Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

сукупність житлових та допоміжних приміщень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЖИТЛОВИЙ ФОНД "
 1. Капітал
  житловий фонд, тому що люди, які живуть у будинках, витягують ви-році з послуг, наданих будинками (жіліщниеі інші послуги). Структура основного капіталу в СоедіненнихШтатах показана в табл. 35-3. Двома самими круп-ними компонентами тут є заводи і обо-нання, що використовується фірмами, і житловий фонд-в 1985 р. їх сумарна вартість перевищила 7 трлн.долл. Щоб краще уявити собі розмір
 2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
  фонд, який, як правило, випускає акції одноразово і в значній кількості. Новий покупець змушений купувати їх за ринковою ціною у колишніх
 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ВІДКРИТОГО ТИПУ
  фонд, який випускає акції певними порціями, які вільно продаються новим покупцям, що дозволяє постійно нарощувати грошовий капітал для нових
 4. Міжнародний валютний фонд (МВФ)
  фонд (МВФ) - міжнародна асоціація держав, що утворилася після другої світової війни для надання позик в іноземній валюті країнам з тимчасовим дефіцитом платіжного балансу і для здійснення заходів з підтримання валютних
 5. 4.3. Єдиний соціальний податок (скасований).
  Фонд, у фонд соціального страхування, до фонду зайнятості, у фонд медичного страхування. Величина перерахованих соціальних податків жорстко пов'язана з витратами на заробітну плату, включається в собівартість продукції в якості самостійної статті витрат. Соціальні податки мають цільове призначення, тому їх називають спеціальними податками, відраховуються вони не в бюджет, а в позабюджетні
 6. Накопичення капіталу
  фонд накопичення і фонд споживання підприємця. Фонд накопичення призначений для придбання додаткових виробничих ресурсів - засобів виробництва і робочої сили. Це та частина прибутку, яка представляє собою чисті інвестиції, або інвестиції, що фінансуються з фонду накопичення. Фонд споживання призначений для задоволення особистих потреб підприємця. Це ті кошти,
 7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
  фонд відкритого типу випускає акції певними порціями, які вільно продаються новим покупцям, що дозволяє постійно нарощувати грошовий капітал для нових інвестицій. Інвестиційний фонд закритого типу, як правило, випускає акції одноразово і в значній кількості. Новий покупець змушений купувати їх за ринковою ціною у колишніх
 8. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ
  ЮНІСЕФ - одна з програм допомоги системи ООН, створена в 1946 р. з метою організації допомоги дітям у зруйнованій війною Європі. Поступово функції ЮНІСЕФ змінювалися, розширювалися, його діяльність стала орієнтуватися на надання допомоги дітям країн, що розвиваються. Фонд фінансується як з добровільних надходжень (внесків), так і пожертвувань громадських організацій та окремих
 9. Порядок обчислення і сплати податку платниками податків - роботодавцями
  фонду і визначається як відповідна відсоткова частка податкової бази. 2. Сума податку, зараховується у складі соціального податку до Фонду соціального страхування РФ, підлягає зменшенню платниками податків на вироблені ними самостійно витрати на цілі державного соціального страхування, передбачені законодавством РФ. 3. Платники податків виробляють сплату авансових платежів
 10. 30.7. Інші федеральні позабюджетні фонди
  фондів існує ряд інших-соціальних, економічних і науково-технічних. До них, зокрема, відносяться: - Федеральний фонд соціальної підтримки населення; - Федеральний фонд підтримки малого підприємництва; - Державний фонд конверсії; - Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері. Ці фонди були утворені різними правовими актами.
 11. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
  фонд і незалежні територіальні фонди. Бюджет Фонду щороку затверджується законом федерального рівня. Нині фінансування Фонду обов'язкового медичного страхування Російської Федерації здійснюється з таких джерел: - надходження від єдиного соціального податку у розмірі, визначеному податковим законодавством; - перерахування з федерального бюджету і бюджетів
 12. Липецька область
  житловий фонд; - готелю (крім туристичних), будинки та гуртожитки для приїжджих; - комунальне господарство - об'єкти зовнішнього благоустрою, вулично-дорожня мережа, штучні споруди, об'єкти інженерного захисту міста, зелені насадження загального користування тощо; - організації, що виділяють і створюють за рахунок власних коштів робочі місця в рахунок квоти, а також понад встановлену
 13. 3. Банк: основи функціонування
  фонд), який формується з коштів його засновників. Статутний капітал - це кошти, які вносяться засновниками у власність створеної ними організації та дозволяють їй розпочати господарську діяльність. Однак статутний фонд - всього лише мала частина грошових коштів, якими володіє банк. Значна частина грошових ресурсів формується за рахунок залучення грошових коштів різних
 14. 33. Поняття, показники і фактори економічного зростання. Моделі економічного зростання.
  Житловий фонд, тому що люди, які живуть у будинках, витягують вигоду з послуг, наданих будинками. рівень технології: технічний прогрес включає в себе не тільки зовсім нові методи виробництва, але і нові форми управління та організації виробництва, нові інформаційні технології кількість і якість природних ресурсів: даний фактор насилу піддається кількісній оцінці, хоча і
 15. Особливості розширеного відтворення
  фонд споживання (mп) і фонд накопичення (mн). Фонд накопичення служить джерелом для додаткового придбання засобів виробництва і наймання робочої сили. Тому прибавочні продукти I і II підрозділів можна виразити наступною схемою: де і - фонди споживання підрозділів; і - фонди накопичення підрозділів, причому частина їх витрачається на придбання додаткових засобів
 16. Ставки податку.
  Фонд РФ Фонд соціального страхування РФ Фонди обов'язкового медично-го страхування Разом Федеральний фонд обов'язковий-ного медицинс-кого страхування Територіальні фонди зобо тельного медичного страхування 1 2 3 4 5 6 До 280 000 рублів 20 , 0% 2,9% 1,1% 2,0% 26,0% Від 280 001 рубля до 600 000 рублів 56 000 рублів + 7,9% з суми, що перевищує 280
 17. Позабюджетні фонди
  фонди. Ці фонди за своїм цільовим призначенням можуть бути економічними (фонд підтримки малого бізнесу), соціальними (фонди страхування, пенсійного забезпечення), політичними (надання підтримки режимам, політичної лінії). Найбільш поширеними джерелами утворення позабюджетних фондів є податки, відрахування з бюджету, спеціальні внески. Прикладом спеціального фонду в нашій
 18. пристосування до нової ГРІ
  житловою площею на людину, ніж будь-яка інша багата країна, але не може перебудувати свою економіку у внутрішню економіку, орієнтовану на поліпшення житлового фонду. Кожен з головних гравців світової гри раціонально знає щось з того, що йому потрібно робити, але не може раціонально
 19. Питання 50 Позабюджетні фонди
  фонди - це фонди, створювані поза держбюджету і муніципальних бюджетів. Позабюджетні фонди можна розділити на федеральні і місцеві, соціального призначення (або соціального страхування) та економічні фонди. До фондів соціального призначення в РФ відносяться: - Пенсійний фонд; - Фонд соціального страхування; - Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування; - територіальні фонди
 20. Контрольні питання
  фонд фінансової підтримки територіальних бюджетів? 4. Які території мають право на отримання трансфертів з фондів фінансової підтримки? 5. Розкажіть про порядок розрахунку трансфертів. 6. Як надаються бюджетні позички на фінансування касових розривів? 7. Покажіть особливості субвенцій як форми надання фінансової допомоги територіям. 8. На яких умовах надаються
© 2014-2022  epi.cc.ua