Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Масштаби наукової діяльності

Аналіз тенденцій фінансового та кадрового забезпечення наукової діяльності показує, що її масштаби в розвинених країнах продовжують рости. При цьому спостерігається прискорене зростання чисельності наукових працівників. У більшості розвинених країн реально досягнуті показники чисельності вчених на початку 90-х років перевершили прогнозні оцінки, зроблені, наприклад, на початку 80-х років. Витрати на НДДКР на макрорівні ростуть, але частка витрат на НДДКР у ВНП має тенденцію до стабілізації на рівні нижче 3% (крім Японії, де цей показник перевершено).
Більшість економістів, що вивчають закономірності НТП, вважають нарощування масштабів наукової діяльності позитивним чинником економічного зростання. Американський вчений Ф. Шерер навіть сформулював «природний закон технічного прогресу», відповідно до якого витрати на НДДКР в кожній окремій країні мають зростати випереджаючими виробництво валового національного продукту темпами. При цьому оптимальний масштаб ресурсного забезпечення науки становить 3% ВНП.
Необхідно підкреслити велику складність аналізу та прогнозування масштабів фінансування наукових досліджень та їх впливу на економічне зростання. У найзагальнішому вигляді наявність такої залежності для країн, корпорацій і господарюючих суб'єктів у межах якої території чи країни не викликає великих сумнівів. Складніше знайти відповіді на більш детальні питання. Наприклад, скільки саме коштів необхідно витрачати даної компанії, і які наукові проекту фінансувати, щоб процвітати зараз і в майбутньому? У яких масштабах кожна окремо взята країна повинна фінансувати наукові дослідження для забезпечення стійких або високих темпів економічного зростання (2,8-2,9% від ВНП, як зараз в США, або 2,5%, як в США в 60-ті роки , коли темпи економічного зростання були найбільш високими)? Яке співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень забезпечує оптимальні економічні результати? Однозначних відповідей немає, але цей факт не завжди визнається.
Найчастіше можливість отримання чистих економічних вигод, забезпечуваних лідерством в науці, перебільшується. Не можна заперечувати, що економічні вигоди пов'язані з проведенням НДДКР, але не можна і стверджувати, що результати НДДКР обов'язково дають економічні переваги. Інакше кажучи, масштаби і рівень НДДКР - умова необхідна, але не достатня для отримання високих темпів зростання.
Серед причин стійкого довгострокового зростання наукоємності економіки, дія яких продовжиться і в довгостроковій перспективі, фахівці виділяють наступні: подорожчання самих науково-дослідних розробок у зв'язку з використанням в зростаючих масштабах висококваліфікованої праці і складного наукоємного обладнання; збереження стабільного фінансування наукових підрозділів корпорацій або навіть його нарощування в роки як нормальної, так і несприятливої економічної кон'юнктури; технологічна конвергенція, яка вимагає від фірм підготовки експертів у більш широких областях науки і техніки, проведення розробок по більш широкому спектру сполучених технологій. До цієї групи причин можна віднести і такі фактори, як зниження тривалості життєвих циклів наукомістких товарів (часта зміна поколінь комп'ютерів, телевізорів, побутової техніки), постійно зростаючий попит на наукомістку продукцію з боку охорони здоров'я (засоби діагностики, хірургічна апаратура та інструменти, лікарські засоби) .

Для сучасної Росії характерно поступове і неухильне зниження частки витрат на науку у валовому внутрішньому продукті, перехід за лічені роки від показників, що перевищують досягнуті в розвинених країнах, до показників, характерним в кращому випадку для середньорозвинених країн. За даними Держкомстату, частка НДДКР у ВВП скоротилася з 4,0% в 1989 р. до 3,6% в 1990 р. і 0,82% в 1994 р. За цим показником Росія знаходиться на рівні таких країн, як Іспанія, Нова Зеландія, Португалія. Ці та інші міжнародні порівняння масштабів і структури фінансування НДДКР дозволяють зробити висновок про втрату Росією переваги по відносній наукоємності ВВП при збереженні ряду успадкованих від СРСР диспропорцій в структурі фінансування і розміщення науки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Масштаби наукової діяльності "
 1. Ключові терміни
  масштабу Науково-технічний прогрес Винахід і нововведення Навчання в процесі праці Наукові дослідження та розробки (НДДКР) Патентна система Продуктивність праці Зниження продуктивності Гіпотеза
 2. Запитання до теми
  масштаби внутрішнього і національного ринку? 5. Охарактеризуйте масштаби і рівень участі США у світовому господарстві. 6. Які галузі господарства належать до експортоорієнтованого? 7. Охарактеризуйте масштаби «другої економіки» та її вплив на відтворювальний процес США. 8. Який вплив американської кредитної сфери на євроринки? 9. Охарактеризуйте роль долара в
 3. 1. Науково-технічні фактори
  науково-технічні досягнення, що можуть надати і надають вплив на діяльність економічних суб'єктів, розташованих в регіоні. 2. Нові товари або послуги, засновані на досягненнях НТР і пропоновані регіональними органами влади та економічними
 4. Науковість
  науково-технічні досягнення і науково обгрунтовані методики. Науковий підхід до управління, який випливає з даного принципу, аж ніяк не заперечує використання практичного досвіду. Об'єктивність управління, навпаки, вимагає, щоб управлінська діяльність грунтувалася на єдності теорії і практики. Застосування принципу науковості полягає в побудові всієї системи управління на основі
 5. Критерії оценк
  науково-технічної діяльності пов'язане з рядом труднощів, викликаних специфічним характером її «продукції», яку вельми складно піддати небудь кількісній оцінці. Однак, представляючи сучасний науково-технічний потенціал як суспільно-економічну категорію у вигляді великої і складної системи, що характеризується динамічним розвитком відповідно до низки властивих їй
 6. Соціальні гарантії у сфері освіти
  науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності передбачається підготувати програму науково-інноваційної діяльності у сфері освіти до 2005 р.; розширити використання програмно-цільового планування наукових досліджень; провести комплекс заходів щодо державної акредитації наукових організацій; інтенсифікувати створення федеральних дослідницьких
 7. Література
  наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Скрипченко Д.Г. Оплата праці та шляхи її реформування. Мн., 1997. 7. Довідковий посібник з аналізу діяльності наукових організацій / А.К. Казанцев, Б.І. Майданчик, Б.Д. Моторигін та ін М., 1989. 8. Скільки «мані» у сусіда в кишені / / Комсомольська правда. 2001. №
 8. Ефект масштабу
  масштабом розуміється розмір фірми, виміряний обсягом випуску. Чим більше використовується факторів виробництва, тим виробництво більшими. Великому виробництву притаманний ряд переваг: доступно масове виробництво (звідси величина доходів висока), можуть бути провідниками науково-технічного прогресу (що сприяє зниженню витрат на одиницю продукції і збільшення прибутку), забезпечується
 9. 6.1. Заощадження, капіталовкладення і економічний розвиток
  науковий потенціал. Масштаби світової економіки і внутрішня структура капіталовкладень визначають рівень і темпи економічного розвитку, включаючи економічне зростання, продуктивність праці та інші складові цієї
 10. Сутність науково-технічного потенціал
  науково-технічний потенціал в широкому сенсі цього поняття. Саме в цьому сенсі науково-технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) можна представити як сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від
© 2014-2022  epi.cc.ua