Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

5. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури

Сутнісна трансформація національної економіки Росії під впливом глобалізації, посилення конкуренції у світовій економіці, інтеграції та інтернаціоналізації господарської діяльності призвела до виникнення і посилення таких нових форм господарської діяльності, як корпорації. Це господарюючі суб'єкти, що займають домінуюче становище на певному ринку. Це великі виробничі комплекси, сфера діяльності яких пов'язана не тільки з виробничою, а й з фінансовою діяльністю. Визнання значення великих корпорацій у функціонуванні національної економіки призвело до створення відповідного законодавства, що регулює їх діяльність (закони «Про акціонерні товариства», «Про фінансово-промислових групах»).
Світовий досвід показує, що національна економіка може бути конкурентоспобной на світових ринках тільки за допомогою великих корпорацій. У цьому випадку вони набувають характеру транснаціональних (ТНК). Діяльність такого роду корпорацій не обмежується рамками лише однієї країни, а поширюється на кілька національних економік.
Одним з видів корпорацій є фінансово-промислові групи (ФПГ). Це форма господарської діяльності, коли під початком однієї головної компанії об'єднуються різні компанії, юридично і господарсько незалежні один від одного і працюють в різних галузях економіки. Функції їх фінансового контролю та координації діяльності бере на себе головна компанія. Метою діяльності таких об'єднань є підвищення стійкості компаній, що входять до її складу, зміцнення конкурентних позицій, підвищення ефективності діяльності і заняття монопольної позиції на певних ринках.
Корпорація є юридичною особою і існує незалежно від її власника, а передача частини прав на її володіння за допомогою випуску акцій залишає її цілісним утворенням. Великі корпорації найчастіше є національними залежно від домінуючої частки капіталу, а й активно залучають іноземні інвестиції.
Незважаючи на те що корпорації існували і в СРСР, основна їх маса сформувалася в 1990-і рр.. Цьому сприяла тотальна приватизація, яка дозволила зосередити значні економічні ресурси і перерозподілити їх.
Прикладом корпорації зі змішаною власністю (державної та приватної) є «Газпром», який займає провідні позиції на світових ринках сировини, забезпечуючи значні надходження до державного бюджету.
Більша частина вітчизняних корпорацій працює в паливно-енергетичному секторі економіки, а в інших секторах їх порівняно небагато, наприклад «Мікрохірургія ока», «АвтоВАЗ». Відповідно до рейтингу «Finansial Times» кілька вітчизняних корпорацій увійшли до переліку найбільших світових трансатлантичних корпорацій.
Найбільші корпорації Росії, обсяг реалізації їх продукції та чисельність співробітників представлені таким списком:
1) РАО «ЄЕС Росії». Діє в галузі електроенергетики, загальний обсяг реалізації продукції становить 218 802 100 000 руб., А кількість співробітників - 697,8 тис. чол.;
2) ВАТ «Газпром». Діє в нафтовій, нафтогазової галузі, загальний обсяг реалізації продукції становить 171 295,0 млн руб., А кількість співробітників - 278,4 тис. чол.;
3) нафтова компанія «ЛУКойл». Діє в нафтовій, нафтогазової галузі, загальний обсяг реалізації продукції становить 81 660,0 млн руб., А кількість співробітників - 102,0 тис. чол.;
4) Башкирська паливна компанія. Діє в нафтовій, нафтогазової галузі, загальний обсяг реалізації продукції становить 33 081,8 млн. руб., А кількість співробітників - 104,8 тис. чол.;
5) «Сиданко» (Сибирско- далекосхідна нафтова кампанія). Діє в нафтовій, нафтогазової галузі, загальний обсяг реалізації продукції становить 31 361 800 000 руб., А кількість співробітників - 80,0 тис. чол.;
6) нафтова компанія «Сургутнефтегаз». Діє в нафтовій, нафтогазової галузі, загальний обсяг реалізації продукції становить 30 568,0 млн руб., А кількість співробітників - 77,4 тис. чол.;
7) АвтоВАЗ. Діє в галузі машинобудування, загальний обсяг реалізації продукції становить 26 255,2 млн. руб., А кількість співробітників - 110,3 тис. чол.;
8) РАО «Норільський нікель». Діє в галузі кольорової металургії, загальний обсяг реалізації продукції становить 25 107 100 000 руб., А кількість співробітників - 115,0 тис. чол.;
9) нафтова компанія «Юкос». Діє в нафтовій, нафтогазової галузі, загальний обсяг реалізації продукції становить 24 274,4 млн.
руб., А кількість співробітників - 93,7 тис. чол.;
10) нафтова компанія «Сибнефть». Діє в нафтовій, нафтогазової галузі, загальний обсяг реалізації продукції становить 20 390,9 млн. руб., А кількість співробітників - 47,0 тис. чол.
Особливість формування вітчизняних фінансово-промислових груп полягає в тому, що вони створювалися на базі радянських міністерств чи главків. В результаті цього вдалося сконцентрувати значні економічні ресурси і зберегти накопичений досвід господарської діяльності.
У Росії поширені як офіційно зареєстровані фінансово-промислові групи (їх меншість), так і приховані, офіційно не зареєстровані (їх більшість). Це пов'язано з тим, що на законодавчому рівні, у тому числі в ФЗ «Про фінансово-промислові групи», не дається чіткої їх характеристики і не регламентується порядок їх діяльності.
Фінансово-промислові групи чинять значний вплив на функціонування національної економіки. Так, за даними М. Е. і З. Б. Сейфуллаева, на початок 2003 р. в Росії зареєстровано 75 фінансово-промислових груп, а до їх складу увійшли 1150 промислових підприємств і організацій, 160 фінансово-кредитних інститутів. Загальна чисельність зайнятих в них працівників наближається до 5 млн осіб.
Велике значення на початковому етапі формування вітчизняних корпорацій надавалося об'єднанню капіталів країн СНД, в результаті чого сучасні вітчизняні фінансово-промислові групи розвинули активну діяльність на території колишнього СРСР - СНД. Цьому сприяв і курс керівництва держав на більш активну економічну інтеграцію.
Розвиток вітчизняної економіки йде в напрямку скорочення фінансово-промислових груп до декількох потужних універсальних транснаціональних корпорацій за аналогією з закордонними. За динамікою вони повинні сконцентрувати більше половини виробничих потужностей. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на те, що вітчизняна економіка стане конкурентоспроможним експортером не тільки сировини, але і виробничих товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури "
 1. 22. Місце і роль корпорацій у національній господарській системі: інтегровані економічні структури
  корпорації. Це господарюючі суб'єкти, що займають домінуюче становище на певному ринку. Це великі виробничі комплекси, сфера діяльності яких пов'язана не тільки з виробничою, а й з фінансовою діяльністю. Визнання значення великих корпорацій у функціонуванні національної економіки призвело до створення відповідного законодавства, що регулює їх діяльність
 2. Державна власність
  роль у національній економіці капіталістичних країн. Причому цей сектор нерідко розглядався як якась альтернатива приватному бізнесу в дусі уявлень про «передумовах соціалізму» в рамках «державно-монополістичного капіталізму». Насправді такий сектор, побудований на чисто капіталістичній основі як тимчасова підпора приватному капіталу, в 50-і рр.. існував лише під
 3. Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР МАКРОЕКОНОМІКИ
  місце і роль державного сектора макроекономіки, а також показники і національні рахунки, необхідні для державного управління економікою. У наступних підрозділах розділу IV будуть викладені сукупності глав, присвячених: а) економічному зростанню національного господарства; б) нестійкості і рівноваги макроекономіки та в) зростання ролі держави в регулюванні
 4. 2.2. Корпоративний податок
  корпорацій. Корпоративний податок у Японії зараховується в національний, префектурние і муніципальні бюджети. Національна ставка з податку складає 33,48%, префектурние - 5% від національної (1,67 від прибутку), муніципальна - 12,3% від національної (4,12% від прибутку). Загальна ставка складає близько 40%. Корпоративний податок стягується з доходів від підприємницької діяльності акціонерних
 5. Приклади розв'язання завдань
  місце проживання її колишніх вибулих громадян рееміграція Переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу терміном більш ніж на
 6. 5. МІСЦЕ І РОЛЬ РОСІЇ В інтернаціоналізації господарського життя
  роль будь-якої країни в світовому господарстві, МРТ і в інтернаціоналізації господарського життя залежать від багатьох факторів. Однак основними з них є наступні: рівень і динаміка розвитку національної економіки, ступінь її відкритості та залучення в МРТ, прогресивність і розвиненість зовнішньоекономічних зв'язків (ВЕС), вміння національної економіки адаптуватися до умов міжнародної
 7. № 75. Диверсифікація виробництва і капіталу та її економічні наслідки
  корпораціям - конгломератам. 2. в умовах інтеграції найбільші корпорації все більше стають транснаціональними. Велика корпорація має багато філій, що полегшує збут продукції. 3. корпорації в основному втрачають сімейний характер, тобто на чолі групи стоять акціонери (виняток - група Дюпонів). 4. найбільші доходи тепер мають не капіталісти, не власники капіталів, а
 8. № 142. Економічний розвиток Сибіру наприкінці 19 - початку 20 ст.
  Місце маслоробстві. А на початку 20 століття серед світових експортерів олії Росія займала 2-е місце після Данії. Чималу роль у цьому зіграло сибірське залізничне
 9. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  роль і значення макроаналізу; - система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 10. 37. Міжрегіональні соціально-економічні процеси
  національної економіки ставить регіони перед необхідністю вибору однієї з стратегій своєї поведінки по відношенню до міжрегіональним зв'язкам. Подібного роду вибір обумовлений існуючими функціональними відмінностями регіонів між собою. По відношенню до міжрегіональним соціально-економічним зв'язкам регіоном може бути прийнята одна з наступних стратегій: 1) закрита, тобто формування економіки
 11. 3. Максимізація прибутку
  корпорацій не можуть еффектівноконтроліровать управління корпораціями; в цих умовах керуючі можуть вільно осуществлятьсвоі власні цілі за рахунок майна акціонерів-рів. Давайте розглянемо ці критичні помічаючи-ня по
 12. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  роль їх в її економіці. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇН - міцна господарська взаємозв'язок країн на основі МЕВ та взаємодії національних
 13. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ
  місце і роль держави в господарському житті суспільства, особливості сучасної російської економіки .==================================***
 14. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  роль у забезпеченні економічного зростання та зайнятості
© 2014-2022  epi.cc.ua