Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КОНТРОЛЬ

(від франц. Controle - перевірка)
1) складова частина управління економічними об'єктами і процесами, що полягає у спостереженні за об'єктом з метою перевірки відповідності спостережуваного стану об'єкта бажаного і необхідного стану, передбаченому законами, положеннями, інструкціями, іншими нормативними актами, а також програмами, планами, договорами, проектами, угодами; 2) контроль над об'єктом, реальна влада, зосередження прав управління об'єктом в одних руках; 3) ті, хто займається перевіркою, контролери.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОНТРОЛЬ "
 1. Валютний контроль
  Валютний контроль - контроль за проведенням валютних операцій з метою їх приведення у відповідність з нормами та вимогами, що висуваються чинним
 2. Податковий контроль
  Податковий контроль - спеціалізований контроль з боку державних органів за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів юридичними і фізичними
 3. Методи контролю
  Методи контролю - прийоми та способи здійснення
 4. Контроль над іноземною валютою
  Контроль над іноземною валютою - контроль, який може встановити уряд над попитом громадян і фірм даної країни на іноземну валюту і над валютними курсами з метою обмежити свої зовнішні платежі (усунути дефіцит платіжного
 5. Форми контролю знань студентів
  : проміжний контроль - дві письмові самостійні роботи; підсумковий контроль - залік у письмовій або усній формі: підсумкова оцінка визначається з урахуванням результатів роботи студентів протягом
 6. 3. Система контролю
  1 . Основні характеристики і напрямки розвитку системи контролю регіональної маркетингової діяльності. 2. Основні напрямки проведення контролю, показники та інструменти, використовувані при проведенні контролю регіональної маркетингової
 7. Контрольні питання
  1 . Які існують форми фінансового контролю? 2. Які органи здійснюють фінансовий контроль в Російській Федерації? 3. У чому полягають функції і завдання Рахункової Палати? 4. Які функції в сфері бюджетно-фінансового контролю виконує Міністерство фінансів РФ? 5. Назвіть завдання контрольно- ревізійного управління Міністерства фінансів РФ в суб'єкті Федерації. 6. Які органи
 8. Митний контроль
  Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення дотримання митного законодавства
 9. 79. Види валютного контролю
  Залежно від часу проведення валютний контроль ділиться на попередній, поточний і наступний. Попередній контроль з боку банку за експортно-імпортними операціями здійснюється на етапі складання паспорта угоди (експортного та імпортного) на підставі поданого в банк контракту. Поточний контроль проводиться банком за експортно-імпортними операціями в період
 10. Стаття 16. Експортний контроль
  В цілях захисту національних інтересів Російської Федерації при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності щодо озброєнь, військової техніки та товарів подвійного призначення, а також дотримання міжнародних зобов'язань Російської Федерації щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та інших найбільш небезпечних видів зброї і технологій їх створення в Російській Федерації діє система
 11. В. Система контролю
  1. Наскільки ефективна система контролю для оцінки регіональної маркетингової діяльності? 2. Як часто і повно керівництво регіональної адміністрації здійснює аналіз основних показників регіональної маркетингової
 12. Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах
  Введення 1. Загальна характеристика податкового контролю в країнах з розвиненою ринковою економікою. 2. Процедура проведення та види податкових перевірок у США, Німеччині, Франції. 3. Види відповідальності за податкові правопорушення. Основні підходи до застосування податкових санкцій - американський і європейський, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження
 13. ІНСПЕКЦІЯ
  органи державного управління, що виконують функції нагляду, перевірки, контролю за належним виконанням офіційно встановлених правил і норм роботи, діяльності підприємств, організацій, фірм, їх службового персоналу. Інспекцією називають не тільки органи контролю, а й діяльність цих органів, самі акти перевірки. Інспекція покликана виявляти порушення та вживати заходів до їх
 14. Функція контролю
  Функція контролю здійснюється на основі інформації про функціонування об'єкта управління: про конкретних ситуаціях, що виникають труднощі, відхиленнях від заданих дій і т.п. Контроль покликаний забезпечувати єдність управлінського рішення та його реалізації, тобто весь процес управління. Він є також одним із засобів підвищення ефективності, так як в результаті контролю виявляються не 78. Державне валютне регулювання і валютний контроль
 15. Державне валютне регулювання в галузі зовнішньої торгівлі передбачає сукупність заходів і нормативних актів, що встановлюються в законодавчому або адміністративному порядку та спрямованих на регулювання потоків капіталів в країну і з країни. Валютний контроль-це сукупність заходів , здійснюваних органами валютного контролю і спрямованих на забезпечення операцій з
  Государственное валютное регулирование в области внешней торговли предусматривает совокупность мероприятий и нормативных актов, устанавливаемых в законодательном или административном порядке и направленных на регулирование потоков капиталов в страну и из страны. Валютный контроль- это совокупность мер, осуществляемых органами валютного контроля и направленных на обеспечение операций с
© 2014-2022  epi.cc.ua