Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 20. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ

Класична школа політичної економії виходила з іммобільності ресурсів (факторів) виробництва.
Через національні кордони переміщувалися лише товари. Формування світового ринку створило умови для мобільності ресурсів виробництва, і насамперед капіталу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 20. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ. транснаціональної корпорації "
 1. 4. Міжнародні корпорації
  міжнародні корпорації. При цьому необхідно розрізняти транснаціональні та багатонаціональні
 2. Багатонаціональні корпорації
  міжнародний характер. У даному випадку мова йде про об'єднання капіталів фірм двох або більше країн з метою здійснення тієї чи іншої зовнішньоекономічної діяльності. Однак кількість і частка багатонаціональних компаній в обороті міжнародних корпорацій досить скромна. Переважну роль відіграють, звичайно, транснаціональні компанії. Слід звернути увагу на те, що під абревіатурою
 3. Основні поняття
  капіталу - Інвестиційний клімат - Державний капітал - Позики - Позики - Допомога - Приватний капітал - Ресурси міжурядових організацій - Прямі закордонні інвестиції - Портфельні інвестиції - Міжнародний кредит - міжчасового рівновагу між поточним і майбутнім споживанням - міжчасового торгівля - міжчасового порівняльні переваги - Транскордонні
 4. № 75. Диверсифікація виробництва і капіталу та її економічні наслідки
  капіталісти, не власники капіталів, а керуючі, менеджери, в руках яких зосереджено управління
 5. Транснаціональні корпорації
  міжнародні по сфері і характером своєї діяльності. Більшість міжнародних корпорацій мають транснаціональний характер. Наприклад, американська компанія починає створювати в інших країнах свої відділення, дочірні підприємства, філії, у яких капітал за походженням американський, а тому всі вони контролюються головний (материнської) компанією, розташованої в США, однак за охопленням сфер
 6. Тест
  міжнародний поділ праці; в) виникнення фінансового капіталу; г) переростання капіталізму досконалої конкуренції в державно-монополістичний капіталізм. 4. Міжнародний поділ праці вигідно з наступних причин, крім: а) внаслідок відмінностей природно-кліматичних умов, б) в силу підвищення масштабів концентрації виробництва до світового рівня попиту, а значить
 7. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 8. 8. Фактори міжнародної спеціалізації праці
  міжнародної спеціалізації виробництва товарів і послуг визначається дією ряду факторів: - існуючими та потенційними виробничими потужностями, трудовими ресурсами, можливостями зростання чисельності та кваліфікації кадрів в окремо взятій країні; - рівнем національного доходу, перспективами його підвищення, ємністю внутрішнього ринку; - природними багатствами і
 9. Терміни і поняття
  корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка Закрита
 10. 24. Роль транснаціональних компаній у світовій господарській системі
  міжнародних економічних відносин є діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК). Наприкінці 60-х-початку 70-х рр.. ХХ століття транснаціональні корпорації почали активно створювати виробничу, збутову, дилерську та фінансову мережу на національних ринках інших країн. У результаті вони зробили істотний еволюційний вплив на формування міжнародних економічних відносин,
 11. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  міжнародного поділу праці і подальшим його поглибленням. Міжнародний поділ праці носить об'єктивний характер, і в безпосередній-ної зв'язку з ним, як його наслідок розвиваються викликані ним економічні процеси. Насамперед це процес транснаціоналізації виробництва, що виражається в міжнародній спеціа-лізації і кооперуванні виробництва і знайшов своє втілення у створенні
 12. Глава 35. Міжнародний рух капіталу
  міжнародному русі капіталу стосовно до будь-якій країні, маючи на увазі двосторонній рух (але аж ніяк не те, що кожна країна ввозить капіталу рівно стільки, скільки
© 2014-2022  epi.cc.ua