Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЕКСТРАОРДИНАРНОГО РЕМОНТ

ремонт, який впливає на оцінену залишкову вартість основних засобів і оцінений термін служби даних активів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Екстраординарні РЕМОНТ "
 1. РЕМОНТ ПОТОЧНИЙ
  здійснюваний відповідно до заздалегідь встановленими термінами. Витрати на поточний ремонт включаються у витрати
 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
  відтворення основних засобів шляхом великого, всеосяжного ремонту, при якому замінюються цілком зношені деталі, вузли, частини машин, будівель,
 3. Стаття 616. Обов'язки сторін за змістом орендованого майна
  1. Орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду майна ... 2. Орендар зобов'язаний підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утримання майна, якщо інше не встановлено законом або договором
 4. РЕМОНТ ПЛАНОВИЙ
  здійснюваний в відповідно до заздалегідь встановленими
 5. 26. Соціально-споживчий комплекс: склад і структура.
  Соціально-споживчий комплекс - виробництво матеріальних благ і послуг для населення, включаючи торгівлю і громадське харчування, побутове обслуговування населення та ЖКГ. Особливість - через суб'єкти господарювання (підприємства, організації, фірми тощо) здійснюється доведення до населення товарів і послуг Торгівля - сукупність підприємств, що реалізують товари народного споживання шляхом
 6. ЛІЗИНГ ПОВНИЙ
  форма лізингу, що передбачає обслуговування, ремонт, заміну орендованого обладнання лізинговою компанією
 7. СЕРВІС
  (від англ. service - служба) обслуговування як у широкому сенсі цього слова, так і стосовно до ремонту та налагодження технічних засобів, побутової апаратури, комунальної
 8. ЛІЗИНГ ОПЕРАТИВНИЙ
  форма лізингу, при якій лізингова компанія (орендодавець) надає лізингоодержувачу послугу з утримання та ремонту орендованого
 9. ВІДШКОДУВАННЯ ЗНОСУ (ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ)
  виділення грошових коштів (амортизаційних відрахувань), що спрямовуються на ремонт та відновлення (реновацію) обладнання, будівель, споруд, машин, в цілях компенсації їх
 10. Співвідношення між максимальним виграшем і середнім виграшем
  Цей показник також включає в себе співвідношення між максимальним збитком і середнім збитком. Цінність цього показника дуже невелика, але я використовую його для того, щоб обчислити потенціал максимального виграшу, - це велика удача, на яку я не можу реально розраховувати. Навряд чи мені насправді випаде шанс укласти виграшні угоди відповідно з обчисленнями. Якщо максимальний
 11. Питання 53. Статистика будівництва Діяльність будівництва як галузі економіки спрямована на створення нових, розширення, реконструкцію та відновлення діючих основних фондів. Кінцева продукція будівництва визначається як будівлі, споруди та інші об'єкти виробничого та невиробничого призначення, підготовлені для експлуатації.
  До будівництва відноситься діяльність: 1) організацій, що здійснюють будівельні, монтажні та інші роботи підрядним та господарським способом; 2) організацій, що здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд, ремонт і будівництво жител на замовлення населення; 3) організацій, що здійснюють експлуатаційне буріння; 4) проектно-вишукувальних організацій; 5) організацій,
 12. ВИТРАТИ
  виражені в грошовій формі витрати підприємств, підприємців, приватних виробників на виробництво , звернення, збут продукції. У зарубіжній літературі витрати частіше іменуються витратами виробництва та обігу. Прийнято виділяти види витрат: матеріальні, на оплату праці, на ремонт і відновлення основних засобів, додаткові (на спілкування, соціально-культурні потреби) і ін Витрати
 13. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями на основі патенту
  Застосування спрощеної системи оподаткування на основі патенту дозволяється індивідуальним підприємцям, що не привертає у своїй підприємницькій діяльності найманих працівників, у тому числі за договорами цивільно-правового характеру, і що забезпечує один з наступних видів підприємницької діяльності: 1) пошиття та ремонт одягу та інших швейних виробів; 2) виготовлення і ремонт
 14. § 4. БУДІВНИЦТВО
  До будівництва відноситься діяльність: організацій, що здійснюють будівельні, монтажні та інші роботи підрядним та господарським способом; організацій, що здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд, ремонт і будівництво жител на замовлення населення; організацій, що здійснюють експлуатаційне буріння; проектно-вишукувальних організацій; організацій, що здійснюють
 15. Амортизація
  Амортизація - обчислений у грошовому виразі знос основних засобів у процесі їх застосування, виробничого використання. Амортизація є одночасно засіб, спосіб, процес перенесення вартості зношених засобів праці на вироблений з їх допомогою продукт. Інструментом відшкодування зносу основних засобів є амортизаційні відрахування у вигляді грошей, що спрямовуються на ремонт або
 16. ДОГОВІР ОРЕНДИ
  договір між власником майна, що здають його в оренду (орендодавцем), і особою, що беруть це майно в оренду (орендарем). Такий договір містить опис складу та вказівку вартості орендованого об'єкта, розмір орендної плати, розподіл обов'язків договірних сторін з ремонту й відновлення орендованого майна, обов'язки орендаря щодо збереження та повернення майна
 17. § 5. ТРАНСПОРТ
  Галузь включає залізничний, автомобільний, міський електричний, трубопровідний, морський, внутрішній водний, повітряний та інший транспорт, дорожнє господарство. Вона охоплює як транспорт загального користування, що задовольняє потреби всіх галузей економіки і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, так і відомчий транспорт, який здійснює перевезення, як правило, для свого
 18. 81. ЗНОС
  Знос - амортизація довгострокових матеріальних виробничих активів (основних засобів) - будівлі, обладнання, транспорту та ін; періодичне розміщення вартості активів на період їх терміну служби. Фізичний знос - матеріальне зношення засобів праці, поступова втрата ними своєї споживної вартості і вартості в процесі використання або бездіяльності, внаслідок впливу сил природи
 19. Економічний термін життя майна
  Економічний термін життя майна - період прибуткового використання об'єкта, коли здійснювані поліпшення вносять вклад у вартість нерухомості. Хороший ремонт, переобладнання та оптимізація умов збільшують, а поганий скорочує термін економічного життя об'єкта. Він закінчується, коли поліпшення вже не вносять вклад у вартість об'єкта внаслідок його загального
 20. 74. Спрощена система оподаткування на основі патенту
  Індивідуальні підприємці, що здійснюють один з певних видів підприємницької діяльності, мають право перейти на спрощену систему оподаткування на основі патенту. У цьому випадку на них поширюються норми, що регулюють спрощену систему оподаткування, з урахуванням особливостей її застосування на основі патенту. Застосування спрощеної системи оподаткування на основі
© 2014-2022  epi.cc.ua