (24,9%) і більш низькою часткою осіб працездатного віку (55,0%).
У 1995р. чисельність економічно активного населення в Північно-Кавказькому районі становила 207,9 тис. чол., у тому числі зайнятих у народному господарстві - 187,3 тис. чол. З переходом на нові умови господарювання на Північному Кавказі загострилися проблеми зайнятості. Загальна чисельність безробітних по відношенню до економічно активного населення в 1995 р. досягла 9,9%, у тому числі в Дагестані - 22,3%, Кабардино-Балкарії і Карачаєво-Черкесії - 24,0%. Питома вага жінок у загальній чисельності безробітних нижче, ніж у середньому по Росії (37,5%)., Середній вік безробітних на Північному Кавказі - 32,0 року. Посилення напруженості у сфері зайнятості населення, його криміналізація в значній мірі є наслідком недостатнього розвитку соціальної інфраструктури, підготовки кадрів, низьких темпів індустріалізації національних республік.
Північний Кавказ відноситься до багатонаціональних районам Російської Федерації. Тільки в Дагестані налічується понад 30 різних народностей: аварці, лезгини, даргинці, кумики та ін На степових рівнинах Передкавказзя і Нижнього Дону живуть росіяни, на Кубані - переважно українці. Російське населення становить більшість у всіх промислових центрах району. Найважливіша умова економічного і культурного процвітання всіх народів, що населяють Північний Кавказ, - зміцнення дружби, господарських зв'язків і співпраці між ними. Саме цей фактор забезпечить економічну стабільність і якісне перетворення господарського комплексу регіону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАСЕЛЕННЯ "
 1. 13.2. Зростання населення та економічне зростання
  населення неоднаковий в різних підсистемах світового господарства. Подібне явище служить певною основою для підтримки давніх ідей про оптимальний населенні і оптимальному економічному зростанні. Ці ідеї зазвичай пов'язані з населенням окремих країн і регіонів, а в останні десятиліття - з світовим населенням. Це дає імпульс економістам аналізувати зв'язок між зростанням населення і
 2. Інтелектуальний тренінг і практикум
  населення у вирішальній мірі залежить від біологічних і природних факторів. 1.2. Для збільшення чисельності населення необхідні високі темні зростання життєвого рівня населення в розрахунку на людину. 1.3. Висока народжуваність в станах Азії, Африки та Латинської Америки пояснюється природно-кліматичними умовами. 1.4. Порівняно значний природний приріст населення в США викликається
 3. Стаття 75. Трансферти населенню
  населенню - бюджетні кошти для фінансування обов'язкових виплат населенню: пенсій, стипендій, допомог, компенсацій, інших соціальних
 4. Контрольні питання
  населення ви знаєте? 2. Що таке диференціація доходів? 3. Що відображає крива Лоренца? 4. Які показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе
 5. НАСЕЛЕННЯ
  населення Урал займає друге місце після Центрального району серед великих економічних районів (20,4 млн. чол.). По території району населення розміщене нерівномірно. При середній щільності 24,8 чол. / Кв. км найвищою щільністю населення відрізняється Челябінська область (41 чол. / кв. км), найнижчою - Курганська (15,7 чол. / кв. км). Чисельність населення, особливо міського, постійно
 6. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  населення називається загальна кількість населення, яке проживає на певній території. Чисельність населення на початок кожного року можна визначити за допомогою балансового рівняння: St +1=St + Nt - Mt + Пt - Bt, де St і St +1- чисельність населення на початок року t і року t +1 відповідно; Nt - число народжених в році t; Mt - число померлих у році t; Пt - число прибулих на дану
 7. Рівень економічного розвитку
  населення збільшувалася швидше, ніж виробництво. ВВП на душу населення скорочувався в найменш розвинених країнах на 0,5% у 80-і і 90-і роки. У країнах Тропічної Африки рівень доходу на душу населення наприкінці століття був нижче, ніж на початку 70-х років. Не кожен темп приросту ВВП на душу населення може забезпечити соціально-економічний розвиток суспільства. Мінімальний показник приросту,
 8. Процеси урбанізації в Россі
  населення Росії міське населення складало 109 млн. чоловік, або 74%. Найбільш населеними російськими регіонами були: Північно-Західний (щільність населення 42 чоловік на км2; по Росії в цілому - 8,7); Центральний (63 человека/км2); Північно-Кавказький (47 человек/км2); Центрально-Чорноземний (46 человек/км2). Найменш населені Західна і Східна Сибір і Далекий Схід (щільність населення
 9. Тренувальні завдання
  населення в країну Виїзд працездатного населення з країни Повернення в країну на постійне місце проживання її колишніх вибулих громадян Переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу терміном більш ніж на
 10. 13.1. Демографічний розвиток світу
  населення йде наростаючими темпами. За 1950-2000 рр.. воно збільшилося в 2,4 рази - з 2,5 до 6,1 млрд осіб. За тривалий історичний період тимчасові відрізки подвоєння чисельності населення скорочуються. Перше подвоєння відбулося за 1500 років (початок нашої ери - 1500 р.), другий - за 300 років (1500 -1800 рр..), третє - за 120 років (1800 - 1920 рр..), четверте - за 50 років (1920-1970 рр..),
 11. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  населення. З метою пом'якшення цієї нерівності держава проводить соціальну політику, головним змістом якої є перерозподіл доходів між окремими категоріями
 12. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
  населення і суспільний розвиток. Зайнятість і безробіття. Соціальний захист населення Головна мета теми - розкрити структуру народонаселення і закономірності його розвитку, найважливіші причини і структуру безробіття, а також з'ясувати проблему соціального захисту
 13. Темпи зростання
  населення. Так, в 1965 - 1980 рр.. середньорічні темпи зростання ВВП країни склали всього 1,4% при середньорічних темпах зростання населення 2,8%. У 1980-1990 рр.. страновой ВВП зростав у середньому на 1,6% на рік, тоді як населення в середньому щорічно збільшувалася на 3,3%. Середньорічні темпи зростання ВВП в 1990-1997 рр.. взагалі були негативними і склали мінус 5,1% при середньорічних темпах зростання населення в
 14. Загальна ситуація у світі з продовольчим забезпеченням населення
  населення. Так, за останні 30 років збір зернових зріс майже в 2 рази, а населення Землі - в 1 , 8 рази. Надалі ці тенденції, як припускають дослідники, можуть придбати ще більш негативний розвиток - родючість землі буде зменшуватися при стагнації зростання населення. А це додаткові навантаження на світове
 15. 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ Населення Землі
  населення отримують на основі регулярно проводяться (зазвичай один раз в 10 або 5 років) загальних переписів населення, а в проміжках між ними - шляхом розрахунків, що спираються на дані переписів як на базу. Чисельність населення постійно змінюється. Тому в порівняльному аналізі необхідно брати до уваги точний момент часу, до якого приурочена чисельність населення (зазвичай це або
 16. Зміна рівнів економічного розвитку
  населення - більш ніж в два рази в порівнянні з 50-60-ми роками. Таблиця 14.2 Темпи приросту ВВП на душу населення,% Підсистеми 1971-1980 1981-1990 1991-1999 Світ ... 1,2 1,0 Промислово розвинені країни 2,4 2 , 4 1,7 Країни, що розвиваються 3,2 0,2 2,7 Колишні соціалістичні країни Європи 4,4 1,1? 3,4 Джерело: World
 17. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ І ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  населення та їх джерела; - рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
© 2014-2022  epi.cc.ua