Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Податкові ставки і бюджетні надходження

Рівень податкових ставок значно впливає і на дохідну частину бюджету. Поступове підвищення податкових ставок сприяє податковим надходженням, але до тих пір, поки податковий тягар не стане надмірною - тоді податкові надходження в державну казну починають скорочуватися.
Найбільш солідним теоретичним обгрунтуванням функціональної залежності надходжень до бюджету від податкової ставки є положення А. Лаффера, згідно з яким надмірне підвищення податкових ставок на доходи підприємств істотно знижує у останніх стимули до капіталовкладень, гальмує науково-технічний прогрес, уповільнює економічне зростання. Це в кінцевому рахунку негативно позначається на надходженнях до державного бюджету. Графічне відображення залежності між доходами державного бюджету і динамікою податкових ставок отримало назву кривої Лаффера (рис. 31.1).

Рис. 31.1. Крива Лаффера: залежність доходів держбюджету від рівня податкової ставки.При збільшенні ставки податку доходи до держбюджету зростають. Оптимальний розмір податкової ставки забезпечує максимальні надходження до державного бюджету (Qк). Подальше підвищення податкової ставки зменшує стимули до праці, підприємництва та іншої господарської діяльності, і при 100%-ном оподаткування доходів надходження до бюджету можуть наблизитися до нуля. Зниження надмірно високих податків в тривалій перспективі забезпечує зростання заощаджень, інвестицій, зайнятості і, отже, збільшення податкових надходжень, державних доходів, що дозволяє скоротити дефіцит державного бюджету і послабити інфляцію.

Без сумніву, підвищення або зниження податкових ставок надає гальмує або, навпаки, стимулюючий вплив на динаміку капіталовкладень. Однак не можна забувати, що на інвестиції, окрім податкових ставок, впливає безліч інших факторів. Найважливіше місце серед них займають особливості промислового циклу, співвідношення попиту і пропозиції, рівень процентних ставок, стан фондового ринку.
Висновки
1. Фінансова система - це вся сукупність відносин з формування, розподілу та використання фінансових ресурсів. Центральною ланкою фінансової системи є державний бюджет, який являє собою обсяг і структуру доходів (дохідна частина) і витрат (видаткова частина).
2. Бюджети бувають збалансованими, дефіцитними і профіцитні. Для збалансованого бюджету характерно рівність між прибутковою і витратною його частинами. Якщо витрати перевищують доходи, то має місце бюджетний дефіцит. При зворотному співвідношенні між прибутковою і витратною частинами бюджету має місце бюджетний профіцит. Бюджетний дефіцит може бути активним (при форсуванні державних витрат і зниження податків з метою активізації господарської діяльності) та пасивним (при зниженні надходження державних доходів у результаті погіршення господарської діяльності).
3. За певних обставин держава змушена вдаватися до запозичень шляхом випуску боргових зобов'язань, позик. Сума заборгованості держави по випущених і непогашених позиках, борговими зобов'язаннями називається державним боргом.
Він підрозділяється на внутрішній (при розміщенні позик всередині країни) і зовнішній (при розміщенні позик і запозиченнях за кордоном).
4. Джерелами поповнення дохідної частини бюджету є насамперед податки - безоплатно привласнюється частина доходу або виручки. Основними функціями податків є фіскальна (формування
бюджету), розподільна, регулююча й контролююча. За критерієм об'єкта оподаткування всі податки поділяються на дві групи: прямі і непрямі. Прямі податки стягуються прямо і безпосередньо з суб'єкта оподаткування, непрямі податки закладаються в ціни, і реальним їх платником виступає покупець. Дохідна частина бюджету в значній мірі залежить від рівня податкових ставок, тобто процентної частки, що припадає на оподатковуваний суму. Теоретичним обгрунтуванням функціональної залежності надходжень до бюджету від податкової ставки є положення (крива) Лаффера, згідно з яким зростання надходжень до бюджету відбувається до досягнення певного рівня податкової ставки, перевищення якого веде вже не до зростання, а до скорочення надходжень до бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Податкові ставки і бюджетні надходження "
 1. 3. Крива Лаффера ТА ЇЇ ОБГРУНТУВАННЯ
  податків на обсяг податкових надходжень відображено в так званій кривій Лаффера. Рис.1 t - ставка податків X-обсяг податкових надходжень Загальні міркування, що лежать в основі цієї кривої, зводяться до того, що якщо обсяг податкових надходжень є «хорошою» функцією, значення якої рівні нулю на кінцях деякого відрізка - а саме при ставці податків , рівний нулю, і при ставці,
 2. Запитання для самоперевірки
  податків ви знаєте? 5. Що таке податкова ставка та податкові пільги? У яких випадках (кому і в яких цілях) надаються податкові пільги? 6. Що ви можете сказати про фінанси та фінансову сістехте? 7. У чому суть бюджетно-податкової політики, чим вона відрізняється від фінансової, фіскальної, податкової політики? 8. Охарактеризуйте податковий мультиплікатор, яку залежність він розкриває?
 3. Запитання для самоперевірки
  податків ви знаєте? 5. Що таке податкова ставка та податкові пільги? У яких випадках (кому і в яких цілях) надаються податкові пільги? 6. Що ви можете сказати про фінанси та фінансову сістехте? 7. У чому суть бюджетно-податкової політики, чим вона відрізняється від фінансової, фіскальної, податкової політики? 8. Охарактеризуйте податковий мультиплікатор, яку залежність він розкриває?
 4. 4.3. Корпоративний податок
  податкових доходах консолідованого бюджету Німеччини помітно нижче, ніж, наприклад, частка прибуткового податку. У загальній сумі податкових надходжень корпоративний податок становить лише близько 5%. За рівнями бюджетної системи корпоративний податок розподіляється між федеральним і земельним бюджетами в пропорції 50% на 50%. Корпоративний податок стягується з річного доходу юридичної особи. При цьому
 5. Терміни і поняття
  податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві , загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А. Лаффера Коефіцієнт податкового
 6. Терміни і поняття
  податків : прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні; федеральні і місцеві, загальні та спеціальні Функції податків: фіскальна, економічна і соціальна Податкова система Принципи побудови податкової системи Податкові ставки Податкові пільги Крива А . Лаффера Коефіцієнт податкового
 7. Основні терміни і поняття
  податкова система, ставка податку, крива Лаффера, податкові пільги, бюджетна система, фіскальний федералізм, бюджетний дефіцит, бюджет «повної зайнятості », структурний бюджетний дефіцит, циклічний бюджетний дефіцит,« ефект витіснення », державні цінні папери, внутрішній державний борг, зовнішній державний
 8. Тести
  податкових надходжень; б) позик; в) емісії грошей; г) відсотків, виплачуваних по державному боргу. 4. Дефіцит державного бюджету утворюється тоді, коли: а) сума боргів державі перевищує розміри його боргу; б) державні витрати більше податкових надходжень, в) за даних податкових надходженнях витрати держави зменшуються; г) при даних витратах сума
 9. Терміни і поняття
  ставка Податок на поставлений дохід Подвійне оподаткування Ефект
 10. Податкова ставка та її види
  податкової бази, яку платник податків зобов'язаний виплатити у вигляді того чи іншого податку, називається податковою ставкою (розміром податку). Розрізняють мінімальні, максимальні і середні податкові ставки. Наприклад, в США прибутковий податок з фізичних осіб прогресивний: річний дохід до 21 450 дол включно оподатковується за ставкою 15% (це мінімальна податкова ставкою прибуткового податку);
 11. Контрольні питання
  податкова система держави? 2. Охарактеризуйте особливості етапу становлення системи оподаткування в РФ. 3. Охарактеризуйте особливості російської системи оподаткування в умовах її реформування. 4. Перерахуйте склад податків і зборів по статусному критерієм. 5. Перерахуйте основні елементи податку. 6. Що таке податковий потенціал економіки і в чому його відмінність від податкового
 12. 69.Поясніте сенс кривої і ефекту А. Лаффера.
  Податкових ставок, автори теорії пропозиції на так званий ефект Лаффера і його графічне вираження у вигляді кривої. Крива і ефект Лаффера отримали своє найменування по імені американського економіста, котрий обгрунтовував ідею про специфічну залежності між величиною податкових ставок і розмірами податкових надходжень (рис. 15). {Foto16} Рис. 15. Крива Лаффера При різних
 13. 4.5. Акцизи
  податкових надходжень, що являє собою значну величину. З податків даної групи найбільш значними є: акциз на нафтопродукти (7,6% всіх податкових надходжень) і акциз на тютюнові вироби (близько 3% всіх податкових надходжень). Акцизи по інших підакцизних товарах дають менше 1% всіх податкових надходжень кожен, наприклад, акциз на каву - 0,3%, акциз на пиво - 0,2%.
 14. Питання 2. Функції податків
  податків перетворює сама держава в найбільшого економічного суб'єкта. Завдяки цій функції формуються фінансові ресурси держави, що акумулюються в бюджетній системі та позабюджетних фондах і необхідні для здійснення власних функцій (військово-оборонних, соціальних, природоохоронних та ін.) 2 Контрольна функція - проявляється в можливості кількісного відображення податкових
 15. Дміністраціі стала податкова реформа - ставки податків скорочувалися в 1981 і: 986 рр..
  Податкова реформа - ставки податків скорочувалися в 1981 і: 986 рр.. У 1989 р. гранична ставка податків для багатих американців складала лише 28%. Протягом наступних чотирьох років, коли президентом був Дж. Буш, зерхняя ставка податку зросла до 31%. У 1992 р. президентом США було обрано Білл Клінтон, який стверджував, що багаті американці увиливают від податків. Іншими словами, низькі ставки
© 2014-2022  epi.cc.ua