Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

кредити надаються державами, банками, фірмами, іншими юридичними та фізичними особами одних країн урядам, банкам, фірмам інших країн.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ "
 1. Нефінансові кредити міжнародних фінансових організацій
  міжнародних фінансових організацій - форма залучення коштів на поворотній і платній основах для закупівель переважно на конкурсній основі товарів, робіт і послуг в метою здійснення інвестиційних проектів або проектів структурних реформ за участю і за рахунок коштів міжнародних фінансових
 2. 102. Роль міжнародного кредиту в розвитку виробництва
  міжнародного кредиту полягає у прискоренні розвитку продуктивних сил шляхом забезпечення безперервності процесу відтворення та його розширення. Міжнародний кредит сприяє прискоренню процесу відтворення за наступними напрямками: 1. Кредит стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни. Тим самим створюється додатковий попит на ринку для підтримування кон'юнктури.
 3. КРЕДИТ Стенд-бай
  кредиту, наданого країнами-членами Міжнародного валютного фонду для погоджених з ним цілей на строк до одного
 4. 101 . Принципи і функції міжнародного кредиту
  міжнародного кредиту з відтворенням виявляється в таких принципах: 1. Повернення кредиту. Якщо отримані кошти не повертаються, то має місце безповоротна передача грошового капіталу, тобто фінансування. 2. Принцип терміновості забезпечує зворотність кредиту у встановлені кредитною угодою терміни. 3. Принцип платності відображає дію закону вартості і є
 5. 100. Значення міжнародного кредиту
  міжнародних економічних відносин, пов'язане з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотка. У якості кредиторів і позичальників виступають приватні підприємства (банки, фірми), державні установи, уряди, міжнародні та регіональні валютно-кредитні та фінансові організації. Міжнародний кредит був одним з важелів
 6. Державний кредит
  міжнародних економічних відносин називається міжнародним кредитом, а зовнішній борг включається до складу боргу держави. Таким чином, в загальнодержавний борг включаються борг центрального уряду (внутрішній і зовнішній), заборгованість місцевих органів влади, державних підприємств та інші борги. Основна ж частка припадає на борг центрального
 7. 103. Форми міжнародного кредиту
  міжнародного кредиту можна класифікувати за кількома головними ознаками, що характеризує окремі сторони кредитних відносин. За джерелами кредиту розрізняють внутрішнє, іноземне і змішане кредитування і фінансування зовнішньої торгівлі. Дані форми кредиту тісно взаємозалежні й обслуговують усі стадії руху товару від експортера до імпортера. За призначенням кредиту розрізняють: -
 8. МБРР
  міжнародна кредитна організація, що представляє спеціалізовану фінансову установу Організації Об'єднаних Націй. Основна діяльність МБРР - надання довгострокових кредитів за відносно низькими ставками (10% річних) державним і приватним підприємствам за наявності гарантій їх урядів, напрямок кредитів в країни й в регіональні банки для їх подальшого
 9. Основні терміни та поняття
  міжнародний кредит, дворівнева банківська система, банк, банківський прибуток, власний капітал банку, залучений капітал, активні і пасивні операції банків, баланс банку, обов'язкові резерви, надлишкові резерви, грошовий мультиплікатор, центральний
 10. зумовленими КРЕДИТ
  міжнародними організаціями в іноземній валюті), надання якого супроводжується вимогами кредитора про певний курсі економічної політики позичальника, про виконання ним рекомендованих заходів у галузі економічного регулювання, реформенних
 11. ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ
  кредит позичальнику. Визначальними принципами кредитування є повернення кредиту, дотримання термінів повернення (терміновість), забезпеченість кредиту, диференціація кредитів (кредитоспроможність позичальника), платність, цільове призначення
 12. МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ (МБРР)
  міжнародна кредитна організація, що представляє спеціалізовану фінансову установу Організації Об'єднаних Націй. Основна діяльність МБРР - надання довгострокових кредитів за відносно низькими ставками (10% річних) державним і приватним підприємствам за наявності гарантій їх урядів, напрямок кредитів в країни й в регіональні банки для їх подальшого
 13. КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ
  кредиту, наданого продавцями покупцям у вигляді продажу товарів у розстрочку, з відстроченим платежем (продаж в кредит). У цьому випадку кредит набуває форму товару, плата за який вноситься в подальшому і представляє погашення кредиту. Комерційний кредит надається під боргове зобов'язання (вексель) або за допомогою відкриття рахунку по заборгованості. Він сприяє прискоренню
 14. 88. Платіжний баланс, баланс руху капіталів і кредитів
  міжнародного руху фінансових ресурсів у формі капіталів і кредитів. Баланс руху капіталів і кредитів виражає співвідношення вивозу і ввозу державних і приватних капіталів, наданих і одержаних міжнародних кредитів. За економічним змістом ці операції поділяються на дві категорії: міжнародний рух підприємницького і позичкового капіталу. Підприємницький
 15. 99. Міжнародні кредитні відносини
  міжнародних економічних відносин кредитні відносини виникають у таких випадках: - у зв'язку з кредитуванням зовнішньої торгівлі; - в результаті руху позичкового капіталу в рамках світового ринку; - у зв'язку з проведенням міжнародних розрахунків. Кредитування зовнішньої торгівлі включає кредитування експорту та імпорту. Значення кредитування полягає у прискоренні кругообігу капіталу
 16. КРЕДИТ ЗВ'ЯЗАНИЙ
  кредит, що видається з додатковою обмовкою, що зв'язує умовою. Наприклад, цільовий
© 2014-2022  epi.cc.ua