Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

73. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, ЇХ СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Сутність витрат виробництва. У процесі виробництва товарів і послуг витрачається живий і минулий працю. При цьому кожна фірма прагне отримати можливо більший прибуток від своєї діяльності. Для цього фірма намагається скоротити свої витрати на виробництво продукції, тобто витрати виробництва.
Витрати виробництва - це сукупні витрати праці на виробництво товару.
Класифікація витрат:
1) явні витрати - це альтернативні витрати, що приймають форму прямих (грошових) платежів постачальникам факторів виробництва і проміжних виробів. У число явних витрат входить зарплата, що виплачується робітникам, платню менеджерів, комісійні виплати торговим фірмам, виплати банкам і іншим постачальникам фінансових послуг, гонорари за юридичні консультації, оплата транспортних витрат і т.д.;
2) неявні (внутрішні, імпліцитні) витрати. До їх числа відносяться альтернативні витрати використання ресурсів, що належать власникам фірми (або перебувають у власності фірми, як юридичної особи). Ці витрати не передбачені контрактами, обов'язковими для явних платежів, і тому залишаються недоотриманими (у грошовій формі).
Зазвичай фірми не відображають імпліцитні витрати у своїй бухгалтерській звітності, але від цього вони не стають менш реальними.
3) постійні витрати. Витрати, пов'язані із забезпеченням постійних витрат, іменуються постійними витратами.
4) змінні витрати. Можуть швидко і без особливих труднощів бути піддані зміни в рамках підприємства в міру того, як змінюється обсяг випуску продукції. Сировина, енергія, погодинна оплата праці - приклади змінних витрат більшості фірм;
5) безповоротні витрати. Безповоротні витрати володіють відмінною рисою, яка дозволять їх виділяти серед інших витрат. Безповоротні витрати здійснюються фірмою раз і назавжди і не можуть бути повернуті навіть у тому випадку, коли фірма повністю припиняє свою діяльність у даній сфері. Якщо фірма планує розпочати роботу в деякому новому для себе напрямку бізнесу або розширити свої операції, то безповоротні витрати, пов'язані з цим рішенням, саме і являють собою альтернативні витрати, пов'язані з початком нової діяльності. Як тільки рішення про здійснення витрат такого роду прийнято, безповоротні витрати перестають бути для фірми альтернативними, бо вона раз і назавжди втратила можливість вкласти ці кошти куди б то не було;
6) середні витрати - витрати в розрахунку на одиницю продукції.
Вони використовуються для формування ціни. Середні постійні витрати визначаються шляхом розподілу сумарних постійних витрат на кількість виробленої продукції. Середні змінні витрати визначаються шляхом розподілу сумарних змінних витрат на кількість виробленої продукції. Середні загальні витрати можна розрахувати шляхом ділення суми загальних витрат на кількість продукції;
7) граничні витрати - додаткові або додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї одиниці продукції. Граничні витрати допомагають визначити граничну завантаженість, вище якої виробництво не ефективно. За допомогою граничних витрат можна визначити мінімальний ефективний розмір підприємства;
8) витрати обігу - витрати, пов'язані з доставкою продукції споживачеві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 73. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, ЇХ СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ "
 1. Контрольні питання
  класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
  сутність, функціональний потенціал і
 3. Прямі і непрямі витрати
  витрати - це такі витрати , які можна повністю віднести до товару чи послуги. До них відносяться: - вартість сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві і реалізації товарів і послуг; - заробітна плата робітників (відрядна), безпосередньо зайнятих виробництвом товарів; - інші прямі витрати (всі витрати, які так чи інакше безпосередньо пов'язані з товаром). Непрямі
 4. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 5. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 6. Поняття витрат і прибутку
  витратами виробництва або просто витратами. Співвідносячи доходи (сукупний дохід) з витратами (часто не тільки з витратами виробництва, але і з іншими витратами - податками, рекламою і т.д.), визначають перевищення доходів над витратами. Це перевищення називається прибутком (чистим доходом). Дане визначення прибутку - в широкому значенні. По суті, це сукупність чистих факторних доходів,
 7. Постійні, змінні та валові витрати
  витрати FC (англ. fixed costs) - це витрати, які не залежать від обсягу виробництва. Змінні витрати VC (англ. variable costs) - це витрати, що залежать від обсягу виробництва. Прямі витрати на сировину, матеріали, робочу силу і т.п. змінюються залежно від масштабів діяльності. Такі накладні витрати, як комісійні торговим посередникам, плата за телефонні розмови, витрати
 8. Терміни і поняття
  витрати Крива виробничих можливостей Економічна ефективність Раціональне поведінку господарських суб'єктів Оптимум Парето Основні питання економіки Традиційна, ринкова, командна і змішана економіка Формаційний і цивілізаційний критерії класифікації економічних систем Економічні інститути '
 9. Терміни і поняття
  витрати Крива виробничих можливостей Економічна ефективність Раціональне поведінку господарських суб'єктів Оптимум Парето Основні питання економіки Традиційна, ринкова, командна і змішана економіка Формаційний і цивілізаційний критерії класифікації економічних систем Економічні інститути '
 10. Економічні та бухгалтерські витрати
  витрати. Економічними чи нижчі витрати в сучасній теорії вважають витрати фірми, здійснені в умовах прийняття найкращого господарського рішення щодо використання ресурсів. Це той ідеал, до якого фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що
 11. Бюджетна класифікація
  класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 12. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  витрати в короткостроковому і довгостроковому
 13. Економічні та бухгалтерські витрати
  витрати. Економічними чи нижчі витрати в сучасній теорії вважають витрати фірми, здійснені в умовах прийняття найкращого господарського рішення щодо використання ресурсів. Це той ідеал, до якого фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що
 14. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ ТА МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  сутність класичного капіталізму, змішаної та соціально орієнтованої економіки; характерні ознаки нової
 15. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 16. Висновки
  витрати діляться на явні і альтернативні (змінні). Явними називають витрати, пов'язані з використанням що не належать фірмі факторів виробництва, за які вона повинна заплатити стороннім організаціям або приватним особам. Альтернативні витрати, як правило, виникають, коли використовуються ресурси, що належать самій фірмі. При цьому можлива вигода від використання даних ресурсів іншим
 17. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 18. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 19. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  виробничих відношенні. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. Економічні закони і категорії, їх класифікація. Метод економічної теорії та його структурна характеристика Кожна наука має свій предмет. Політична економія і набула широкого поширення за кордоном економіка в її західній версії (економіці) - два відносно
 20. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
© 2014-2022  epi.cc.ua