Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЕКСТЕНСИВНЕ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА

розвиток, розширення господарства, збільшення випуску продукції за рахунок залучення додаткових ресурсів, збільшення використовуваних ресурсних джерел , без підвищення ефективності їх використання; екстенсивний шлях веде до чисто об'ємному зростанню при невисокій результативності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " екстенсивне ведення ГОСПОДАРСТВА "
 1. Екстенсивний економічне зростання
  Розрізняють два типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсив-ний. Ріс.12.1 Екстенсивний економічне зростання {foto89} Екстенсивний економічне зростання припускає наявність в країні доста-точної кількості трудових і природних ресурсів, за рахунок використання ко-торих можуть збільшуватися масштаби виробництва і виробленого продук-та. Разом з тим для нього властивий технічний
 2. ЕКОНОМІЯ
  бережливе ведення господарства, в основі якого лежить зменшення витрат, витрат, витрат економічних ресурсів: матеріалів, енергії, обладнання, праці , робочого часу. Економія досягається зниженням втрат, використанням ресурсозберігаючих технологій, дбайливим веденням господарства, високою організацією
 3. ЕКОНОМІКА
  (від грец. Oikos - будинок, господарство і homes - правило, закон; в сукупності - правила ведення господарства) 1) господарство, сукупність засобів, об'єктів, процесів, використовуваних людьми для забезпечення життя, задоволення потреб шляхом створення необхідних людині благ, умов і засобів існування із застосуванням праці; 2) наука про господарство, способи його ведення людьми , відносинах між
 4. Інтелектуальний тренінг і практикум
  1. Питання на кмітливість 1.1. У чому екстенсивний і інтенсивний економічний ріст протилежні один одному? 1.2. Які фактори економічного зростання забезпечують найвищі темпи розвитку національного господарства? 2. Темпи макроекономічного зростання повинні бути: а) вище темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в
 5. екстенсифікації
  розвиток, розширення господарства, збільшення випуску продукції за рахунок залучення додаткових ресурсів, збільшення використовуваних ресурсних джерел, без підвищення ефективності їх використання; екстенсивний шлях веде до чисто об'ємному зростанню при невисокій
 6. 2.2. ПІВНІЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН
  Склад: Архангельська, Вологодська, Мурманська області, Республіки Карелія та Комі. Територія - 1466,3 тис. кв. км. Населення - 5889 тис. чол. Північний економічний район - найбільший за площею район західної зони - розташований на півночі європейської частини Російської Федерації. Він займає 8,6% території країни, де проживає лише 4,2% її населення, і в даний час зберігає роль
 7. 3. Типи економічного зростання
  Залежно від того, під впливом яких чинників відбувається економічне зростання, виділяють два його типи: екстенсивний та інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому
 8. 3. Типи економічного зростання
  Залежно від того, під впливом яких чинників відбувається економічне зростання, виділяють два його типи: екстенсивний та інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому
 9. КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК
  метод ведення господарства на основі порівняння витрат на господарську діяльність та її результатів, виражених у грошовій
 10. РОЗРАХУНОК КОМЕРЦІЙНИЙ
  метод ведення господарства на основі порівняння витрат на господарську діяльність та її результатів, виражених у грошовій
 11. Обмеженість і межі
  Екстенсивний зростання має свої обмеженість і межі. Практика показала, що з плином часу відбувається виснаження невос-вироблених природних ресурсів. У результаті доводиться витрачати все більше праці і засобів виробництва для видобутку кожної тонни сировини, палива і т. д. У результаті - економічне зростання все більше починає носити витратний характер. Довгострокова орієнтація на
 12. Стаття 114. Унітарна підприємство, засноване на праві господарського відання
  1. Унітарна підприємство, засноване на праві господарського відання, створюється за рішенням уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування ... 8. Власник майна підприємства, заснованого на праві господарського відання, не відповідає за зобов'язаннями
 13. Розвиток наукоємних виробництв
  . З кінця 70-х років почався черговий етап розвитку південно-корейського господарства. Переважне розвиток отримали наукомісткі виробництва - електромашинобудування, комунікаційні засоби. У країні створена основа атомної енергетики - збудовано 10 атомних реакторів, які виробляють більше половини загального виробітку електроенергії промисловості. У цей період відбувся поворот до розвитку власних
 14. 2. Тест
  Прибуток: а) є для підприємця спонукальним мотивом, який дозволяє йому примиритися з ризиком; б) представляє для бізнесмена винагороду за ефективне ведення господарства; в) стимулює виробництво певних товарів і
 15. ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗРАХУНОК
  метод господарювання підприємств, управління підприємствами, в основі якого лежить досягнення відповідності витрат і доходів підприємства, його
 16. Інтенсивний економічне зростання
  Виходом з тупикової ситуації, пов'язаної з обмеженістю ресурсів та їх невоспроизводимость в бажаних розмірах, з'явилася інтенсифікація виробництва. Інтенсивний тип докорінно відрізняється від екстенсивного типу економічного зростання. Інтенсивний (від лат intensio - напруга, посилення) - складніший тип економічного зростання. Його основна відмінність від екстенсивного зростання полягає в тому,
 17. Економіка
  Економіка - 1) господарство, сукупність засобів, об'єктів, процесів, використовуваних людьми для забезпечення життя, задоволення потреб шляхом створення необхідних людині благ, умов і засобів існування із застосуванням праці; 2) наука про господарство, способи його ведення людьми, відносини між людьми в процесі виробництва та обміну товарів, закономірності перебігу господарських
 18. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
  (франц. nationalisation) відчуження або передача майна приватних осіб у власність держави. Націоналізація може здійснюватися на основі державних актів або викупу державою майна компаній, фірм, домашніх господарств. Націоналізація найчастіше поширюється на галузі виробництва, в яких ведення господарства на основі колективної та приватної власності стає
© 2014-2022  epi.cc.ua