Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.В. Сергєєв. Світова економіка, 1999 - перейти до змісту підручника

ГЛОСАРІЙ (МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ)

* Див Примітка
Всесвітня торгова організація (ВТО) - спадкоємиця з 1995 р. діяв до цієї Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ, підписана в 1947 р.; на початку 90-х рр.. у ньому брали участь понад 150 країн).
Пакет документів щодо створення СОТ включає також Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) і Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.
Нині найбільш важливим завданням СОТ служить лібералізація світової торгівлі шляхом послідовного скорочення рівня імпортних мит і усунення різних нетарифних бар'єрів. У своїй діяльності ця організація виходить з того, що розширення міжнародного обміну дозволить найбільш оптимально використовувати світові ресурси, забезпечить стабільність економічного розвитку всіх країн і збереження навколишнього середовища.
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) - регіональна економічна угруповання, створена в 1960 р. Початковий її склад включав в себе Австрію, Великобританію, Данію (до 1973 р.), Норвегію, Португалію (до 1983 р.), Швейцарію, Швецію.
На пізнішому етапі до цієї організації приєдналися Ісландія, Фінляндія та Ліхтенштейн. У 1991-1993 рр.. угоди про вільну торгівлю були підписані з Туреччиною, Чехословаччиною, Ізраїлем, Польщею, Румунією, Угорщиною та Болгарією. Відповідно до угоди про Європейський економічний простір (набрала чинності в 1994 р.) країни-члени ЄАВТ стали його учасниками (виняток при цьому склали Швейцарія і Ліхтенштейн).
Європейські співтовариства (ЄС) - узагальнююча назва трьох регіональних інтеграційних угруповань Західної Європи: Європейського економічного співтовариства (ЄЕС, створено в 1957 р.), Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС, 1951 р.), а також Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом, 1958 р.).
Після проходження учасниками цих організацій низки ступенів розвитку інтеграційних процесів найбільш помітною подією стало прийняття Єдиного європейського акта (1986 р.), чітко позначили ідею створення Європейського союзу.
Європейський союз (ЄС) - інтеграційне об'єднання, створене на основі Європейських співтовариств в 1993 р. згідно Маастрихтського Договору (1992 р.). Спочатку в ЄС мали членство 12 країн: Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія і Франція. За угодами 1994 до союзу приєдналися (1995 р.) ще три країни: Австрія, Фінляндія та Швеція.
Продовжуючи розвивати ідеї створення єдиної Європи (так званої «Європи без кордонів»), це угрупування прагне до формування політичного, економічного і валютного союзу країн-учасниць.
Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) - являє собою створений в 1964 р. орган Генеральної Асамблеї ООН.
Найважливішим завданням ЮНКТАД є сприяння розвитку міжнародної торгівлі.

Міжнародна Асоціація розвитку (MAP) - спеціалізована установа ООН; створена в 1960 р. як філія Міжнародного банку реконструкції та розвитку. MAP здійснює надання позик насамперед країнам, що розвиваються на декілька більш пільгових, ніж МБРР, умовах.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) - кредитний орган, що володіє статусом спеціалізованої установи ООН. МБРР був заснований в 1944 р., але діяльність почав здійснювати з 1946 року, надаючи середньо-і довгострокові кредити. Членство в цій організації надається тільки членам МВФ.
МБРР має філії: Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація та Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій. У сукупності з його філіями МБРР іноді іменують Світовим банком.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) - фінансова організація, що має статус спеціалізованої установи ООН.
МВФ заснований в 1944 році (Бреттон-Вудс, США), а операції здійснює з 1 березня 1947 року. Найважливішими завданнями Фонду є сприяння розвитку валютно-фінансових відносин між країнами-членами, підтримання валютних курсів, надання кредитної допомоги з метою вирівнювання платіжних балансів.
Членами Фонду нині є близько 180 держав, у тому числі Росія (з 1992 року) та інші країни СНД.
Організація об'єднаних націй (ООН) - міжнародна організація, членами якої нині є понад 180 країн.
ООН створена в 1945 р. з метою підтримки і зміцнення миру, безпеки і розвитку міжнародного співробітництва, в тому числі в економічній сфері. Ряд її головних органів і спеціалізованих установ відіграють помітну роль в сучасних міжнародних економічних відносинах.
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) - міжнародна міжурядова організація. Створена в 1960 р. з метою захисту інтересів основних нафтовидобувних держав Азії, Африки та Латинської Америки, координації видобутку та експорту нафти, а також узгодження цін на цей енергоносій.
Членство в ОПЕК мають 13 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Індонезія, Ірак, Іран, Катар, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія, Еквадор.
У 70-рр. ОПЕК неодноразово підвищувала і вводила єдину продажну ціну на нафту. Проте істотно збільшити нафтовидобуток в країнах, які не є членами цієї організації, знизила роль ОПЕК у світовому видобутку і торгівлі нафтою.
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)-організація найбільш розвинених в економічному відношенні країн світу; створена в 1960 р. з метою координації їх економічної і соціальної політики. До 1997 року число її членів зросла до 29-ти (останнім з них у листопаді 1996 р. стала Республіка Корея).
ОЕСР на даному етапі не є інтеграційним об'єднанням типу ЄС. Ця організація зосереджує свою діяльність на розробці рекомендацій країнам-учасницям за зовнішньоекономічними проблемам, істотно не зачіпаючи при цьому питання їх внутрішнього соціально-економічного розвитку.

«Паризький клуб» - міжурядова організація країн-кредиторів, членів МВФ. Група провідних промислово розвинених держав утворила цей «клуб» у 1961 р. з метою створення умов для запозичення у нього фінансових коштів країнами-членами МВФ у разі браку ресурсів фонду в кризових ситуаціях.
«Паризький клуб» розпочав свою діяльність у 1962 р. в рамках Генеральних угод про позики з МВФ.
«Римський клуб» - міжнародна громадська організація, створена в 1968 р. з метою вивчення основних аспектів розвитку людства в епоху НТР. «Клуб» зіграв важливу роль в залученні уваги світової спільноти до глобальних проблем сучасної цивілізації, породженим протиріччями суспільного розвитку, різко збільшеними масштабами впливу людини на навколишнє середовище.
Економічні комісії ООН - п'ять регіональних економічних комісій, діяльність яких здійснюється під керівництвом Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР). Це - Європейська економічна комісія (ЄАК, створена в 1947 р.), Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО, 1947 р.), Економічна комісія для Латинської Америки (ЕКЛА, 1948 і 1951 рр..), Економічна комісія для Африки (ЕКА, 1958 р.), Економічна і соціальна комісія для Західної Азії (ЕКЗА, 1974 р.).
Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) - один з основних органів ООН, що несе поряд з Генеральною Асамблеєю ООН і під її керівництвом відповідальність за виконання функцій ООН в економічній і соціальній сферах.
Рада є органом, керівним і координуючим діяльність установ ООН в цих областях. В рамках ЕКОСОР проводиться обговорення питань міжнародної економічної та соціальної політики, розробка основоположних рекомендацій урядам держав-членів ООН та установи її системи.
ПРИМІТКА
Дані наводяться в редакції автора-упорядника. Детальніше див:
Борисов Е.Ф., Петров А.А., Стерліков Ф.Ф. Економіка: Довідник. - М., 1997. - 400 с.
Євдокимова Т.Г., Маховікова Г.А. Короткий словник ділової людини. - М., 1991. -125 С.
Ілюстрований енциклопедичний словник / Ред. колл.: В.І. Бородулін, А.П. Горкин, А.А. Гусєв та ін - М., 1995. -894с.
Короткий зовнішньоекономічний словник-довідник. - М., 1988. - 200 с.
Посібник для міжнародного підприємця / Під загальною наукової ред. В.А. Щаніцін. - Краснодар, 1990. - 154 с.
Шреплер Х.А. Міжнародні економічні організації: Довідник Пер. С.А. Тюпаева, І.М. Фомічова. - М.: Междунар. відносини, 1997. - 456 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛОСАРІЙ (МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ) "
 1. передмові
  міжнародних економічних відносинах. Досить детально розглянуті також проблеми господарської еволюції окремих регіонів і субрегіонів світового господарства, їх взаємодії в економічній сфері і зростаючої взаємозалежності. Нині все частіше з боку світової спільноти проявляється інтерес не тільки до зони промислово розвинених країн, а й до господарської практиці країн, що отримали в
 2. 31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних
  31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних з-держек в довгостроковому періоді при віку-ванні обсягу виробництва (гл. 13). Експорт (exports) - товари та послуги, проведений-ні в даній країні і реалізовані за кордоном (гл. 3, 29). Екстерналії (зовнішні ефекти) (externality) - вплив дій одного
 3. РЕЗЮМЕ
  міжнародних економічних відносин. Деякі організації (МВФ) є універсальними. Радикальні зміни в світовому господарстві на рубежі 80-90-х років привели до необхідності адаптації міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій до нових умов діяльності. Зросло значення регіональних фінансово-банківських організацій. Створено ряд нових регіональних банківських установ.
 4. СПИСОК найбільш уживаних скороченого
  організація охорони здоров'я СОТ - Світова організація торгівлі (наступниця ГАТТ) ГАТТ - Генеральна угода з тарифів і торгівлі (нині - див СОТ) ЄАК - Європейська економічна комісія ЄС - Європейський союз ЄЕС - Європейське економічне співтовариство ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації MAP - Міжнародна асоціація розвитку МБРР - Міжнародний банк
 5. Введення
  глосарію, що містить перелік основних термінів з роз'ясненням їх значення. Виклад теоретичного матеріалу в рамках кожної теми посібники завершується короткими висновками, питаннями для самоконтролю знань студентів,
 6. Глава 14. МІСЦЕ І РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ валютно-фінансових і банківських організацій В СИСТЕМІ МЕВ
  міжнародних економічних відносин. По-перше, їхня діяльність дозволяє внести регулює початок і певну стабільність в суперечливу цілісність всесвітнього господарства, забезпечуючи в цілому безперебійне функціонування валютно-фінансової сфери. Необхідність цього пояснюється насамперед як значно збільшеними масштабами взаємних зв'язків держав, так і їх зміненим
 7. Глава 9. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  міжнародних розрахунків, формування світової валютної
 8. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 9. 1. Національні та світова валютні системи
  міжнародних розрахунків країни. У міру розвитку міжнародних економічних відносин на базі національних валютних систем виникає світова валютна система. Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами, які перебувають на території різних країн. У сфері міжнародних розрахунків виникають дві базові проблеми: а) як встановлювати і регулювати
 10. ОБЕТОЙКНІГЕ
  глосарієм ключових понять, покажчиком літературних джерел. Ділові пропозиції. Цей підручник вигідно відрізняється від інших доходчивостью, чіткістю і доступним викладом складних питань. Книга отримала позитивну оцінку експертів Представництва Європейської комісії в Москві. Підручник допоможе викладачам і буде гарною гарантією для вивчення предмета студентами,
© 2014-2022  epi.cc.ua