Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕМОНТ ПОТОЧНИЙ

здійснюваний відповідно до заздалегідь встановленими термінами.
Витрати на поточний ремонт включаються у витрати виробництва.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕМОНТ ПОТОЧНИЙ "
 1. Стаття 616. Обов'язки сторін за змістом орендованого майна
  1. Орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду майна ... 2. Орендар зобов'язаний підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утримання майна, якщо інше не встановлено законом або договором
 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
  відтворення основних коштів шляхом великого, всеосяжного ремонту, при якому замінюються цілком зношені деталі, вузли, частини машин, будівель,
 3. РЕМОНТ ПЛАНОВИЙ
  здійснюваний відповідно до заздалегідь встановленими
 4. 26. Соціально-споживчий комплекс: склад і структура.
  Соціально-споживчий комплекс - виробництво матеріальних благ і послуг для населення, включаючи торгівлю і громадське харчування, побутове обслуговування населення та ЖКГ. Особливість - через суб'єкти господарювання (підприємства, організації, фірми тощо) здійснюється доведення до населення товарів і послуг Торгівля - сукупність підприємств, що реалізують товари народного споживання шляхом
 5. Поточні витрати
  Поточні витрати - витрати, що забезпечують поточне функціонування органів організації (заробітна плата, витрати на соціальне страхування, витрати на відрядження тощо). Поточні витрати не збільшують розміру державного
 6. § 5. ТРАНСПОРТ
  Галузь включає залізничний, автомобільний, міський електричний, трубопровідний, морський, внутрішній водний, повітряний та інший транспорт, дорожнє господарство. Вона охоплює як транспорт загального користування, що задовольняє потреби всіх галузей економіки і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів, так і відомчий транспорт, який здійснює перевезення, як правило, для свого
 7. § 4. БУДІВНИЦТВО
  До будівництва відноситься діяльність: організацій, що здійснюють будівельні, монтажні та інші роботи підрядним та господарським способом; організацій, що здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд, ремонт і будівництво жител на замовлення населення; організацій, що здійснюють експлуатаційне буріння; проектно-вишукувальних організацій; організацій, що здійснюють
 8. Собівартість медичної послуги
  Собівартість медичних послуг - це вартісна оцінка використовуваних в процесі надання послуг трудових і матеріальних ресурсів, яка виробляється за допомогою калькуляції. Основними статтями калькуляції медичного закладу є: * Оплата праці (основна і додаткова). * Нарахування на оплату праці. * Медикаменти. * Продукти харчування. * Знос м'якого інвентарю. *
 9. ЛІЗИНГ ПОВНИЙ
  форма лізингу, що передбачає обслуговування, ремонт, заміну орендованого обладнання лізинговою компанією
 10. СЕРВІС
  (від англ. service - служба) обслуговування як у широкому сенсі цього слова, так і стосовно до ремонту та налагодження технічних засобів, побутової апаратури, комунальної
 11. ЛІЗИНГ ОПЕРАТИВНИЙ
  форма лізингу, при якій лізингова компанія (орендодавець) надає лізингоодержувачу послугу з утримання та ремонту орендованого
 12. ВІДШКОДУВАННЯ ЗНОСУ (ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ)
  виділення грошових коштів (амортизаційних відрахувань), що спрямовуються на ремонт та відновлення (реновацію) обладнання, будівель, споруд, машин, з метою компенсації їх
 13. чистого оборотного капіталу
  поточні активи компанії за вирахуванням сум за поточними
 14. Стаття 68. Поточні видатки бюджетів
  Поточні видатки бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних
 15. ГЛАВА Поточні зобов'язання
  Балансовий звіт / Зобов'язання (у мільйонах доларів) Рахунки до оплати (кредиторська заборгованість) 1, Накопичені витрати 5, Короткострокові борги 5, Довгострокові борги з наступившим терміном оплати 0, Інші поточні зобов'язання 0, Всього поточних зобов'язань 13,225 Поточними називаються борги і інші зобов'язання, які компанія повинна погасити в межах одного фінансового року. У балансовому
 16. 81. ЗНОС
  Знос - амортизація довгострокових матеріальних виробничих активів (основних засобів) - будівлі, обладнання, транспорту та ін; періодичне розміщення вартості активів на період їх терміну служби. Фізичний знос - матеріальне зношення засобів праці, поступова втрата ними своєї споживної вартості і вартості в процесі використання або бездіяльності, внаслідок впливу сил природи
© 2014-2022  epi.cc.ua