Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МІЖГАЛУЗЕВА КОНКУРЕНЦІЯ

конкуренція між фірмами різних галузей, що виявляється в конкуренції продукції, виробленої фірмами однієї галузі, з продукцією, виробленої фірмами іншій галузі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МІЖГАЛУЗЕВА КОНКУРЕНЦІЯ "
 1. 5. Міжгалузева конкуренція і середня норма прибутку
  міжгалузева конкуренція. Вона спрямована на досягнення більш високої ефективності функціонування капіталу і об'єктивно веде до вирівнювання галузевих норм прибутку. Справа в тому, що виникнення більш високої норми прибутку в якої певної галузі, незалежно від причин, що її викликали, спонукає підприємців в довгостроковому періоді направляти свої капітали в дану сферу
 2. Терміни і поняття
  міжгалузева, сумлінна, недобросовісна, досконала, недосконала Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія: природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції Переваги і недоліки монополії Концентрація виробництва
 3. Витоки міжгалузевого балансу
  міжгалузевого балансу. Балансові методи макроекономічної рівноваги найбільш повно були розроблені і використані в господарській практиці радянської економічної школою. Плановість ведення народного господарства зажадала розробки планових і звітних балансів. Причому існувала цілісна система балансів: натуральні (матеріальні), вартісні (грошові), трудові, баланс народного
 4. § 2. ПЕРЕДУМОВИ комбінування виробництва У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  міжгалузевої концентрації. 7. Міжгалузева інтеграція, що дозволяє створення міжгалузевого комбінування на ширшій
 5. Запитання для закріплення матеріалу
  міжгалузевого та внутрішньогалузевого
 6. Тема 5 Конкуренція і монополія
  конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 7. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  конкуренцією як основним елементом, що впливає на ринкове ціноутворення: - досліджується сутність конкуренції, її позитивні і негативні сторони; - вивчаються види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 8. Терміни і поняття
  конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсонія Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 9. 4. Нецінова конкуренція
  конкуренції дозволяє говорити про можливості розгортання цінової конкуренції, незважаючи на наявне різноманіття різних товарів і послуг, здатних задовольнити одну і ту ж потребу. Разом з тим для даної ринкової структури характерна і нецінова конкуренція. Її основними формами в умовах монополістичної конкуренції є диференціація продукту, поліпшення його якісних і
 10. Висновки
  міжгалузева. Внутрішньогалузева конкуренція характеризується суперництвом контрагентів на ринку певного товару. Об'єктом конкуренції виступає маса одержуваного прибутку. Міжгалузева конкуренція виникає між представниками різних галузей. Об'єктом конкуренції є норма прибутку, яка вказує на рівень прибутковості вкладення капіталу в ту чи іншу галузь. 7. Незважаючи на
 11. Основні терміни і поняття
  конкуренції, сумлінна та недобросовісна конкуренція, монополія, штучна монополія, природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція , монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 12. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  міжгалузевого балансу. Теоретичні основи міжгалузевого балансу розроблялися в СРСР в роки, що передували першій п'ятирічці, проте в оформленому вигляді вперше представлені американським економістом В. Леонтьєвим. Метод аналізу міжгалузевих зв'язків за допомогою таблиць шахового типу і з залученням апарату лінійної алгебри був застосований ним у 30-х роках для вивчення американської економіки.
 13. Нецінова конкуренція
  конкуренція - форма конкуренції між товаровиробниками не за допомогою цін, а за допомогою підвищення якості товарів, їх новизни, технічної надійності, поліпшення упаковки, обслуговування і т.
 14. Які форми і способи конкуренції?
  Міжгалузевий (суперництво представників різних галузей ринку за залучення на свій бік покупців з метою отримання більшого доходу); - національної (змагання вітчизняних товаровласників всередині даної країни); - глобальної (боротьба підприємств, господарських об'єднань та держав різних країн на світовому ринку). B. По прийомів протиборства конкуренція поділяється на: -
 15. МЕТОД ВИТРАТИ-ВИПУСК
  міжгалузевого
 16. 38 КОНКУРЕНЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ВИДИ, СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНЦІЇ
  міжгалузева. Класифікація видів конкуренції залежить від кількості і значущості на ринку виробників. Відповідно розрізняють досконалу (вільну) і недосконалу конкуренцію. Основні ознаки вільної конкуренції: необмежене число її учасників, вільне входження в ринок і вихід з нього, мобільність матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів; якомога більш повна
© 2014-2022  epi.cc.ua