Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

На графіку (а) показано зниження споживан-ня в молодості і збільшення

На графіку (а) показано зниження споживан- ня в молодості і збільшення потреб-лення в старості, в результаті чого заощадження возра-стають. На графіку (б) показано збільшення споживання в обидва періоди життя. У підсумку заощадження зменшуються. розташованої, по можливості, вище за інших. Ця точка оптимуму дозволить йому направити на споживання $ 50 тис. в молодості і $ 55 тис. в старості. Що станеться при зростанні процентної ставки з 10% до 20%? На рис. 21.16 представ-лені два варіанти розвитку ситуації. В обох випадках бюджетна лінія сдві-гается вправо, а її нахил зростає.
Але при зрослої ставкою відсотка потребле-ня Сема в старості на кожен долар, збережений в молодості, збільшується. На графіках відображена реакція Сема на збільшення процентної ставки в залеж-ності від його можливих переваг. В обох випадках споживання в старості зростає. Однак на споживанні в молодості зростання процентної ставки донесе-ся по-різному: графік (а) відображає його збільшення, а графік (б) - зменшення. Заощадження Сема рівні різниці його доходів і витрат у молодості. На графіку (а) показано, що при зростанні процентної ставки споживання в молодості скоротилося, а значить, заощадження зросли.
На графіку (б) відбита інша ситу-ація, коли споживання Сема в молодості виросло, а заощадження зменшилися. Цей випадок на перший погляд може здатися дивним, тому що Сем у відповідь на зростання прибутковості заощаджень починає відкладати на старість менше, ніж він робив це раніше. Однак така поведінка насправді не позбавлене логіки. Ми зможемо зрозуміти його, якщо розглянемо, як позначається зростання процентної ставки на проявленііеффектов доходу і заміщення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " На графіку (а) показано зниження споживан-ня в молодості і збільшення "
 1. Коментарі
  показав, що це було помилкою. Найбільш вірогідним походженням цієї фрази може бути відповідь фабриканта ЛЕГОН Кольберу, який запитав, що він може зробити для промисловості: Laissez nous faire (Дозвольте нам діяти). Інші приписують її екс-міністру Людовика XV д'Аржансону, який був відомий своєю прихильністю теорії вільної торгівлі. Однак яке б не було походження цієї
 2. 11.3. Аналіз складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
  графіку (рис. 11.1). {Foto207} На графіку точками показані суми, сплачені інститутом, дати їх перерахування та відповідність сум і дат договірними умовами. Графік відображає, що погашення заборгованості вироблялося в основному своєчасно, хоча і не завжди в повному обсязі. Але зустрічаються й випадки прострочення платежу, як в липні. Наприкінці року було допущено утворення значної суми
 3. 4.6. Додаткова інформація
  графіка платежу; джерела фінансування контракту; банківської гарантії на виконання інофірмою або російської будівельної організацією робіт відповідно до представленої офертою у разі виграшу нею торгів. На розсуд тендерного комітету в комерційну частину тендерної документації може бути включено вимогу, що стосується окремих видів страхування відповідальності підрядника
 4. Кейнсіанська макроекономічна модель
  графіку ринку праці (рис. 3.3, а) при скороченні попиту на працю (зсув кривої LD 1 до LD 2) ціна праці (номінальна ставка заробітної плати) не знизиться до W 2, а залишиться («залипне») на рівні W 1. На товарному ринку жорсткість цін пояснюється тим, що на ньому діють монополії, олігополії або фірми - монополістичні конкуренти, які мають можливість фіксувати ціни. Тому на
 5. Економічне зростання
  показником, що характеризує довгостроковий період, а отже, йдеться про збільшення потенційного ВВП (тобто ВВП при повній зайнятості ресурсів), про зростання виробничих можливостей економіки; 3) реального ВВП (а не номінального, зростання якого може відбуватися за рахунок зростання рівня цін, причому навіть при скороченні реального обсягу виробництва). Тому важливим показником економічного
 6. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  графіку пунктиром, але не змінить ситуацію на ринку, дефіцит збережеться. Якби не було встановленої межі, то ціна піднялася б до точки Е (еквілібріум, рівновага), яка багатьом була б недоступна, але послужила б імпульсом для розширення виробництва та наповнення ринку товаром, зниження цін до рівня, в якому попит і пропозиція врівноважуються. Отже, саме конкуренція є
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  показати, що аналіз фактичного матеріалу, що приводиться в роботах цієї школи, є хибним. Як вже говорилося, найбільше уваги ця школа уде-ляла питань середньовіччя, аналізу ремесла, характеристи-ке цехів. Але історична школа всіляко ідеалізувала ре «месла. Вона обходила і обходить факти класової боротьби, игно-рировать соціальну диференціацію серед дрібних вироб-
 8. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  показав в сорок п'ятому розділі III тому «Капіталу», що для існування абсолютної ренти необ-ходимо дві умови: по-перше, монополія приватної власності на землю, по-друге, наявність в землеробстві більш низько-го органічного будівлі капіталу порівняно з промисловості. Наявність в землеробстві нижчого органічної будови капіталу призводить до того, що при тих же витратах
 9. Що незвичайного в кривій пропозиції? Чим ви це пояснюєте? б.
  Графік. 12. «При даному збільшенні пропозиції нахил кривих попиту та пропозиції впливає на зраді-ня рівноважного обсягу». Чи вірно це ут-вер-ждение? Поясніть за допомогою графіка. 13. (Це питання вимагає використання шкільних знань алгебри.) Дослідження ринку шоколад-них батончиків показало, що попит може бути представлений рівністю QD=1600 - 300Р, де QD - обсяг попиту, a P
 10. А. Припустимо , що мінімальний розмір оплати-ти праці на ринку некваліфікованого тру-да знаходиться вище
  графік попиту і про-позиції на ринку некваліфікованої праці, по-Скажіть ринкову заробітну плату, зайнятість робітників і безробіття. Покажіть загальну сум-му заробітної плати, яка виплачується неква-ліфікованих робітникам. б. Припустимо, що міністр праці пропонує збільшити мінімальний розмір оплати праці. Який вплив на зайнятість надасть прийняття його пропозиції? Чи залежить
© 2014-2022  epi.cc.ua