Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Василь Колташов. Криза глобальної економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

Як можна в умовах кризи протистояти зростанню безробіття?


Лише створення нових робочих місць, невіддільне від створення виробництв і забезпечення збуту, є дієвим засобом боротьби з безробіттям.
Чи відрізняється обстановка Росії від ситуації в інших країнах - ближнього і далекого зарубіжжя?
Економіка Росії, Казахстану, України і низки інших країн орієнтована на експорт.
Падіння світового попиту на сировину боляче б'є по головним галузям національних економік. Всі відмінності мінімальні. Процеси розвиваються за єдиним сценарієм. З кризою падає виручка від експорту, а разом з тим і його значення. Це відбивається на ослабленні внутрішніх ринків. Влада і великий бізнес розглядають це як тимчасову біду і роблять все, щоб допомогти великим компаніям перечекати кризу.
Надії покладаються на американську економіку. Закінчення кризи в США розглядається як основа для оздоровлення світового ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як можна в умовах кризи протистояти зростанню безробіття? "
 1. 6. Скорочення безробіття
  як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 2. Практичні завдання
  якій стадії циклу перебуває економіка розвинених країн в даний
 3. Вплив кризи на економіку Росії:
  кризою вплив на економіку Росії залишається поки незначною і зачіпає переважно фінансову сферу; 20) Економіка РФ продовжує зростати, але споживчий ринок у країні інфляційно стискається, що підготовляє національний торговельний і іпотечний кризи; 21) Прихід глобальної кризи в РФ затримається і відбудеться, ймовірно, пізніше, ніж в «нові індустріальні країни» та ЄС;
 4. 5.3.2. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  як уже говорилося вище, склалася ситуація, що отримала назву стагфляції, коли високі темпи інфляції існують одночасно з високим рівнем безробіття. У 80-і рр.. безробіття та інфляція одночасно знижувалися, що також суперечить кривої Філліпса. Це підірвало довіру до теорії Філліпса і макроекономічній політиці, що проводиться на її основі. Аналіз залежності інфляції і безробіття
 5. Питання для самоперевірки
  можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну заня-тости? 4. Яка тенденція руху природного рівня безробіття? Чим визва-на така тенденція? 5. Якими способами можна боротися з безробіттям? 6. Чи можливо повна відсутність безробіття? 7. Як, на Вашу думку, впливає діяльність профспілок на величину без безробіттю? 8. Чи може
 6. Терміни і поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 7. Тести
  кризу. 2. У період підйому в ході класичного циклу спостерігається: а) скорочення прибутків; б) зростання податкових надходжень; в) падіння курсу акцій; г) зростання цін; д) зниження цін. 3. Що відноситься до характеристики «прихованої інфляції»: а) розвиток тіньової економіки, б) швидке зростання цін, в) хронічний товарний дефіцит; г) істотне перевищення пропозиція товарів над попитом;
 8. Стаття 31. Умови та термін виплати допомоги по безробіттю
  безробіттю виплачується громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними. 2. Рішення про призначення допомоги по безробіттю приймається одночасно з рішенням про визнання громадянина безробітним у порядку, визначеному статтею 3 цього Закону. 3. Тривалість виплати допомоги у кожному періоді безробіття не може перевищувати 12 місяців в сумарному обчисленні протягом 18
 9. Терміни і поняття
  криза, депресія, пожвавлення, підйом і вершина, стиск , дно, пожвавлення Цикли Китчина, Жугляра, Кузнеця, Кондратьєва, Форрестера, Тоффлера Стагфляція Економічні параметри: циклічні, контрциклічні, антициклічні, випереджаючі, запізнілі, що збігаються Безробіття Форми безробіття: фрикційне, структурна, циклічна, сезонна, конверсійна, добровільна, відкрита, прихована ,
 10. Тести
  якого показника падає на фазі підйому і росте на фазі кризи: а) обсяг товарних запасів; б) обсяг ВНП; в) курс цінних паперів; г) рівень безробіття. 7. На фазі підйому: а) знижуються інвестиції; б) скорочуються податкові надходження, в) збільшується попит на працю; г) збільшується обсяг національного виробництва. 8. У період кризи зростають: а) витрати споживачів, б)
 11. Глава 5 макроекономічні нерівноваги
  кризах, інфляції, безробіття. З часу першої економічної кризи, що охопила промисловість Англії в 1825 р., перед економічною наукою постали проблеми з'ясування причин цих явищ, методів боротьби з ними, зниження втрат, викликаних циклічністю ринкової економіки. В даний час загальноприйнятою вважається точка зору, згідно з якою економічна політика держави повинна бути
 12. Додаток 3 Дослідження виду функцій моделі типу ISLM
  як модель нерівноваги з неповною зайнятістю, в « класичну »равновесную27. У теорії життєвого циклу Модільяні28 та теорії перманентного доходу Фрідмена29 була сформульована і обгрунтована ідея про те, що поточне споживання слід співвідносити нема з поточним доходом, а з доходом, 1 одержуваних або очікуваним протягом досить тривалого періоду. Модільяні вважав, що слід розглядати
 13. Запитання до теми
  кризі міжнародної заборгованості на початку 80-х років? 2. Який вплив зробила боргова криза на країни, що розвиваються? Які позиції зайняли розвинені країни Заходу щодо кризи міжнародної зайнятості? 3. Які форми врегулювання кризи заборгованості застосовувалися розвиненими і країнами, що розвиваються? 4. Які соціально-економічні наслідки
 14. 5.3 Безробіття. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  якій фазі економічного циклу перебуває національна економіка. Показником безробіття є середньомісячний рівень безробіття, що розраховується протягом року за формулою Lue=(UE: LFc) x 100, (5.1) де Lue - рівень (норма) безробіття,%; UE - середньомісячна чисельність безробітних; LFC - чисельність цивільної робочої сили (економічно активне населення). Існує
 15. Національна економіка
  умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття, економічне зростання і
 16. Державна політика боротьби з безробіттям
  як створення державних служб та установ з перепідготовки та перекваліфікації, допомогу приватним службам подібного роду. Основними засобами боротьби з циклічним безробіттям є: проведення антициклічної (стабілізаційної) політики, спрямованої на згладжування циклічних коливань економіки; недопущення глибоких спадів виробництва і, отже, масового безробіття; створення
© 2014-2022  epi.cc.ua