Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Хоуі Брейнен Кембридж, Меріленд Джерело: «Boston Globe *, August 7, 1996, p.

Хоуі Брейнен Кембридж, Меріленд Джерело: «Boston Globe *, August 7, 1996, p. A14. Інше приватне рішення проблем, пов'язаних із зовнішніми ефектами, - благо-орудний суспільства, основна мета яких - усунення проблем, виникають-щих у зв'язку із зовнішніми ефектами, наприклад захист навколишнього середовища. Інший приклад - приватні коледжі та університети отримують пожертвування випускний-ков, корпорацій і фондів в чималому ступені тому, що освіта створює позитивні зовнішні ефекти для суспільства. Приватний ринок вирішує проблему екстерналій, покладаючись на егоїзм зацікавлених сторін. Розглянемо садівника, що займається вирощуванням яблук, і бджоляра, пасіка якого розташована по сусідству. Кожен бізнес створює сприятливий зовнішній ефект для іншого: запилюючи квітучі дерева, бджоли сприяють зростанню врожаю яблук. Водночас бджоли, використовуючи нектар, кото-рий вони збирають на квітках, «виробляють» мед.
Але якщо сусіди не враховують позитивні зовнішні ефекти, садівник може, розширюючи господарство, висадити занадто мало яблунь, або бджоляр раптово скоротити число бджолиних сімей. Зовнішні ефекти інтерналізуються, якщо бджоляр купить фруктовий сад або садівник заведе пасіку: тоді обидва види діяльності будуть здійснюватися однією фірмою, яка оптимізує кількість дерев і бджіл. Интернализация зовн-них ефектів - одна з причин, по яких деякі фірми займаються раз-нородного видами діяльності. Інший спосіб, за допомогою якого приватний ринок може впоратися з впливав-ням зовнішніх ефектів, - організація взаємодії зацікавлених сто-рон. Співпраця садівника і бджоляра вирішує проблему розширення саду або скорочення бджолиних сімей і, можливо, розмір грошових виплат, що покривають витрати сторін. Встановлюючи оптимальну кількість дерев і бджолиних сімей, координація дій пасічника і садівника дозволяє вирішити проблему неефективності, зазвичай є результатом дії зовнішніх ефек-тів, і дозволяє сторонам отримувати більший прибуток.
Теорема Коуза Наскільки ефективно справляється приватний ринок з проблемами зовнішніх еф-фектов? Теорема Коуза (названа на честь її автора економіста Рональда Коу-за) стверджує, що в деяких випадках він може бути дуже ефективним. Якщо приватні сторони мають можливість прийти до угоди не несучи излиш-них витрат за розподілом ресурсів, приватний ринок завжди вирішить проблему зовнішніх ефектів і ефективно розподілить ресурси. Теорема Коуза - твердження про те, що якщо приватні сторони мають можливість прийти до угоди не несучи додаткових витрат з розподілу ресурсів, вони в змозі вирішить проблему зовнішніх ефектів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Хоуі Брейнен Кембридж, Меріленд Джерело: «Boston Globe *, August 7, 1996, p."
 1. В інвестиційному рейтингу цінних паперів, опублікований-ном в жовтні агентством Moody, на надійності
  1996. ніт рівність чистого експорту і чистих іноземних інвестицій. Наприклад, Bo-eing обмінює ієни на долари у взаємного фонду, якому необхідна японська валюта для покупки акцій компанії Sony, великого виробника побутової електроніки. У цьому випадку показник чистого експорту (продаж літаків) дорівнює чистим іноземним інвестиціям взаємного фонду (покуп-ка акцій Sony), а
 2. ПЕРЕДМОВА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА
  H. Грегорі Менк'ю - професор економіки Гарвардського університету. У студентські роки він вивчав економіку в Прінстонському універси-тет і Массачусетському технологічному інсти-туте. Протягом викладацької діяль-ності Г. Менк'ю читав різні курси, в тому числі мікроекономіку, макроекономіку, статис-тику та основи економіки. Одного разу він в тече-ня літа працював інструктором з
 3. .. Підвищення цін прийшло на зміну яке тривало п'ять років глибокому еконо-вів спаду, який, за словами лідерів галузі,
  .. Підвищення цін прийшло на зміну яке тривало п'ять років глибокому еконо-вів спаду, який, за словами лідерів галузі, виявився самим важки-лим з відомих їм криз. Скор-щення рекламних площ призвело до повсюдного зменшення обсягів пе-чатні видань, а скорочення обсягів продажів споживчих товарів - до зменшення виробництва пакувальна-них матеріалів. Але
 4. Дана сис-тема позбавляє місто додаткових по-даткових надходжень, але дозволяє «за-працювати» індивідам,
  джерело додаткового доходу. По-кільки люди з невисоким достатком здійснюють менше число поїздок, та-кая система перерозподіляла б дохо-ди на користь бідних. Джерело: * Boston Globe *, February 28, 1995, p. 40. Океан залишається одним з найменш регульованих загальних ресурсів. Вирішенню про-: леми заважають дві обставини. По-перше, вихід до океану мають багато країн, -. еетому
 5. Ми готові тримати парі, що, якщо темпи зростання еко-номіки залишаться иа колишньому рівні, інфляційний тиск змусить
  1996, p. D4. до висновку, що процентна ставка врівноважує попит на гроші і пропозицією-ня грошей. Яка ж теорія є правильною? Відповідь, як це не парадок-сально, - обидві! Розглянемо відмінності між поведінкою економіки в короткостроковому періоді і в довгостроковому періоді. Основну роль відіграють три макроекономічні змінні: обсяг вироблених економікою товарів і послуг, процентна
 6. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  джерелом, з якого виникає підприємницька прибуток, є його здатність краще, ніж інші, прогнозувати майбутній попит споживачів. Якби все точно спрогнозували майбутнє стан ринку певного товару, то його ціна і ціни відповідних компліментарних чинників виробництва вже сьогодні були б узгоджені з цим майбутнім станом. І зайнявшись цим виробництвом,
 7. Коментарі
  джерелах не зустрічається) від міняти, обмінювати. [4] епістемологія теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з
 8. Тіньова економіка
  джерела доходів, має у своїй основі марксистську трактування: створюваний суспільний продукт розглядається як результат діяльності найманого працівника, праці, що створює всю нову вартість, яка не випадково в будь-якій економічній статистиці називається новоствореною вартістю. Відповідно і дохід мав би належати тому, хто створив цю вартість, але за умови, що і
 9. Графіки двох змінних: система координат Графіки та діаграми, представлені на рис.
  1996; (в) Economic Report of the President, 1993. (В) Графік часового ряду 1950 1960 1970 1980 1990 64 Частина 1. Введення Зафіксуємо отримані координати в двомірної системі. Перше число в каж-дой парі (координата X) показує нам горизонтальне розташування точки, друге (координата Y) - вертикальне розташування точки. Точка, в якій XnY
 10. В рік). Джерело: * The Washington Post », October 24, 1996, p. El. Еластичність пропозиції за ціною і визначають її фактори
  1996, p. El. Еластичність пропозиції за ціною і визначають її фактори Цінова еластичність пропозиції - показник, що відображає зміну обсягу пропозиції при зміні ціни. Розраховується як відношення обсягу пропозиції, Вира-женного у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках. Закон пропозиції стверджує, що більш висока ціна товару веде до
© 2014-2022  epi.cc.ua