Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МІГРАЦІЯ (НАСЕЛЕННЯ, ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ)

(від лат. Migratio)
переміщення людей, працівників, пов'язане, переважним чином, із зміною місця проживання та місця роботи. Розрізняють такі види міграції: безповоротна - з остаточною зміною постійного місця проживання; тимчасова - з переселенням на досить великий термін; сезонна - з переміщенням в певні періоди року; маятникова - у вигляді регулярних поїздок до місць роботи, навчання, що знаходиться в іншій місцевості; внутрішня - у вигляді переміщень усередині країни; зовнішня - у вигляді еміграції за межі країни та імміграції в країну.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МІГРАЦІЯ (НАСЕЛЕННЯ, ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ) "
 1. 2. Міжнародний рух трудових ресурсів
  міграція робочої сили. Однак беручи до уваги специфіку даного ресурсу, який пов'язаний безпосередньо з самою людиною як іманентна його складова, при розгляді причин і умов міграції трудових ресурсів повинні враховуватися не тільки економічні, а й політичні, соціальні, правові, релігійні, національні, культурні, демографічні передумови і
 2. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих є великомасштабні переміщення населення і трудових ресурсів у різноманітних формах. [Див Примітка.)
 3. Питання 18. Статистика трудових ресурсів
  міграції. Сальдо маятникової міграції розраховується як різниця числа щоденно приїжджають на роботу в даний регіон і повертаються до місця свого проживання в інші регіони і числа щодня виїжджають з даного регіону до місця роботи і повертаються назад до місця свого проживання в даний регіон. Зміна чисельності трудових ресурсів, не пов'язане з міграцією населення,
 4. РЕЗЮМЕ
  міграції вдосконалюють законодавство, механізм регулювання мить-раціонних процесів і потоків, керуючись принципами свободи і демократії з урахуванням національних інтересів. Міжнародна організація праці (МОП) є унікальною серед всесвітніх організацій у тому, що при розробці її політики представники трудящих і підприємців володіють рівною кількістю голосів з
 5. Тест
  міграції робочої сили є: а) США, Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід, в) США, Німеччина, Японія, р) США, Швейцарія, Австралія. 3. Основною складовою трудового міграційного потоку в Європі є: а) біженці, б) низькокваліфіковані працівники; в) висококваліфіковані працівники; г) студенти. 4. Найбільш суттєві соціально-економічні
 6. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  міграція робочої сили (як і взагалі міграція населення) - це не тільки економічне, а й складне політичне, і соціально-економічне явище. Воно значно впливає на склад трудових ресурсів, як країн-донорів, так і приймаючих країн, створює нову ситуацію на ринках праці, привносить чимало змін (і не тільки позитивних) в соціальне і політичне життя багатьох приймаючих країн.
 7. Тренувальні завдання
  міграції. 2. Заповніть таблицю, вибравши для кожного процесу одну з таких визначень: міграція, еміграція, імміграція, рееміграція. Характеристика процесу Визначення В'їзд працездатного населення в країну Виїзд працездатного населення з країни Повернення в країну на постійне місце проживання її колишніх вибулих громадян Переміщення працездатного населення з однієї
 8. 2.5.4. Структура зайнятості населення
  міграції (переміщення) населення. Міграція --- + --- маятникова? тимчасова? остаточна --- + --- + --- + --- щоденна? тижнева просто? сезонна внутрішня? зовнішня Щоденна маятникова міграція придбала
 9. Запитання для повторення
  міграція »,« імміграція »,« еміграція »,« рееміграція »? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 10. 116. Особливості та види міжнародної міграції
  міграції, тобто еміграції та імміграції, або відповідно виїзд працездатного населення з даної країни і в'їзд в неї. Зовнішні міграції грали і грають багатосторонню роль у розвитку людства, виступаючи формою пристосування людини до мінливих умов його існування. У результаті міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості - робоча сила. Принципова її
 11. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  міграція - незаконне межстрановое переміщення населення і робочої сили, що викликає жорстку реакцію з боку міграційних служб держави, аж до депортації. ЕМІГРАЦІЯ - виїзд громадян однієї країни в іншу країну з метою працевлаштування або зміни місця проживання і громадянства. ІММІГРАЦІЯ - в'їзд до країни громадян іншої країни на підставі міжнародних угод і контрактів.
© 2014-2022  epi.cc.ua