Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.Д. Кузнєцова, І.М. Шапкін. Історія економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

3.1. Генезис феодалізму в Західній Європі


Європейський феодалізм - результат трьох варіантів (типів) генезису феодалізму. Перший тип народжувався безпосередньо з первіснообщинного ладу варварів, минаючи стадію розвиненого рабовласницького суспільства. У Європі прикладом подібного варіанту є Англія, Скандинавія, Північно-Західна Німеччина, а також Русь, Польща, Чехія.
Другий тип складався на основі синтезу елементів феодалізму, визріває всередині рабовласницького суспільства, з феодальними відносинами, що формуються на останній стадії розвитку первіснообщинного ладу варварів. Причому і ті й інші елементи в рівній мірі становили основу майбутнього середньовічного суспільства. Цей тип генезису феодалізму знайшов своє втілення в Північній Галлії, у ряду південнослов'янських народів.
Третій тип зароджувався на базі синтезу елементів пізньоантичного суспільства з феодальними відносинами, що формувалися в варварських суспільствах, з явним переважанням античних почав. Цей шлях був характерний для Візантії, Південної Галлії, країн Середньоазіатського регіону.
Східний феодалізм, сформований на базі «азіатського способу виробництва», успадкував всі його характерні риси: переважання державної феодальної земельної власності, збереження специфічних форм общинної організації селянства; особливі форми організації стану феодалів і реалізації ними своєї монополії головним чином через продуктову ренту; високий ступінь державної централізації.
Феодальна система в Західній Європі пройшла у своєму розвитку через кілька етапів.
V-IX ст. - Епоха генезису і розвитку феодалізму, час поступового освіти великої земельної власності, монополізація її меншістю населення, перетворення вільних землеробів на залежних селян, встановлення васальної-них відносин.
X-XV ст. - Розквіт феодалізму в країнах Західної Європи, відзначений економічним підйомом, заснованим на внутрішньої колонізації - освоєнні нових земель, збільшення збору сільськогосподарських культур, розвитку тваринництва; відродженні міст, що перетворилися на центри ремісничого виробництва і торгівлі. Розвиток товарного виробництва і товарно-грошових відносин супроводжувалося комутацією ренти, появою ярмарків, кредитної справи, банків. У цей час впроваджувалися технічні нововведення вітряк, доменна піч, артилерія, книгодрукування та ін, формувалися централізовані держави.
Кінець XV-XVII ст. - Час розкладання, кризи феодальної системи і зародження капіталізму. Розширювалися товарно-грошові відносини, знищувалася особиста залежність селян, розпочався процес первісного нагромадження капіталу, розвитку мануфактурного виробництва і, як наслідок, загострювалися соціальні суперечності, що переростали в буржуазні революції.
Зміни відбувалися не тільки в економічній, але і в політичному житті. У ранньофеодальний період держава являла собою велике, але нетривке об'єднання (наприклад, імперія Карла Великого). У X-XII ст. переважали дрібні політичні утворення - князівства, герцогства, графства, котрі мали значною політичною владою над своїми підданими. Іноді вони були повністю самостійними, іноді номінально об'єднувалися під владою слабкого короля (так називавмий період феодальної роздробленості). У XIII-XV ст. в багатьох країнах йшов процес централізації держави, що завершився оформленням станової монархії. У цих державах відносно сильна королівська влада поєднувалася з що існували станово-представницькими зборами. Лише у Візантії в період середньовіччя зберігалося сильне централізовану державу. Нарешті, в XVI-XVII ст. феодальна держава прийняло свою останню, найбільш централізовану форму абсолютної монархії.
Становлення феодальної економічної системи в Західній Європі традиційно розглядають на прикладі Королівства Франків, що виник в Північній Галлії в 486 р. Франки - одна з конфедерацій німецьких племен, поряд з англосаксами, лангобардамі, вандалами, остготами і др . У IV-V ст. германці завоювали Західну Римську імперію і утворили кілька так званих варварських королівств. У V-VII ст. франками правила династія Меровінгів, з кінця VII до середини IX в. - Династія Каролінгів.
Основні відомості про господарство франків в епоху раннього феодалізму містяться в судебнике «Саллическая правда». З цього документа випливає, що франки були осілими землеробами, вони сіяли зернові культури, застосовували двопілля, використовували плуг із залізним лемешем, борону, а в якості тяглової сили - биків і коней. Право розпорядження землею в селі належало громаді - марці. Землю франки обробляли індивідуально, великими сім'ями. Общинні угіддя перебували в нероздільній користуванні селян. Господарство франків носило натуральний характер. У франків ще не склалися класи, але вже зазначалося майнове розшарування.
Однією з найважливіших передумов розвитку феодальних відносин з'явився дуалізм франкської общини. Дуалізм громади - це поєднання общинного землеволодіння з приватним селянським господарством. Вже з V-VII ст. вона стала поземельної, територіальної, сусідської, а земля все частіше перетворювалася на алод. Аллод - вільно відчужувана індивідуально-сімейна земельна власність, тобто приватна власність на наділ общинної землі. Селяни привласнювали отримані від громади наділи у приватну власність, як тільки для цього з'являлася можливість. Розчищення і займанщини лісових ділянок використовувалися найчастіше.
Поява аллода, поглиблюючи майнову та соціальну диференціацію франків, стало передумовою формування великої феодальної власності.
Процесу концентрації земельної власності, соціального розшарування сприяло втручання державної влади. Державний земельний фонд, що складався зі збережених маєтків римських рабовласників, державних земель, земель бунтівників, конфіскованих під час численних громадянських воєн, лунав королівською владою наближеним, дружинникам, церкви у формі аллода.
Державний земельний фонд швидко скорочувався, тому довелося змінити принципи платні земель.
У VIII в. в Королівстві Франків були проведені важливі реформи. При Карлі Мартелла (715-741) в результаті військової реформи селян відсторонили від військової служби. Основою війська стала лицарська кіннота. Озброєння кінного лицаря коштувало дорого. Витрати на утримання війська і спорядження лицарів лягли на плечі селян. Військова реформа зажадала змін у земельних пожалованиях. Була введена бенефіціальна система. Бенефіцій - форма земельного володіння феодала, обумовлена певними обов'язками (платежі і військова служба) і терміном (зазвичай довічним). Виникли відносини васалітету: васал залежав від сеньйора, що подарувало бенефиций, приносив останньому клятву вірності і виконання служби. Сеньйор, зберігаючи право верховного власника на подаровану землю, міг її відібрати, якщо васал порушував договір.
Військова служба ставала монополією феодалів. При роздачі бенефициев підданими васалів часто ставали раніше вільні люди, що населяли ці землі: вони з підданих короля перетворювалися на залежних від приватних осіб селян.
У IX ст. бенефіції перетворилися на лени, або феод, що представляли собою умовне подарувало васалу, яке передавалося у спадок. Військова служба залишалася головною умовою володіння феодом, хоча останній і передавався в спадкове користування. Ленна система - розвинена форма феодального землеволодіння, на її основі складався васалітет, феодальна ієрархія знаті.
Всі умови, які сприяли утворенню великого землеволодіння (феодальні міжусобиці і війни проти інших племен), зумовили втрату свободи селянами-общинниками.
Розорений війною або неврожаєм селянин, не знайшовши захисту ні у громади, ні у королівської влади, змушений був шукати заступництва місцевих сильних і багатих людей. Отримуючи від них земельну ділянку, він втрачав свободу і перетворювався на залежного або кріпосного людини. У свою чергу, великий землевласник забезпечував власне господарство робочими руками залежних від нього людей, що платили за землю і допомогу своєю роботою (панщина) і продуктами (оброк).
При низькому рівні розвитку продуктивних сил того часу було потрібно багато землі і робочих рук, щоб забезпечити достатню кількість продуктів сільського господарства. Панівний клас був зацікавлений не в захопленні землі у селян, а в достатній кількості робочих рук. Захоплення землі феодалом полягав у тому, що аллодістов втрачав своє право власності на цю землю і перетворювався в держателя на основі феодального права, тобто ставав зобов'язаним платити за неї ренту і нести повинності, що встановлювалися або звичаєм, або угодою. Ця зміна в становищі аллодістов і становила зміст поняття верховної власності феодала на певні землі.
Захвати феодалами общинної землі і селянських наділів набували з початку IX в. масовий характер. Феодали всіма можливими способами доводили селян до розорення, змушуючи або продати, або передати землю великому землевласникові.
Найбільш поширеною формою встановлення залежності бідняка від великого землевласника була практика його перекладу в розряд так званих прекария. Прекарий - дослівно «передане на прохання», умовне земельне тримання, яке великий земельний власник передавав чи у тимчасове, або в довічне тримання безземельному або малоземельному біднякові із зобов'язанням останнього нести на користь власника повинності і оброки. Існувало три види прекария: а) держатель отримував всю землю від власника, б) селянин віддавав власну землю великому землевласникові і отримував її ж назад, але вже не як свою, а як відступлену йому землевласником за зобов'язання несення панщини і оброків, і отримуючи при цьому заступництво і необхідну допомогу в разі потреби; в) віддаючи землю, тримач отримував більшу кількість землі.
Система прекария припускала залежність окремих селян від феодалів, причому форма і ступінь залежності встановлювалися кожен раз індивідуально.
Селянське поселення могло відразу потрапити в залежність, якщо село входила до складу бенефиция. Король, жалуючи бенефиций і вимагаючи за нього несення військової служби, передавав бенефициарию доходи жителів території, що при натуральному господарстві було єдиним способом винагороди за службу. Жителі ставали людьми, залежними від бенефіціарія, якщо раніше не потрапили в залежність. З перетворенням бенефиция в феод залежність жителів бенефиция зміцнилася, стала постійною. Натуральне господарство - просте відтворення всіх умов господарювання; реміснича праця з'єднаний і підпорядкований праці землеробського; феодальна рента стягується в натуральній формі; економічні зв'язки з територіями за межами вотчини здійснювалися рідко.
Результатом зростання великого землеволодіння було поступове зосередження в руках великих землевласників судових, адміністративних, фіскальних функцій і функцій військового керівництва. Ці функції отримують своє юридичне оформлення у вигляді так званого імунітету. Імунітет - це привілей, що захищає сеньйорів і їх землі від втручання короля і його представників у справи феоду.
Імунітет підтверджувався іммунітетной грамотою. Іммунітетние права землевласника включали в себе: судову владу над підвладним населенням; виконання функцій государя на іммунітетной території; право на збір всіх фіскальних сум (податків, штрафів та ін.)
Основою господарської організації франкського суспільства в VIII-IX ст. стала феодальна вотчина - сеньйорія, її розміри були різними. Земля вотчини складалася з двох частин: землі, що знаходилася в господарстві самого феодала (домена), і селянських наділів (держаний). Земля домену становила, як правило, не більше 1/3 всіх селянських держаний. До складу домену входили головним чином не орні землі, а ліси, пустки, болота і пр. При низькому рівні продуктивних сил необхідну працю, або праця, що витрачаються на відтворення робочої сили безпосереднього виробника і його родини та інших умов виробництва, поглинав більшу частину трудового часу селянина і додатковий працю не міг бути більшим, а отже, сфера його застосування, т.
е. панська оранки, не могла бути велика.
Феодал не міг отримати доходу від своєї землі інакше, як шляхом передачі цієї землі невеликими наділами в руки селян. Надходження феодальної ренти залежало від добробуту селянського господарства і селянської громади. Наслідком цього була відносна економічна незалежність і окремого селянського господарства, і селянської громади в цілому від господарства феодальної вотчини. Більш того, вотчина передбачала існування громади-марки, як організації (корпорації) виробників. Виробництво в громаді становило основу виробництва у вотчині. Що лежали чересполосно з селянськими наділами доменіальниє землі при двопілля і трипілля входили у відповідні клини села-громади і підлягали примусовому севообороту нарівні з селянськими. Феодал не втручався в господарські рішення громади.
Виробничий процес відбувався за допомогою індивідуальних знарядь праці, саме виробництво залишалося дрібним, незалежно від величини вотчини. Прогрес у сільському господарстві висловлювався у збільшенні культурної площі шляхом меліорації, розчищення лісових масивів, яка оброблялася незмінними знаряддями праці. В умовах панування дрібного, малоефективного виробництва отримання додаткового продукту від економічно самостійного господаря можливо тільки за допомогою позаекономічного примусу, і особиста залежність є в цьому випадку засобом позаекономічного примусу.
 У середні століття розрізняли три види підпорядкування селянина сеньйору - особисту, поземельну і судову. Кріпаком в Західній Європі була людина, залежав від одного і того ж сеньйора відразу в трьох відносинах. Своїм корінням особиста залежність йде в античне рабство. Раб, посаджений на землю, залишався Сервієм. Він не мав права передавати у спадок наділ, не сплативши сеньйору особливого внеску, виплачував «поголовний податок», всі інші повинності були фіксовані і стягувалися з волі сеньйора. 
 Поземельна залежність випливала з факту приналежності селянського наділу сеньйору. Земля наділу становила частину вотчини, в силу чого селянин повинен був нести різноманітні повинності пропорційно розмірам наділу і згідно звичаям, які закріплювалися традицією і були точно перераховані в кадастрах вотчини. 
 Судова залежність селянина випливала з іммунітетних прав сеньйора. Ця залежність полягала в тому, що населення повинно було судитися в суді иммунистов, а всі судові штрафи, так само як і ті повинності, які раніше йшли королю, тепер виплачувалися на користь сеньйора. 
 В результаті розвитку васалітету структура панівного класу феодального суспільства являла собою ієрархічну драбину. Кожен великий землевласник вважався васалом короля, і кожен феодал міг мати васалів шляхом уступки того чи іншій особі частини своєї землі з її населенням в якості феоду. Крупний феодал, передаючи бенефиций або феод васалу, передавав йому і феодальну ренту (або частина її) з населенням феоду, яке таким чином ставилося в залежність від нового сеньйора, не втрачаючи залежності і від вищого. 
 Встановлення васалітету, з одного боку, набувало характер розподілу феодальної ренти між різними верствами феодалів, а з іншого - ставило безпосередніх виробників у залежність від багатьох сеньйорів, причому залежність від кожного з них виражалася в обов'язку сплати певного виду повинностей і платежів. Оскільки умови господарювання не змінювалися протягом довгого часу, феодальний утримувач і його нащадки несли на користь сеньйора одні й ті ж повинності, іноді протягом століть. Сам розмір і характер повинностей ставали звичаєм. Ці повинності розглядалися і селянами, і сеньйорами як законні, а відступ від них - як порушення звичаю. Подібна незмінність породжувала ще одне характерне для феодалізму явище: перетворення певних відносин між людьми, в даному випадку відносин між сеньйором і його держателем, в юридичне якість самого тримання. За наділом, відданим кріпакові, закріплювалися усі повинності, властиві сервскому триманню. Вони зберігалися тоді, коли земля переходила, наприклад, особисто вільній людині. І навпаки, кріпак міг мати вільне тримання. Ці відносини ще більше ускладнилися з розвитком товарно-грошових відносин, коли земля і окремі повинності феодально-залежних людей стали об'єктом купівлі-продажу. 
 У 843 р. Каролінська імперія розпалася на Західно-Франкське королівство, попередник Франції, Східно-Франкське, поклало початок Німеччини, і Середню Францію, що включала Італію та області уздовж Рейну і Рони. Розпад величезного і могутнього держави був свідченням завершення процесу феодалізації франкського суспільства. Будь-яка країна в Європі в середні століття представляла собою систему вотчин, кожна з яких була по суті «суверенною» державою. Феодальна роздробленість - найважливіша ознака сформувалася феодальної системи. Феодалізація - це перетворення аллода в тримання; зникнення вільних общинників і поява їх залежних або кріпосних утримувачів; освіту феодальної власності на землю і виникнення панівного класу феодалів землевласників-воїнів. 
 Питання для повторення 1.
 Назвіть економічні та соціально-політичні засади формування феодальної господарської системи. 2.
 Що таке алод, бенефіцій, феод і в чому полягає різниця між ними? 3.
 Які форми залежності селянина від феодала існували в середні століття? 4.
 Дайте визначення натурального господарства. 5.
 Що таке іммунітетние права феодала і яку роль вони зіграли в історії феодалізму? 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.1. Генезис феодалізму в Західній Європі"
 1. № 112. Особливості російського феодалізму
    феодалізм. Але Русь була далека від класичного європейського феодалізму. На відміну від Західної Європи, де селяни прикріплялися до землі, в Росії вони були прикріплені до поміщиків. Не існувало жодних норм, що регламентували відносини між поміщиками і їх кріпаками, що призводило до посилення жорстокості з боку поміщиків. Феодали, отримавши відповідно до Укладенням необмежену
 2. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
    феодалізму в західній Європі. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальний місто. Міста-республіки в північній Італії в Х1-ХУ
 3. № 225. Чому феодалізм зумів забезпечити господарський прогрес.
    феодалізмі був щось середнє між рабом і вільним фермером. Кожне стан точно знало свої права і обов'язки. Це давало певну соціально-економічну захищеність і психологічну стійкість. У цьому полягала дуже важлива умова того, що феодалізм зумів забезпечити господарський
 4. 10. ФЕОДАЛИЗМ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ
    генезису і розвитку феодалізму, час утворення великої земельної власності, перетворення вільних землеробів на залежних селян, встановлення васальної-них відносин; 2) X-XV ст. - Розквіт феодалізму в країнах Західної Європи, відзначений економічним підйомом, заснованим на освоєнні нових земель, розвитку тваринництва, відродженні міст - центрів ремісничого виробництва і
 5. 9.1. Загальна характеристика феодалізму
    генезис феодалізму у різних народів було різним, тому, залежно від співвідношення варварських і античних почав, розрізняють типи феодального синтезу: 1) приблизно рівне співвідношення варварських і античних елементів (Франкська держава, частина південних слов'ян), 2) переважання пізньоантичний почав (країни Середземноморського регіону), 3) незначний вплив античності і
 6. 15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.).
    феодалізму і формування в Західній Європі капіталістичних відносин. Процеси, пов'язані з подоланням феодальної роздробленості, розвитком буржуазних зв'язків, утворенням централізованих держав охопили не тільки країни Західної Європи, але і Північно-Східну Русь. Проте завершення процесу об'єднання Російських земель навколо Москви мало суттєві особливості порівняно з
 7. § 1. Загальна характеристика та особливості феодалізму в Західній Європі
    генезису, коли складається феодальне крупне землеволодіння і відбувається поступове закріпачення феодалами вільних селян - общинників. Повністю панує натуральне господарство. Найбільш значним раннім феодальною державою було королівство франків. Період розвинутого феодалізму (розквіт середньовіччя) охоплює XI - XV ст. Це час не лише повного розвитку феодального
 8. № 26. Класичний феодалізм у Франції (11 - 13 ст). Реформи Карла Великого
    феодалізму, що стосувалося не лише економіки, а й державного устрою. У Франції склалася характерна для феодалізму ієрархія у вигляді васальної сходи, економічний зміст якого полягав у перерозподілі феодальної ренти між шарами панівного стану. Французька держава стало одним з найбільших держав у Європі в часи правління Карла Великого (8 -9
 9. 2.2. Розвиток Західної Європи і освіту світового ринку
    Після падіння Римської імперії наприкінці V в. в Західній Європі відбулися майже повна аграризація і натуралізація господарства. Сільська громада стала основною господарською структурою. На відміну від східної громади ремісниче виробництво в ній розвивалося в рамках сім'ї, що певною мірою послаблювало взаємні зв'язки всередині
 10.  Тема 2 Генезис оподаткування в Росії
    Тема 2 Генезис оподаткування в
 11. 221. Чому відкриття Америки привело до економічної кризи в країнах Європи
    феодалізм. В Європу хлинув дешевий хліб, який розорив європейських селян. Це призвело до світового аграрному кризі. В Європу хлинуло велика кількість свинини, консервованого м'яса, віскі. В Америці почало розвиватися машинобудування, будуватися залізниці і т.д. Головною причиною економічних успіхів Америки було те, що капіталізм розвивався з чистого аркуша і особиста ініціатива ніким
 12. Додаткова література
    генезі й розви-тії капіталізму в Росії 1760-1860 рр.. - Л., 1973. Левицький Я. А. Місто і феодалізм в Англії. - М., 1987. Маркс К. Капітал / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид. Т.1. - Гл.24. Обухів Н.П. Первісне нагромадження капіталу в Росії / / Гроші і кредит. 1993. № 12. Полянський Ф.Я. Економічний лад мануфактури в Росії XVIII в. - М., 1956. Російська модернізація:
 13. Питання для повторення
    феодалізму? 4. Визначте економічну роль феодального міста? 5. Як сформувався Ганзейського союзу? 6. Охарактеризуйте роль внутрішньої і зовнішньої торгівлі в економічному прогресі європейського суспільства? 7. Перерахуйте основні фактори, що сприяли великі географічні відкриття-ям? 8. Що таке «революція цін», і які її економічні наслідки? 9. Чому Англію
© 2014-2022  epi.cc.ua